Osaamista arjen parhaaksi

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on Suomen suurin
yksinomaan neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut 
keskus. Kuntoutushenkilöstöön kuuluu 109 ammattilaista, joilla 
kaikilla on etenevien neurologisten sairauksien kuntoutuksen
erityisosaamista.