kuntoutus

Fysioterapia MS-taudissa

Fysioterapialla, osana moniammatillista kuntoutusta, on tärkeä rooli multippeliskleroosia (MS-tauti) sairastavien toimintakyvyn ylläpitämisessä, sairaudesta johtuvien toimintarajoitteiden ehkäisemisessä ja oireiden lievittämisessä.1 MS-fysioterapia koostuu sangen heterogeenisestä joukosta erilaisia menetelmiä ja terapeuttisia lähestymistapoja2 – ja usein näiden kombinaatioista. Heterogeenisyys selittyy osaltaan MS-taudin luonteella.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...

Hae nyt - voit päästä MS-kurssille jo maaliskuussa

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana kuntoutuskursseja MS-tautia sairastaville. Sekä maaliskuussa että kesäkuussa alkavilla kursseilla on vielä tilaa - hae nyt! Maaliskuussa alkava kurssi on tarkoitettu työelämästä poissa oleville. Kesäkuussa alkava kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttui vuoden 2016 alusta vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...
Julkaise syötteitä