lääkehoito

MS-taudin lääkehoitoja kehitetään jatkuvasti

MS-taudin suomalainen Käypä hoito -suositus lähtee siitä, että sairauden luonnolliseen kulkuun vaikuttava lääkitys aloitetaan heti, kun diagnoosi on varmistunut. Ensisijaiseksi hoidoksi suositellaan beetainterferonia tai glatirameeriasetaattia. Ne ovat Kelan korvaamia lääkkeitä. Annostelu tapahtuu ihonalaisesti tai lihaksensisäisesti kerran viikossa tai tiheämmin.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...
Julkaise syötteitä