Laatu

Osaamisemme

in

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on Suomen ainoa yksinomaan neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus. Kuntoutushenkilöstöön kuuluu 109 ammattilaista, joilla kaikilla on etenevien neurologisten sairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Kehitämme palvelujamme kuuntelemalla kuntoutujiamme sekä aktiivisella kouluttautumisella, kansainvälisellä yhteistyöllä ja tutkimustoiminnalla. Kuntoutuksessa korostuu moniammatillisuus, verkostotyö ja kuntoutujien toisiltaan saama vertaistuki.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...
Julkaise syötteitä