laitoskuntoutus

Neurologinen kuntoutus

Neurologinen kuntoutus on pohjimmiltaan oppimista. Jos yhdellä  aivojen alueella on toimintahäiriöitä, voivat toiset aivojen alueet oppia hoitamaan vaurioituneen alueen aiemmin ohjaamia toimintoja. Neurokuntoutus auttaa muovautuvia aivoja keksimään uusia toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi ja keinoja kiertää menetetyt rutiinit. Kuten ihmisen evoluutiossa laajemmalti, yksilön kuntoutuskaaressa on kyse oivalluksesta ja valmiudesta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja työkaluja.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...
Julkaise syötteitä