liikunta

Fysioterapia MS-taudissa

Fysioterapialla, osana moniammatillista kuntoutusta, on tärkeä rooli multippeliskleroosia (MS-tauti) sairastavien toimintakyvyn ylläpitämisessä, sairaudesta johtuvien toimintarajoitteiden ehkäisemisessä ja oireiden lievittämisessä.1 MS-fysioterapia koostuu sangen heterogeenisestä joukosta erilaisia menetelmiä ja terapeuttisia lähestymistapoja2 – ja usein näiden kombinaatioista. Heterogeenisyys selittyy osaltaan MS-taudin luonteella.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...

Mia Kilkin opinnäytetyö vei soveltavaa liikuntaa urheiluseuroihin

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen fysioterapeutti Mia Kilkki teki ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön osana laajempaa kehittämishanketta Neuroliikkuja paikallistasolla. Projektin tavoitteena oli luoda pilottikuntiin edellytykset neurologista sairautta sairastavien kuntalaisten liikuntaharrastuksille ja mallintaa tulokset myös valtakunnalliseen käyttöön. Kilkin opinnäytetyön tavoitteen oli kehittää neuroliikkujille soveltuvaa liikuntaa urheiluseuroissa.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...
Julkaise syötteitä