ms

Mia Kilkin opinnäytetyö vei soveltavaa liikuntaa urheiluseuroihin

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen fysioterapeutti Mia Kilkki teki ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön osana laajempaa kehittämishanketta Neuroliikkuja paikallistasolla. Projektin tavoitteena oli luoda pilottikuntiin edellytykset neurologista sairautta sairastavien kuntalaisten liikuntaharrastuksille ja mallintaa tulokset myös valtakunnalliseen käyttöön. Kilkin opinnäytetyön tavoitteen oli kehittää neuroliikkujille soveltuvaa liikuntaa urheiluseuroissa.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...

Hae nyt - voit päästä MS-kurssille jo maaliskuussa

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana kuntoutuskursseja MS-tautia sairastaville. Sekä maaliskuussa että kesäkuussa alkavilla kursseilla on vielä tilaa - hae nyt! Maaliskuussa alkava kurssi on tarkoitettu työelämästä poissa oleville. Kesäkuussa alkava kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...

MS-anpassningskurs

in

MS-anpassningskurs

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en
svenskspråkig anpassningkurs för MS-patienter. Kursen betalas av Folkpensionsanstalten. Det
gäller en anpassningsträningskurs som ordnas dels
för klienter med nyligen fått diagnos och dels för
klienter som har haft sjukdomen för längre tid. Sjukdomen ger upphov till ett behov av multidisciplinär rehabilitering i kursform. Syftet är att stöda klienterna i att anpassa sig till sjukdomen och den nya livssituationen.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...
Julkaise syötteitä