ALS-sairautta sairastavien parikurssi

ALS-sairautta (Amyotrofinen lateraaliskleroosi) sairastavan parikurssi on sopeutumisvalmennuskurssi, joka sopii sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Parikurssille osallistuu sairastava ja läheinen.

Tavoitteena on löytää ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tukea kuntoutujan ja hänen läheisensä yhteiselämän sujuvuutta. Tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, apuvälineistä, kuntoutuksesta ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä auttaa tunnistamaan voimavaroja arjessa selviytymiseen. Kurssin tavoitteiden saavuttamista tukee kurssilla tarjolla oleva vertaistuki.
 

Tulevat kurssit

65681
19.3.–28.3.2018

65682
10.9.–19.9.2018

 

Miten kurssille haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta.
Hakemus palautetaan Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...