Lihassairautta ja/tai dystrofiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Lihassairautta ja/tai dystrofiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosin saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa.
Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan työryhmän tuella pyritään löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tukemaan sairastuneen ja hänen läheisensä jaksamista. Työ-, opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssin tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja motivoida itsehoitoon.
Kurssit toteutetaan kahdessa viiden vuorokauden osassa, joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus.

Jaksoon sisältyy:

  • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, puhe-terapeutin, seksuaalineuvojan ja psykologin ryhmätapaamisia
  • ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

Tarvittavasta hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.
 

Tulevat kurssit

61965
16.1.–20.1.2017 ja 8.5.–12.5.2017
läheisen osuus 10.5.–12.5.2017

61966
29.5.–2.6.2017 ja 4.9.–8.9.2017
läheisen osuus 6.9.–8.9.2017

61967
31.7.–4.8.2017 ja 11.12.–15.12.2017
läheisen osuus 13.12.–15.12.2017
 

Miten kurssille haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta. Hakemus palautetaan Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...