Lihassairautta ja/tai dystrofiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Lihassairautta ja/tai dystrofiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosin saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa.
Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan työryhmän tuella pyritään löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tukemaan sairastuneen ja hänen läheisensä jaksamista. Työ-, opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssin tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja motivoida itsehoitoon.
Kurssit toteutetaan kahdessa viiden vuorokauden osassa, joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus.

Jaksoon sisältyy:

  • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, puhe-terapeutin, seksuaalineuvojan ja psykologin ryhmätapaamisia
  • ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

Tarvittavasta hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.
 

Tulevat kurssit

65990
16.4.–20.4.2018 ja 3.9.–7.9.2018
läheisen osuus 5.9.–7.9.2018

65991
13.8.–17.8.2018 ja 26.11.–30.11.2018
läheisen osuus 28.11.–30.11.2018

65989
5.11.–9.11.2018 ja 18.3.–22.3.2019
läheisen osuus 20.3.–22.3.2019
 

Miten kurssille haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta. Hakemus palautetaan Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...