Myasthenia gravis -sairautta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Myasthenia gravis -sairautta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi sopii sekä hiljattain diagnoosin saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa.
Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan työryhmän tuella pyritään löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tukemaan sairastuneen ja hänen läheisensä jaksamista. Työ-, opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssin tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja motivoida itsehoitoon.
Kurssit toteutetaan kahdessa viiden vuorokauden osassa, joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus.

Jaksoon sisältyy:

  • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, puheterapeutin ja seksuaalineuvojan ja psykologin ryhmätapaamisiasairaanhoitaja
  • ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

Tarvittavasta hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.
 

Tulevat kurssit

65992
6.8.–10.8. ja 17.12.–21.12.2018
läheisen osuus 19.12.–21.12.2018

 

Miten kurssille haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kurssille osallistumisesta. Hakemus palautetaan Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen vähintään kaksi kuukautta ennen kurssin alkua.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...