Yksilöllinen laitoskuntoutus

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa järjestetään uudistunutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillista yksilökuntoutusta (Kela 9 §) ja harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta (Kela 12 §). Lisäksi kuntoutukseen voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella taikka itse maksaen.

Vuoden 2016 alusta uudistuneen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillisen yksilökuntoutuksen (ent. vaikeavammaisen yksilöllinen laitoskuntoutus) myöntäminen ei ole enää sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea. Lakimuutoksen myötä myös kuntoutuksen sisältö uudistui. Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Yksilöllinen laitoskuntoutusjakso koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaan suunnitellusta ohjelmasta. Kuntoutusjaksolla kuntoutuja saa moniammatillisen arvion tilanteestaan sekä tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Kuntoutujan oma osuus jaksonsa tavoitteiden asettelussa korostuu. Kuntoutusjakson toteuttamisesta vastaa kolme avainhenkilöä, joina voivat olla fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, psykologi, neuropsykologi ja sairaanhoitaja. He tuottavat suuren osan kuntoutusjakson ohjelmasta. Nämä kolme avainhenkilöä valikoituvat kuntoutujan omien tavoitteiden perusteella. Jaksoon sisältyy aina neurologin tapaaminen.

Avainhenkilöt tekevät kuntoutusjakson alussa alkuhaastattelut ja -tutkimukset. Tämän jälkeen työryhmä kokoontuu tavoitekeskusteluun laatimaan yksilöllistä ohjelmaa kuntoutujan kanssa. Jaksoon sisältyy aina yksilöllistä ja ryhmämuotoista fysioterapiaa ja lisäksi esim. luentokeskusteluja ja muuta ryhmämuotoista terapiaa. Jaksoon voi sisältyä myös kipusairaanhoitajan, uroterapeutin, seksuaalineuvojan tai ravitsemusterapeutin tapaamisia. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta tukee päivittäisten toimintojen sujumista.

Jaksoihin sisältyy:

  • lääkärin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, omahoitajan, fysioterapeutin ja psykologin tapaamisia
  • tarvittaessa tapaamisia neuropsykologin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, uroterapeutin, lantionpohjaterapeutin, seksuaalineuvojan, lymfa- ja voice massage -terapeutin tai hierojan kanssa
  • kanssakuntouttavaa hoitoa, tarvittaessa esimerkiksi jalkahoitoa ja AV-impulssihoitoa
  • eri ammattilaisten pitämiä luentoja ja luentokeskusteluja, esimerkiksi ravitsemuksesta, liikunnasta, seksuaalisuudesta ja kivusta
  • mahdollisuus keskustelu- tai teemaryhmään osallistumiseen
  • ryhmämuotoista liikuntaa, esimerkiksi palloilua ja rentoutusta, sekä teemoittain laadittua pienryhmäliikuntaa
  • monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja mahdollisuus kädentaitojen ohjaukseen joko ryhmässä tai yksilöllisesti.
     

Hakeminen harkinnanvaraiselle moniammatilliselle yksilökuntoutusjaksolle

Harkinnanvaraiselle kuntoutusjaksolle Maskuun voi hakea neurologista sairautta sairastava henkilö. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto, jossa on suositus kuntoutuksesta. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Tulosta palvelulinjaesitteemme »
Lataa hakulomake (Kela, KU 132) »

Hakeminen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatilliselle yksilökuntoutusjaksolle

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusjaksolle Maskuun voi hakea alle 65-vuotias neurologista sairautta sairastava henkilö, jonka sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Tulosta palvelulinjaesitteemme »
Printa ut broschyr »
Lataa hakulomake (Kela, KU 104) »

Hakeminen yksilölliselle kuntoutusjaksolle terveydenhuollon maksusitoumuksella (SVOL) tai itse maksaen

Yksilölliset kuntoutusjaksot Maskussa sopivat kaikille neurologisille sairausryhmille, kuten MS-tauti, ALS, spinoserebellaariset ataksiat, syringomyelia, perinnöllinen spastinen parapareesi, polyradikuliitit, harvinaiset polyneuropatiat, aivohalvaus, aivovammat ja Parkinsonin tauti.

Tulosta palvelulinjaesitteemme »

Sivun alkuun

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...