NEUVONTA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä kuntoutusta voin hakea?

Kuka on oikeutettu vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Miten tulen taloudellisesti toimeen kuntoutuksen aikana?

Voiko kuntoutukseen tulla omalla kustannuksella?

Voiko kuntoutuksen ajankohtaan vaikuttaa itse?

Miten kuntoutuskeskuksessa majoitutaan?

Miten pääsen kuntoutuskeskukseen aamuksi, kun asun satojen kilometrien päässä?

Kuinka pitkiä kuntoutuspäivät ovat?

Voiko viikonlopuiksi lähteä kotiin?

Onko viikonloppuisin ohjelmaa?

 

Mitä kuntoutusta voin hakea?

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillista yksilökuntoutusta (Kela 9–10§) voivat hakea alle 65-vuotiaat neurologista sairautta sairastavat henkilöt, joiden sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Hakeminen edellyttää voimassaolevaa kuntoutussuunnitelmaa. Hakemuslomake KU 104 liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta (Kela 12§) voivat hakea neurologista sairautta sairastavat henkilöt. Hakeminen edellyttää voimassaolevaa lääkärinlausuntoa, jossa on suositeltu ja perusteltu kuntoutuksen tarve. Hakemuslomake KU 132 liitteineen toimitetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kuntoutuskurssille hakevan on kyettävä osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Kurssivalinnoissa etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole osallistuneet vastaavalle jaksolle aiemmin. Hakeminen edellyttää voimassaolevaa lääkärinlausuntoa, jossa on suositeltu ja perusteltu kuntoutuskurssin tarve. Hakemuslomake KU 132 liitteineen toimitetaan suoraan Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen, missä tehdään esivalinnat kursseille. Lopullisen päätöksen kurssipaikan myöntämisestä tekee aina Kela.

Huom! Aivohalvaus- ja Myastenia gravis -kurssien hakemukset toimitetaan suoraan Kelan paikallistoimistoon.

Sivun alkuun

Kuka on oikeutettu vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutusjaksolle Maskuun voi hakea alle 65-vuotias neurologista sairautta sairastava henkilö, jonka sairauteen tai vammaan liittyvät rajoitteet aiheuttavat hänelle huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa.

Kuntoutuksella tulee olla arjessa selviytymistä edistävä tavoite. Uudistuneen vaativan lääkinnällisen yksilökuntoutuksen myöntäminen ei ole enää sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea.

Sivun alkuun

Miten tulen taloudellisesti toimeen kuntoutuksen aikana?

Kansaneläkelaitos maksaa työssäkäyville kuntoutujille kuntoutusrahaa kuntoutusjakson ajalta, mikäli kuntoutuja ei saa palkkaa tai muuta toimeentuloa turvaavaa tuloa vastaavalta ajalta. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, voidaan kuntoutusraha myöntää työnantajalle. Täyden eläkkeen saaja ei voi saada kuntoutusrahaa. Eläke maksetaan normaalisti kuntoutuksen ajalta.

Sivun alkuun

Voiko kuntoutukseen tulla omalla kustannuksella?

Oman kunnon hoidosta ja aktiivisesta kuntoutuksesta kiinnostuneet, neurologista sairautta sairastavat henkilöt voivat hakeutua kuntoutukseen myös omalla kustannuksella.
Omakustanteisesta kuntoutuksesta kertoo lisää vastaava kuntoutussihteeri, puh. 040 133 7009.

Sivun alkuun

Voiko kuntoutuksen ajankohtaan vaikuttaa itse?

Yksilöllisen laitoskuntoutuksen ajankohta sovitaan aina yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuskurssit järjestetään ennalta määrättyinä ajankohtina.

Sivun alkuun

Miten kuntoutuskeskuksessa majoitutaan?

Majoitus on pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa.

Sivun alkuun

Miten pääsen kuntoutuskeskukseen aamuksi, kun asun satojen kilometrien päässä?

Kuntoutus alkaa tulopäivän aamulla. Jos ei pitkän matkan vuoksi ehdi saapua kutsussa mainittuun aikaan, tulee ottaa yhteyttä kuntoutussihteeriin ja sopia mahdollisuudesta saapua kuntoutuskeskukseen jo edellisenä iltana. Ylimääräinen yöpyminen on maksullista.

Sivun alkuun

Kuinka pitkiä kuntoutuspäivät ovat?

Kuntoutusta on arkisin noin klo 8.15–17.00 välisenä aikana. Lauantai on myös kuntoutuspäivä. Lauantain ohjelma on arkipäivää muistuttava ja sunnuntai on lepopäivä.

Sivun alkuun

Voiko viikonlopuiksi lähteä kotiin?

Kuntoutuksen tulee toteutua yhtenäisenä jaksona ilman poissaolopäiviä. Tämä koskee myös viikonloppuja ja arkipyhiä. Myös lauantai on kuntoutuspäivä. Sunnuntaina voi käydä kotona.

Sivun alkuun

Onko viikonloppuisin ohjelmaa?

Lauantaisin on monipuolista ryhmämuotoista fysioterapiaa ja erilaisia luentoja. Sunnuntaisin voi esimerkiksi käydä asioilla tai tutustua lähialueen nähtävyyksiin sekä käyttää itsenäisesti kuntosalia ja kädentaitotiloja.

Sivun alkuun

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...