Kuntoutus

Asiantunteva neurologinen kuntoutus asuu Maskussa

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on erikoistunut neurologisten sairauksien ja vammojen kuntoutukseen. Kuntoutuskeskuksen henkilökunnan laaja-alainen ja monipuolinen erityisosaaminen sekä nykyaikaiset menetelmät ja laitteet antavat parhaat valmiudet neurologisten sairauksien ja vammojen kuntouttamiseen.

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen palvelut on tarkoitettu sekä vastasairastuneille että pidempään sairastaneille. Erityisosaamisemme piiriin kuuluvat esimerkiksi:

  • MS-tauti
  • Harvinaiset neurologiset sairaudet
  • Aivo- ja selkäydinvammat
  • Aivoverenkiertohäiriöt
  • Lihassairaudet
  • Myasthenia gravis
  • CP-vamma
  • Parkinsonin tauti
  • Epilepsiat esim. PME

Vaikuttava kuntoutus vastaa yksilöllisiin tarpeisiin

Neurologinen kuntoutus on aina sovitettava kuntoutujien erilaisiin oireisiin ja elämäntilanteisiin sekä etenevissä sairauksissa myös sen eri vaiheisiin. Siksi kuntoutuksen toteutustapoja on useita.  Maskussa jokaiselle kuntoutujalle laaditaan henkilökohtainen kuntoutusohjelma asiantuntijoiden tekemän perusteellisen tilannearvion pohjalta. Palveluihimme kuuluvat:

Useimpiin kursseihin sekä tarvittaessa yksilölliseen kuntoutukseen sisältyy läheisille tarkoitettu jakso.

Moniammatillinen kuntoutus ja vertaistuki toteutuvat Maskussa

Neurologinen sairaus tai vamma vaikuttaa arkeen monin tavoin. Kuntoutus on tärkeä tuki, kun sairastunut etsii keinoja arjessa selviytymiseen ja elämänlaadun säilyttämiseen.

Kuntoutus tähtää työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tai parantamiseen. Erityisesti etenevissä sairauksissa moniammatillinen ja pitkäjänteinen kuntoutus on tarpeellista sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin sopeutumisessa.

Kuntoutuskursseja järjestetään sekä vastasairastuneille että pitempään sairastaneille, joiden elämäntilanteessa on tapahtunut muutoksia. Yhdessä tekeminen mahdollistaa vertaistuen jakamisen. Yksilöllisiä laitoskuntoutusjaksoja järjestetään vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitseville ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena ensisijaisesti työikäisille, jotka tarvitsevat moniammatillista ja intensiivistä kuntoutusta.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...