Osaamisemme

in

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on Suomen ainoa yksinomaan neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus. Kuntoutushenkilöstöön kuuluu 109 ammattilaista, joilla kaikilla on etenevien neurologisten sairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Kehitämme palvelujamme kuuntelemalla kuntoutujiamme sekä aktiivisella kouluttautumisella, kansainvälisellä yhteistyöllä ja tutkimustoiminnalla. Kuntoutuksessa korostuu moniammatillisuus, verkostotyö ja kuntoutujien toisiltaan saama vertaistuki.

Laatupolitiikka

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus tuottaa kuntoutumista edistäviä avo- ja laitosmuotoisia palveluja neurologisia sairauksia sairastaville ja heidän läheisilleen. Tavoitteenamme on tukea moniammatillisesti kuntoutujan työ- tai toimintakykyä ja hänen aktiivista osallistumistaan sekä kuntoutujan läheisten voimavaroja yhteistyössä hoitavan tahon kanssa. Toteutamme palvelut palvelun tilaajien kanssa tekemiemme sopimusten mukaisesti talousnäkökohdat huomioiden, korkealaatuisella ammattitaidolla ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Toimintaamme ohjaavia keskeisiä arvoja ovat kuntoutujalähtöisyys, yksilöllisyys ja kuntoutujan oikeuksien kunnioittaminen. Laadimme yhdessä kuntoutujan kanssa hänen tavoitteidensa mukaisen kuntoutumissuunnitelman. Sen toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista vastaamme yhdessä kuntoutujan kanssa. Kunnioitamme kuntoutujan ja hänen läheistensä itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja vakaumusta ja heitä koskevilla tiedoilla on ehdoton tietosuoja.

Arvioimme toimintaamme asiakas- ja henkilöstöpalautteiden ja muiden sovittujen laadunhallintamenetelmien avulla, ja havaintojen perusteella muutamme tarvittaessa toimintaamme. Toiminnassamme ja sitä kehittäessämme arvostamme yhteistyötä, luovuutta, suunnitelmallisuutta, tutkimusmyönteisyyttä ja sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia. Sitoudumme jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.
 

Lääkärit

Kuntoutuskeskuksessa työskentelee useita neurologian erikoislääkäreitä, joilla on kuntoutuksen erityispätevyys. Tarvittaessa saatavilla on myös muiden erityisalojen konsultaatioita.

Kuntouttava hoitotyö

Kuntoutuskeskuksessa on vahva sairaanhoidollinen osaaminen. Erityisasiantuntemusta löytyy mm. lääkehoidosta, kivunhoidosta, ravitsemuksesta ja jalkahoidosta sekä vaikeavammaisten päivittäin tarvitsemasta vaativasta avustuksesta esimerkiksi ravitsemuksessa ja hygieniassa. Sairaanhoitajat vetävät myös ryhmiä ja luentoja.

Uroterapia

Uroterapeuttimme on erikoistunut virtsarakon- ja suolentoiminnanhäiriöiden hoitoon ja hänellä on myös seksuaalineuvojan pätevyys.

Fysioterapia

Fysioterapeuttimme hallitsevat mm. Bobath-terapian, psykofyysisen fysioterapian, sähköstimulaation ja kinesioteippauksen. Joukossa on myös seksuaalineuvojia ja lantionpohjahoitoon erikoistuneita fysioterapeutteja. Kuntoutuskeskuksessa on mahdollisuus kokeilla erilaisia apuvälineitä ja tukia. Lisäksi käytettävissä ovat SOLIA -apuvälinetoiminnan soveltavan liikunnan ja erityisliikunnan apuvälineet.

Lymfaterapia

Lymfaterapia elvyttää imusuonten toimintaa, vähentää turvotusta, lievittää kipua ja rentouttaa. Lymfaterapiassa käytetään keveää rytmikästä otetekniikkaa. Lymfaterapeuttina toimii kuntohoitaja.

Voice massage

Voice Massage -terapia on hengitykseen ja äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien käsittelyä klassisen hieronnan ottein. Lisänä voidaan käyttää hengitysharjoituksia ja venytysliikkeitä. Voice massage -terapeuttina toimii kuntohoitaja.

Toimintaterapia

Toimintaterapian keskiössä on kuntoutujan toimintamahdollisuuksien arviointi itsestä huolehtimiseen, asioimiseen ja kotielämään sekä vapaa-aikaan liittyen. Toimintaterapeutit tekevät apuväline- ja kodinmuutostöiden tarpeen arviointia, toiminnallisten taitojen ja valmiuksien arviointia sekä yläraajojen toimintakyvyn arviointia ja harjoittamista.

Neuropsykologia

Kuntoutuskeskuksessa on mahdollisuus yksilöllisiin neuropsykologisiin tutkimuksiin, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Neuropsykologi vetää myös ryhmiä ja pitää luentoja. Välitehtävät, verkostoyhteistyö ja viestit kuntoutujan läheisille ovat osa kuntoutusprosessia.

Psykologia

Kuntoutuskeskuksen psykologit toteuttavat psykologista yksilötyöskentelyä sekä vetävät pienryhmiä ja pitävät luentoja. Psykologien toimintaan kuuluvat sairauteen liittyvien elämänmuutosten ja kriisien käsittely, itsestä huolehtimisen ja elämänhallinnan tukeminen, kuntoutujan ja läheisten ohjaus ja neuvonta. Menetelminä ovat mm. ratkaisukeskeinen psykoterapia, hypnoositerapia.

Puheterapia

Puheterapeutin alaa ovat puheterapeuttinen yksilöllinen tutkimus, nielemisen, puheen, kielen, kommunikaatiotaitojen, ääntöhengityksen ja äänen kuntoutus sekä korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Puheterapeutti vetää myös ryhmiä ja pitää luentoja.

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutti ohjaa terveelliseen ravitsemukseen sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Ravitsemusterapeutti neuvoo myös erityisruokavalioissa.

Sosiaalityö

Sosiaalityön tavoitteena on kuntoutujien sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja toimeentulon turvaaminen. Tavoitteeseen pyritään sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja palvelujen järjestämisellä, asiakkaiden ohjauksella ja neuvonnalla sekä yhteistyöllä omaisten ja viranomaisverkoston kanssa. Kuntoutussosiaalityöntekijät vetävät myös pienryhmiä ja luentokeskusteluja.

Vapaa-ajanohjaus

Kuntoutuskeskuksessa on mahdollisuus virikkeelliseen, kuntoutusta tukevaan kädentaito- ja vapaa-ajanohjaukseen. Kuntoutuskeskuksessa järjestetään erilaisia ohjelmia ja esityksiä. Kuntoutujilla on myös mahdollisuus osallistua esimerkiksi teatteriretkiin. Monipuoliset kädentaitotilat, viihtyisät liikunta- ja oleskelutilat sekä luonnonläheinen ympäristö ja lähiseudun nähtävyydet tarjoavat monia mahdollisuuksia myös omatoimiseen vapaa-ajanviettoon.

Ravitsemispalvelut

Kuntoutusta rytmittävät oman keittiömme valmistamat maukkaat ateriat, joiden valmistuksessa noudatetaan terveellisiä suomalaisia ravitsemussuosituksia.

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...