Päivittyvä tiedote: Kasvokkain tapahtuva Kela-kuntoutus osittain tauolle

18.3.2020
Kategoriat: Uutinen

(Päivitetty 30.3.2020)

Kela on tarkentanut jälleen linjaustaan läsnäkuntoutuksen toteuttamisesta koronavirusepidemian aikana. Uuden linjauksen mukaan (annettu 24.3.2020) Kela suosittaa kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista. Suositus on voimassa toukokuun loppuun (31.5.) saakka, ellei toisin ilmoiteta. Tätä tiedotetta päivitetään tarvittaessa ohjeistuksen osalta. 

Suositus otetaan vakavasti huomioon Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Maskussa Kelan laitoskuntoutus on toistaiseksi keskeytetty. Kevään Kela-kuntoutujiin on oltu yhteydessä, ja ilmoitettu kuntoutusjakson siirtymisestä myöhemmin selviävään ajankohtaan vuonna 2020.

Avoterapiat pyritään järjestämään etäyhteydellä

Kelan muuttuvat linjaukset ovat hämmentäneet palveluntuottajia ja asiakkaita. Kela suosittaa nyt 24.3. antamassaan linjauksessa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Kuntoutujan ja terapeutin yhteisellä suostumuksella avoterapia kasvokkain on kuitenkin mahdollista. Kuntoutuskeskus on yhteydessä asiakkaisiinsa näiden osalta.

Kela on ilmoittanut tarvittaessa jatkavansa asiakkaan kuntoutuspäätöstä enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Sairaalajakson jälkeiset kuntoutukset jatkuvat

Kelan kuntoutuksen osittaisesta keskeytymisestä huolimatta sairaalahoidon jälkeinen kuntoutus jatkuu.

– Monista muista kuntoutuskeskuksista poiketen, Maskun neurologisella kuntoutuskeskuksella on sopimukset myös välittömästi sairaalahoitoa seuraavasta laitoskuntoutuksesta. Sen jatkumisesta on sovittu ostajatahon kanssa, kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiainen toteaa.

Kuntoutujien turvallisuudesta huolehditaan

Maskussa kuntoutujien turvallisuus ja terveys on aina etusijalla, ja hyvästä hygieniasta huolehtiminen osa asiakasturvallisuuteen kuuluvaa rutiinia vuoden ympäri. Koronavirusepidemian johdosta käytäntöjä on entisestään tehostettu, ja asiakkaita ohjeistettu huolellisen käsihygienian suhteen. Käsidesiä on runsaasti saatavilla ympäri taloa, ja käytössä on myös paperiset käsipyyhkeet. Keittiön väki ja siivoushenkilökunta noudattavat aina vahvaa hygieniaetikettiä sekä THL:n ohjeistuksia.

Ulkopuoliset vierailijat kielletty toistaiseksi

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti ulkopuolisten vierailu kuntoutuskeskuksessa on kielletty toistaiseksi.

– Infektiotyöryhmämme seuraa ajankohtaista koronavirusepidemiatilannetta, ja tarvittaessa reagoi nopeasti viranomaissuosituksiin. Seuraamme Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta. Asiakkaidemme turvallisuus on meille aina etusijalla, Juhani Ruutiainen painottaa.

Logo