Intervallijakso

Intervallijaksolla tarkoitetaan lyhytaikaista asumista kuntoutuskeskuksessa, esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja on lakisääteisellä vapaalla.

Jakso tai jaksot toteutuvat asiakkaan tarpeen mukaan. Jakso kestää tavallisesti muutamia päiviä ja voi tarvittaessa toistua säännöllisin väliajoin. Ajankohta suunnitellaan aina asiakkaan ja omaisen kanssa yhteistyössä.

Kuntoutuskeskuksessa intervallijaksolla asuva saa

  • ympärivuorokautisen avun, jossa on huomioitu asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintakyky
  • esteettömän, turvallisen ja viihtyisän ympäristön
  • herkullisen ja terveellisen aamiaisen, lounaan ja päivällisen
  • mahdollisuuden osallistua kuntoutuskeskuksen vapaa-ajan monipuoliseen ohjattuun toimintaan.

 

Tule Maskuun – ota yhteyttä kuntoutussihteeriimme

Intervallijaksolle voi tulla joko maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Omaishoitajan vapaan ajaksi maksusitoumuksen voi saada silloin, kun hoitajan ja kunnan välille on laadittu omaishoitosopimus. Maksusitoumuksia myöntävät kuntien omaishoidon- tai aikuissosiaalityön yksiköt. Hoidettavan maksettavaksi jää kunnan määrittämä osuus.

Voit varata paikan puhelimitse kuntoutussihteereiltämme: 040 133 7010. Jos haet jaksoa varten maksusitoumusta, hae sitä jo ennen yhteydenottoa.

 

Hinnasto itse maksavalle »