facebook pixel

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen on hyödyksi esimerkiksi silloin, kun omaishoitaja on lakisääteisellä vapaalla.

Jakso tai jaksot toteutuvat asiakkaan tarpeen mukaan. Jakso kestää tavallisesti muutamia päiviä ja voi tarvittaessa toistua säännöllisin väliajoin. Ajankohta suunnitellaan aina asiakkaan ja omaisen kanssa yhteistyössä.

Kuntoutuskeskuksessa lyhytaikaisella asumisjaksolla asuva saa

  • ympärivuorokautisen avun, jossa on huomioitu asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintakyky
  • esteettömän, turvallisen ja viihtyisän ympäristön
  • herkullisen ja terveellisen aamiaisen, lounaan ja päivällisen (sopimuksesta riippuen)
  • mahdollisuuden osallistua soveltuvin osin talossa järjestettävään vapaa-ajan toimintaan.

Tule Maskuun – ota yhteyttä kuntoutussihteeriimme

Lyhytaikaiseen palveluasumiseen pääsee joko maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Omaishoitajan vapaan ajaksi maksusitoumuksen voi saada silloin, kun hoitajan ja kunnan välille on laadittu omaishoitosopimus. Maksusitoumuksia myöntävät kuntien omaishoidon, aikuissosiaalityön tai vammaispalvelun yksiköt. Hoidettavan maksettavaksi jää kunnan määrittämä osuus.

Voit varata paikan puhelimitse kuntoutussihteereiltämme: 040 133 7010. Jos haet jaksoa varten maksusitoumusta, hae sitä jo ennen yhteydenottoa.

Hinnasto itse maksavalle »