facebook pixel

Kuntoutus aivoverenkiertohäiriön kuten aivoinfarktin jälkeen, kurssit

Aivoverenkiertohäiriön (AVH) eli aivoverenvuodon tai aivoinfarktin jälkeen kuntoutuksesta on usein apua. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana kommunikaatiokursseja sekä kuntoutuskursseja aivoverenkiertohäiriön sairastaneille.

Kurssien ajankohtiin voi tulla muutoksia.
Kurssihaku Kelan sivuilla »

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kommunikaatioon painottuvat kurssit läheisen kanssa

Aivoverenkiertohäiriön eli aivoverenvuodon tai aivoinfarktin jälkeen on usein omatoimisuutta ja arjessa selviytymistä haittaavia toimintakykyrajoitteita. Ammattitaitoisen neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan työryhmän ja erityisesti puheterapeuttien ohjaamalla kuntoutuksella voidaan löytää sopivia kommunikaatiokeinoja ja tukea puheen tuottoa ja ymmärtämistä. Kurssi on tarkoitettu niille, joilla on afasia ja kommunikointi puhumalla vaikeutunut ja jotka tarvitsevat puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja. Kurssit on tarkoitettu sairastavalle ja läheiselle. Kurssilla tuetaan myös läheisen arjessa selviytymistä. Kurssille hakevan sairastumisesta on pitänyt kulua vähintään 3 kuukautta.

Kommunikaatiokurssit ovat kolmiosaisia (5 + 5 + 5 vrk noin vuoden ajanjakson sisällä). Kurssille osallistuu kahdeksan sairastavaa ja kahdeksan läheistä. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen.

Tulossa olevat AVH-kommunikaatiokurssit

12.–16.9., 12.–16.12.2022 ja 20.–24.3.2023
kurssinumero: 80487

21.–25.11.2022, 27.2.–3.3. ja 8.–12.5.2023
kurssinumero: 80488

22.–26.5., 4.–8.9.2023 ja 11.–15.12.2023
kurssinumero: 84030

5.–9.6., 16.–20.10.2023 ja 29.1.–2.2.2024
kurssinumero: 84031

2.–6.10.2023, 15.–19.1. ja 8.–12.4.2024
kurssinumero: 84032

30.10.–3.11.2023, 5.–9.2. ja 13.–17.5.2024
kurssinumero: 84033

 


Kommunikaatiokurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • kaksi puheterapeuttia
 • toimintaterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • fysioterapeutti
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • neuropsykologian erikoispsykologi

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön eli tilapäisen korjaantuvan häiriön (TIA), aivoverenvuodon tai aivoinfarktin jälkeen on usein omatoimisuutta ja arjessa selviytymistä haittaavia toimintakykyrajoitteita. Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisuja arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa sairaudesta, helpottaa työ- ja arkielämästä selviytymistä, auttaa ymmärtämään sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita ja löytämään voimavaroja arjessa selviytymiseen. AVH-kuntoutuskurssit on tarkoitettu niille aivoverenkiertohäiriön sairastaneille aikuisille, joiden suoriutumista ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin. Kurssille hakevan sairastumisesta on pitänyt kulua vähintään 3 kuukautta.

Kurssit ovat kolmiosaisia (5 + 5 + 5 vrk), joista ensimmäiseen osallistuu myös läheinen. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen. Kurssille osallistuu kahdeksan kuntoutujaa.

Tulossa olevat AVH-kuntoutuskurssit

29.8.–2.9., 31.10.–4.11.2022 ja 9.–13.1.2023
läheisen osuus 29.8.–2.9.2022
kurssinumero: 80454

10.–14.10., 28.11.–2.12.2022 ja 30.1.–3.2.2023
läheisen osuus 10.–14.10.2022
kurssinumero: 80455

14.–18.11.2022, 16.–20.1. ja 13.–17.3.2023
läheisen osuus 14.–18.11.2022
kurssinumero: 80456

6.–10.2., 27.–31.3. ja 29.5.–2.6.2023
läheisen osuus 6.–10.2.2023
kurssinumero: 84015

24.–28.4., 12.–16.6. ja 14.–18.8.2023
läheisen osuus 24.–28.4.2023
kurssinumero: 84016

17.–21.7., 18.–22.9. ja 13.–17.11.2023
läheisen osuus 17.–21.7.2023
kurssinumero: 84017

25.–29.9., 6.–10.11. ja 18.–22.12.2023
läheisen osuus 25.–29.9.2023
kurssinumero: 84018

20.–24.11.2023, 8.–12.1.ja 11.–15.3.2024
läheisen osuus 20.–24.11.2023
kurssinumero: 84019

 


AVH-kuntoutuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • kuntoutussosiaalityöntekijä / toimintaterapeutti / psykologi / puheterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »