ALS-tautia sairastavien kuntoutus, kurssit

ALS-tauti (amyotrofinen lateraaliskleroosi) on lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja rappeuttava aikuisten etenevä motoneuronitauti. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana sopeutumisvalmennuskursseja ALS-tautia sairastaville.

ALS-tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit läheisen kanssa

ALS-tautia sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi on parikurssi, joka sopii sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Parikurssille osallistuu sairastava ja läheinen.

Kursseilla etsitään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tuetaan kuntoutujan ja hänen läheisensä yhteiselämän sujuvuutta. Saat tietoa sairaudesta, apuvälineistä, kuntoutuksesta ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä opit tunnistamaan voimavaroja arjessa selviytymiseen. Kursseilla saat myös vertaistukea muilta osallistujilta.

Tulossa olevat ALS-sopeutumisvalmennuskurssit

10.9.–19.9.2018
kurssinumero: 65682

Sopeutumisvalmennuskurssien sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssiin sisältyy

  • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, puheterapeutin ja psykologin ryhmätapaamisia
  • ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa
  • osa ryhmämuotoisesta ohjelmasta toteutuu kuntoutujille ja läheisille yhteisenä, osa erillisissä ryhmissä.

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.

Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

Logo