Lihassairautta sairastavien kuntoutus, kurssit

On diagnoosisi sitten dystrofia tai muu lihassairaus kuntoutus Maskussa tarjoaa sinulle tietoa ja tukea. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana lihassairautta ja/tai dystrofiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosin saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Lihassairautta ja/tai dystrofiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan työryhmän tuella pyritään löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tukemaan sairastuneen ja hänen läheisensä jaksamista. Työ-, opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssin tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja motivoida itsehoitoon.

Kurssit toteutetaan kahdessa viiden vuorokauden osassa, joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus.

Tulossa olevat sopeutumisvalmennuskurssit

13.8.–17.8.2018 ja 26.11.–30.11.2018
läheisen osuus 28.11.–30.11.2018
kurssinumero: 65991

5.11.–9.11.2018 ja 18.3.–22.3.2019
läheisen osuus 20.3.–22.3.2019
kurssinumero: 65989

Sopeutumisvalmennuskurssien sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssiin sisältyy

  • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, puhe-terapeutin, seksuaalineuvojan ja psykologin ryhmätapaamisia
  • ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

Tarvittavasta hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.

Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa (pl. avomuotoinen kurssi).

Katso hakuohjeet »

Logo