Myasthenia gravis -sairautta sairastavien kuntoutus, kurssit

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana myasthenia gravis -sairautta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssin. Kurssi sopii sekä hiljattain diagnoosin saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa.

Myasthenia gravis -sairautta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuvan työryhmän tuella pyritään löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tukemaan sairastuneen ja hänen läheisensä jaksamista. Työ-, opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaamisen ja parantamisen lisäksi kurssin tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja motivoida itsehoitoon.

Kurssi toteutetaan kahdessa viiden vuorokauden osassa, joista jälkimmäiseen kuuluu läheisen osuus.

Tulossa oleva sopeutumisvalmennuskurssi

6.8.–10.8. ja 17.12.–21.12.2018
läheisen osuus 19.12.–21.12.2018
kurssinumero: 65992

Sopeutumisvalmennuskurssin sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssiin sisältyy

  • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, puheterapeutin ja seksuaalineuvojan ja psykologin ryhmätapaamisiasairaanhoitaja
  • ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

Tarvittavasta hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.

Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

Logo