Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutus, kurssit

Parkurs för Parkinsons sjuka

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en svenskspråkig parkurs för klienter med Parkinsons sjukdom. Kursen, som betalas av Folkpensionsanstalten, är avsedd för klienter med Parkinsons sjukdom och deras maka. Det är fråga om en anpassningsträningskurs som ordnas dels för klienter som nyligen har fått diagnosen och dels för klienter som har haft sjukdomen en längre tid. Syftet är att stöda klienterna i att anpassa sig till sjukdomen och den nya livssituationen.

En arbetsgrupp bestående av kompetenta yrkespersoner inom neurologisk rehabilitering hjälper till att finna lösningar på problem i vardagen och att stöda patientens och den närståendes liv tillsammans. Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringspraxisen och stödnätverken på den egna orten och att stärka livshanteringen och egenvården. Kursen enomförs i två perioder från måndag till fredag (5+5 dygn). Till kursen antas tio rehabiliteringsklienter och tio makar

Kommande kurser

19.–23.10.2020 och 8.–12.3.2021
kurs: 74798

I kursarbetet deltar
  • en neurolog
  • en sjukskötare
  • en fysioterapeut
  • en ergoterapeut
  • en psykolog
  • en socialarbetare
  • en idrottsinstruktör

Vårdpersonalen svarar för det dagliga vårdarbetet och assistans.

Ansökning

Klienter med Parkinsons sjukdom och deras maka kan ansöka om att få delta i parkursen.
Gör så här: Fyll i Folkpensionsanstaltens blankett KU132r. Bifoga ett gällande B-läkarutlåtande eller en rehabiliteringsplan som rekommenderar att du deltar i parkursen. Lämna in ansökan till FPA-byrån.

Logo