Parkurs för Parkinsons sjuka

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en svenskspråkig parkurs för klienter med Parkinsons sjukdom. Kursen, som betalas av Folkpensionsanstalten, är avsedd för klienter med Parkinsons sjukdom och deras maka. Det är fråga om en anpassningsträningskurs som ordnas dels för klienter som nyligen har fått diagnosen och dels för klienter som har haft sjukdomen en längre tid. Syftet är att stöda klienterna i att anpassa sig till sjukdomen och den nya livssituationen.

En arbetsgrupp bestående av kompetenta yrkespersoner inom neurologisk rehabilitering hjälper till att finna lösningar på problem i vardagen och att stöda patientens och den närståendes liv tillsammans. Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringspraxisen och stödnätverken på den egna orten och att stärka livshanteringen och egenvården. Kursen enomförs i två perioder (5+5 dygn). Till kursen antas tio rehabiliteringsklienter och tio makar.

Kommande kurser

19.–23.10.2020 och 8.–12.3.2021
kurs: 74798


Kurspersonal

I kursteamet ingår

  • en neurolog
  • en sjukskötare
  • en fysioterapeut
  • en ergoterapeut
  • en psykolog
  • en socialarbetare
  • en idrottsinstruktör.

Vårdpersonalen ansvarar för daglig vård och assistans.


Ansök

FPA betalar för kurserna och ansökan sker via FPA. Du kan dock ange som önskemål att rehabiliteringsstället ska vara Masku neurologiska rehabiliteringscenter. Du kan delta i våra kurser i Masku oavsett var i Finland du bor.

När du ansöker om att delta i kursen behöver du ett högst ett år gammalt B-utlåtande från din läkare, eller en rehabiliteringsplan med rekommendation om att delta i kursen. För de flesta är det första steget därför att boka en läkartid. Kursansökningar görs med FPA:s blankett KU 132r. Till ansökan bifogas B-utlåtande eller rehabiliteringsplan. Returnera ansökan till ditt lokala FPA-kontor.