facebook pixel

ALS-tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssilla (parikurssi) on vielä tilaa

31.5.2018
Kategoriat: Uutinen

ALS-tautia sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi on parikurssi, joka sopii sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille,
jotka kaipaavat tukea sairauteen ja elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Parikurssille osallistuu sairastava ja läheinen.

Kursseilla etsitään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin ja tuetaan kuntoutujan ja hänen läheisensä yhteiselämän sujuvuutta.
Saat tietoa sairaudesta, apuvälineistä, kuntoutuksesta ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä opit tunnistamaan voimavaroja arjessa selviytymiseen.
Kursseilla saat myös vertaistukea muilta osallistujilta.

Seuraava kurssi
10.9.–19.9.2018
kurssinumero: 65682

Kurssille haetaan Kelan KU 132 -lomakkeella. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva lääkärin B-todistus tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kuntoutuskurssille osallistumisesta.
Hakemuksen voi palauttaa suoraan Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen.

Kurssi on Kelan kustantama.