Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on Suomen johtava ja pisimpään toiminut neurologisten sairauksien kuntoutukseen erikoistunut keskus. Palveluihimme kuuluu kurssimuotoista kuntoutusta, yksittäisiä kuntoutuskäyntejä, moniammatillista yksilökuntoutusta ja lyhytaikaista palveluasumista mm. omaishoidon vapaan ajaksi.

Vakavankin neurologisen sairauden kanssa tulee toimeen, kun saa asiantuntevaa hoitoa, oikeaa tietoa ja uskoa tulevaisuuteen. Maskussa moniammatillinen ja osaava henkilöstömme mahdollistaa parhaat palvelut jokaisen kuntoutujan tarpeisiin.

Erityisosaamisemme piiriin kuuluvat esimerkiksi MS-tauti, harvinaiset neurologiset sairaudet, aivo- ja selkäydinvammat, aivoverenkiertohäiriöt, lihassairaudet, Myastenia gravis, CP-vamma, Parkinsonin tauti ja epilepsiat.

Kehitämme palvelujamme kuuntelemalla kuntoutujiamme sekä jatkuvalla kouluttautumisella, kansainvälisellä yhteistyöllä ja tutkimustoiminnalla. Maskusta löytyykin aina uusin tieto ja osaaminen neurologisista sairauksista, jonka vuoksi voimme taata, että jokainen kuntoutuja saa huomattavasti tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen. Kuntoutuskeskuksessa on 86 majoituspaikkaa ja palvelujamme käyttää vuosittain yli 1 000 kuntoutujaa.

Kuntoutujan käytössä ovat yksilöllisen tarpeen mukaan

 • lääkärit
 • neuropsykologit
 • psykologit
 • kuntouttava hoitohenkilökunta
 • kuntohoitaja
 • fysioterapeutit
 • toimintaterapeutit
 • puheterapeutit
 • ravitsemusterapeutti
 • uroterapeutti/seksuaalineuvoja
 • kuntoutussosiaalityöntekijät.

Henkilöstöämme esitellään tarkemmin täällä.

Laadukasta kuntoutustoimintaa

Tavoitteenamme on tukea moniammatillisesti kuntoutujan työ- tai toimintakykyä ja hänen aktiivista osallistumistaan sekä kuntoutujan läheisten voimavaroja yhteistyössä hoitavan tahon kanssa. Toteutamme palvelut palvelun tilaajien kanssa tekemiemme sopimusten mukaisesti korkealaatuisella ammattitaidolla ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa talousnäkökohdat huomioiden.

Toimintaamme ohjaavia keskeisiä arvoja ovat

 • kuntoutujalähtöisyys
 • yksilöllisyys
 • kuntoutujan oikeuksien kunnioittaminen.

Laadimme yhdessä kuntoutujan kanssa hänen tavoitteidensa mukaisen kuntoutumissuunnitelman, jonka toteutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista vastaamme yhdessä kuntoutujan kanssa. Kunnioitamme kuntoutujan ja hänen läheistensä itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja vakaumusta ja heitä koskevilla tiedoilla on ehdoton tietosuoja.

Arvioimme toimintaamme asiakas- ja henkilöstöpalautteiden ja muiden sovittujen laadunhallintamenetelmien avulla, ja havaintojen perusteella muutamme tarvittaessa toimintaamme. Toiminnassamme ja sitä kehittäessämme arvostamme yhteistyötä, luovuutta, suunnitelmallisuutta, tutkimusmyönteisyyttä ja sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia. Sitoudumme jatkuvaan ammatilliseen kasvuun.

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset. Tämänhetkinen laatusertifikaatti on voimassa 7.9.2019 saakka.

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on osa Neuroliittoa.

Logo