facebook pixel

Chattaa kuntoutussuunnittelijan tai Neuroneuvonnan kanssa

29.11.2019
Kategoriat: Uutinen

Neuroliitto testaa chatin toimivuutta nettisivukävijöiden neuvonnassa seuraavat kaksi kuukautta. Chat-painike näkyy nettisivuilla oikeassa alareunassa chatin aukioloaikoina, kun päivystävä neuvoja on vapaana.

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen nettisivuilla palvelussa on paikalla maanantaisin ja torstaisin klo 12.30–14 kuntoutuskeskuksen kuntoutussuunnittelija Anne. Asiakas voi olla yhteydessä chatin kautta, kun hän suunnittelee hakeutuvansa Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen palveluihin ja tarvitsee tähän apua tai lisätietoja.

Neuroliiton nettisivuilla palvelussa vastaavat Neuroneuvonnan työntekijät Anna, Päivi, Timo ja Pia. Chat on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–12. Asiakas voi olla yhteydessä chatin kautta, kun tarvitsee nopeaa neuvontaa sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja työelämään tai harrastus- ja järjestötoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

  • Asiakas voidaan ohjata Chat-palvelussa tarvittaessa ottamaan yhteyttä Neuroliiton erikoissuunnittelijaan tai muihin asiantuntijoihin.
  • Chat-palvelusta ei saa neuvontaa sairauden hoitoon liittyvissä kysymyksissä kuten lääkityksessä.

Tietosuoja Chat-palvelussa

Chat-palvelussa toimitaan anonyymisti. IP-osoite näkyy keskustelussa mukana olevalle chat-päivystäjälle, mutta sen perusteella ei näe käyttäjän tietoja tai yhteystietoja. Chat-palvelussa ei jaeta henkilötietoja, vaan henkilötietoja vaativa neuvonta ohjataan käymään Neuroliiton asiantuntijan kanssa sähköpostilla tai puhelimitse.

Käydyt keskustelut tallentuvat chat-työkaluun, jossa ne voi nähdä ainoastaan keskustelun käynyt asiakaspalvelija sekä palvelun pääkäyttäjä. Keskustelut tallennetaan palvelun kehittämiseksi ja ne poistetaan palvelimelta kokeilun päätyttyä.

Palautetta Chat-palvelusta voi antaa sähköpostilla info@neuroliitto.fi