facebook pixel

Kelan valtuutetut ovat vastaanottaneet selvityksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista

8.3.2019
Kategoriat: Uutinen

 

Kelan toimintaa valvovien valtuutettujen tilaama ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista luovutettiin valtuutetuille tiistaina 5.3.2019. Selvityksessä arvioitiin vuonna 2018 toteutettua terapiapalvelujen hankintaa. Valtuutetut edellyttävät Kelan hallitukselta toimenpiteitä raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Selvitysraportti sisältää suosituksia liittyen kilpailutuksen suunnitteluun, toteutukseen, hankintailmoitukseen ja tarjouspyyntöihin, tarjousvertailuihin, hankintapäätöksiin, hankintasopimuksiin, hankinta-asiakirjojen hallinnointiin, palvelukuvauksen kriteereihin, vuoropuheluun asiakkaiden ja palvelujen tuottajien kanssa, käytössä oleviin laatukriteereihin ja niiden seurantaan, käytössä oleviin auditointimenetelmiin, palvelusta saatuun palautteeseen ja valituksiin, vastuuseen ja resursointiin sekä yhteistyön muotoihin ja toimivuuteen.

Mm. laatukriteereiden ja niiden seurannan suositus kuuluu näin:
”Suunnitellaan ja varmennetaan riittävät valvonta- ja auditointiresurssit valvomaan ja seuraamaan palvelujen laatua. Mikäli nähdään että puutteita esiintyy runsaasti, tulee harkita lisätoimenpiteinä esim. palvelukuvauksien tarkentamista, laatukriteerien tai hinta-laatusuhteen muuttamista tai palvelujen kategorisointia eri palveluluokkiin.”

Lue kaikki suositukset ja koko tiedote Kelan sivuilta »