facebook pixel

Moniammatillinen yksilökuntoutus Maskussa

Miksi Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa ei järjestetä Kelan suomenkielistä vaativaa laitoskuntoutusta vuonna 2019?

Kela on kilpailuttanut palveluntarjoajat, joilta se ostaa suomenkielistä laitosmuotoista vaativaa lääkinnällistä moniammatillista yksilökuntoutusta (myöhemmin vaativa laitoskuntoutus) vuonna 2019. Valinta tehtiin hinnan perusteella. Masku ei sijoittunut kymmenen valitun palveluntarjoajan joukkoon, vaan oli noin prosentin verran kalliimpi kuin viimeinen hyväksytty palveluntarjoaja.

Saako Maskusta Kelan ruotsinkielistä vaativaa laitoskuntoutusta vuonna 2019?

Kelan ruotsinkielistä vaativaa laitoskuntoutusta saa Maskun neurologisesta kuntoutuskeskuksesta myös vuonna 2019.

Loppuuko kuntoutustoiminta Maskussa kokonaan?

Kuntoutustoiminta jatkuu Maskussa myös vuonna 2019. Kelan kilpailutus koskee ainoastaan suomenkielistä laitosmuotoista vaativaa lääkinnällistä moniammatillista yksilökuntoutusta 1.1.2019 – 31.12.2019. Ruotsinkielistä vaativaa lääkinnällistä moniammatillista yksilökuntoutusta järjestetään Maskussa myös vuonna 2019.

Muu kuntoutustoiminta, kuten Kelan harkinnanvarainen laitoskuntoutus, kuntoutuskurssit ja Kelan sekä muiden maksajatahojen avoterapiakäynnit jatkuvat Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa normaalisti. Kelan vaativaa laitoskuntoutusta saa Maskusta vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2018 puolella alkanut kuntoutusjakso voidaan niin ikään toteuttaa loppuun vuoden 2019 puolella.

Mitä harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus tarkoittaa, ja kuka voi hakea harkinnanvaraiselle kuntoutusjaksolle?

Kelan harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus (Kela 12 §) on yksilöllistä laitoskuntoutusta, jossa kuntoutujan tukena ovat Maskun kokeneet kuntoutuksen ammattilaiset. Kuntoutus toteutetaan vähintään kahteen osaan jaksotettuna, ja sen tavoitteet määritellään yksilöllisesti yhdessä kuntoutujan kanssa. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen ei ole yläikärajaa. Siihen voi siis hakea myös jo 65 vuotta täyttänyt henkilö.

Voit hakea, jos

  • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
  • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
  • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Neurologista sairautta sairastava tarvitsee useimmiten neurologisen linjan mukaista kuntoutusta, joka on hyvä näkyä sekä kuntoutushakemuksessa että myös lääkärin suosituksessa

Katso tarkemmat kriteerit ja ohje maksusitoumuksen hakemiseen täältä »

Jos vuonna 2018 alkaneen vaativan laitoskuntoutuksen jälkimmäinen jakso sijoittuu vuodelle 2019, järjestetäänkö se normaalisti?

Vuonna 2018 alkaneet, kesken olevat Kelan vaativan laitoskuntoutuksen jaksot toteutetaan loppuun Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa, vaikka toinen osuus kuntoutusjaksosta sijoittuisi vuoden 2019 puolelle.

Mitä optiovuodet käytännössä tarkoittavat?

Kelalla on mahdollisuus, muttei velvollisuutta, ostaa kyseinen palvelu nyt valituilta palveluntarjoajilta tässä kilpailutuksessa saatujen hintojen mukaisesti myös vuosiksi 2020 ja 2021 ilman uutta kilpailutusta.

Mitkä paikat on valittu toteuttamaan Kelan vaativaa laitoskuntoutusta vuonna 2019?

Laitokset tulevat tiedoksi Kelan sivuille.