facebook pixel

Masku neurologiska rehabiliteringscenter

Dags för en bra vardag

Också med en allvarlig neurologisk sjukdom kommer man till rätta då man får sakkunnig vård, riktig information och tro på framtiden. I Masku gör vår kunniga personal med övergripande yrkesskicklighet det möjligt med bästa möjliga service för behoven av var och en som önskar rehabilitering.

Unik specialkompetens

Neurologiska rehabiliteringscentret i Masku är det enda centret i Finland som är specialiserat på rehabilitering av neurologiska sjukdomar. Vi utvecklar våra tjänster genom att lyssna på våra rehabiliteringssökande och genom kontinuerlig utbildning, internationellt samarbete och forskningsverksamhet. I Masku finns alltid de nyaste rönen och kunnandet om neurologiska sjukdomar.

Rehabiliteringscentret har 86 inkvarteringsplatser och våra tjänster utnyttjas varje år av cirka 1000 personer för rehabilitering. Framkomligheten i våra lokaliteter är obehindrad. Man kan söka om rehabilitering genom beslut av Fpa, med betalningsförbindelse av hälsovården eller försäkringsbolaget samt genom att själv betala. Rehabiliteringscentret upprätthålls av Finlands Neuroförbund.

Vår specialkompetens omfattar neurologiska sjukdomar och skador

  • multipel skleros (MS)
  • hjärnskada
  • hjärnförlamning
  • myasthenia gravis (MG)
  • CP-skada
  • Parkinsons sjukdom
  • epilepsier exv. PME

samt sällsynta neurologiska sjukdomar som ALS, ataxier, CADASIL, Fabrys sjukdom, muskelsjukdomar, mitokondirosjukdomar, spastisk parapresi, syringomyeli, polyradikuler, HMSN och andra sjukdomar hos perifera nervsystemet.

Vitalitet genom rehabilitering

Rehabiliteringen är till nytta både på kort och lång sikt. I den respons vi samlat in har deltagarna i rehabiliteringen under flera år bedömt både personalens verksamhet och effekterna och nyttan av rehabiliteringen som ytterst goda.

Förutom att rehabiliteringen främjar det fysiska välbefinnandet, har våra deltagare i rehabiliteringen upplevt det som viktigt att bl.a. få kunskap om de sociala förmåner som tillkommer dem, att få utbyta erfarenheter med andra för rehabilitering med samma sjukdom samt att få information om våra många tjänster med allt från talterapeut till psykolog.

De som deltar i rehabiliteringen förfogar över mångsidiga utrymmen för terapi och motion, trivsamma bastu- och bassängutrymmen samt egna wc- och tvättmöjligheter i inkvarteringsrummen, television och eljusterbara sängar. Rehabiliteringsprogrammet följs upp av måltiderna, som är tillredda i vårt eget kök och planerade av rehabiliteringscentrets näringsterapeut.

Tjänster för varje syfte

Vi ordnar rehabilitering både i individuella perioder och i form av kurser. Varje deltagare i rehabiliteringen får en grundlig utvärdering av läget och ett rehabiliteringsprogram planerat därefter. I många rehabiliteringskurser samt, om så önskas, i den individuella rehabiliteringen ingår också en period avsedd för en närstående.

Målet för rehabiliteringen är att ge information om sjukdomen samt att stödja och vägleda deltagaren i rehabiliteringen. Programmet har tyngdpunkten förlagd på verksamhet i grupp. Programmet innefattar föreläsnings- och gruppdiskussioner, fysioterapi i grupper samt individuella träffar med olika yrkesutbildare. Vi ordnar kurser bl.a. för MS, sällsynta neurologiska sjukdomar, Myasthenia gravis, hjärnförlamning och Parkinsons sjukdom. Kursutbudet kan studeras på våra webbsidor eller genom att rekvirera ett kursprospekt.

Målet för den individuella rehabiliteringen är att förbättra och upprätthålla funktions- eller arbetsförmågan. Deltagaren i rehabiliteringen får kunskap och stöd för att leva med sjukdomen. Programmet innehåller individuella bedömningar om situationen av olika yrkesspecialister samt terapier individuellt och i grupp, vilka planerats utifrån de mål som ställts. De individuella perioderna är avsedda för alla grupper med neurologiska sjukdomar

Rehabiliteringscentrets personal består av: neurologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, neuropsykologer, talterapeut, socialarbetare, sjukskötare, uroterapeut, näringsterapeut och fritidsledare. Därtill har centret en personal som kan det rehabiliterande vårdarbetet.

Kontakta oss, vi berättar mera

Hos neurologiska rehabiliteringscentret i Masku har vi beredskap att ta oss an neurologiska sjukdomar med många symptom och deras verkningar på funktionsförmågan. För oss är det bekanta utmaningar hur de neurologiska sjukdomarna framskrider, deras oförutsägbarhet och ibland ärftlighet.

Rehabiliteringsperioden ger en möjlighet att koncentrera sig på en bedömning av den egna situationen och rehabiliteringen utan att bli störd av vardagens krav. Till Masku kan man komma för rehabilitering oberoende av boningsort. Våra rehabiliteringsekreterare berättar gärna mera om kurserna och möjligheterna till individuell rehabilitering.

Masku neurologiska rehabiliteringscenter är beläget i Masku kommun, 18 km från Åbo i riktning mot Raumo och Björneborg invid riksväg 8.

Masku neurologiska rehabiliteringscenter

Vaihemäentie 10
21250 Masku
tel. +358 2 439 2111

Rehabiliteringssekreteraren
Päivi Loukkaanhuhta
tel. +358 40 133 7010
paivi.loukkaanhuhta@neuroliitto.fi

Rehabiliteringssekreteraren
Mirka Lehtola
tel. +358 40 133 7009
mirka.lehtola@neuroliitto.fi