facebook pixel

Kuntoutuskurssit ja sopeutumisvalmennuskurssit Maskussa

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen kuntoutuskurssit sekä sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu neurologisille sairausryhmille työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.  Kuntoutuja saa Maskussa moniammatillisen arvion tilanteestaan sekä tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen. Kurssit ovat Kelan kustantamia, joten niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Kela jakaa kurssit kuntoutuskursseihin ja sopeutumisvalmennuskursseihin. Kuntoutuskurssilla kohennetaan kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä sekä pyritään lisäämään aktiivisuutta ja osallisuutta kuntoutujan arkeen. Sopeutumisvalmennuskurssilla tuetaan toimintakykyä muuttuneessa elämäntilanteessa kuntoutujan tarvitessa laaja-alaista tukea muualta saamansa tiedon lisäksi. Kurssit koostuvat monipuolisesta yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden mukaan suunnitellusta ohjelmasta.

Kurssille osallistuu tavallisesti 8–10 henkilöä. Kurssi tarjoaa hyvän mahdollisuuden vertaistukeen eli sinulla on mahdollisuus ajatusten ja kokemusten vaihtoon muiden samaa sairautta sairastavien tai samassa tilanteessa elävien kanssa.

Kuntoutuskurssit ja sopeutumisvalmennuskurssit sisältävät:

  • lääkärin, sosionomin, erikoissairaanhoitajan, omahoitajan ja fysioterapeutin yksilölliset tapaamiset
  • mm. lääkärin, uroterapeutin, ravitsemusterapeutin, erikoissairaanhoitajan ja toimintaterapeutin luentokeskustelut sekä psykologin ja sosionomin pienryhmäkeskustelut
  • ryhmämuotoista liikuntaa, esimerkiksi allasvoimistelua, palloilua, kuntosaliharjoittelua ja rentoutusta, sekä neuvontaa liikuntakyvyn ylläpitämiseksi
  • monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja mahdollisuus kädentaitojen ohjaukseen joko ryhmässä tai yksilöllisesti.

Lähes kaikkiin kursseihin sisältyy myös omaisen jakso.

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Päivi Loukkaanhuhta
vastaava kuntoutussihteeri
p. 040 133 7010
paivi.loukkaanhuhta@neuroliitto.fi

Mirka Lehtola
kuntoutussihteeri
p. 040 133 7009
mirka.lehtola@neuroliitto.fi