facebook pixel

Moniammatillinen yksilökuntoutus tuo helpotusta arkeen

Kuntoutusjaksot räätälöidään kuntoutujan tarpeen ja tavoitteiden mukaan

Laitoskuntoutusjakso tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä omaan itseensä sekä omiin tarpeisiinsa. Kuntoutusjaksolla kuntoutuja saa moniammatillisen arvion tilanteestaan sekä tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Kuntoutujan tukena on kokenut ja osaava henkilökunta

Kuntoutusjakson toteuttamisesta vastaa työryhmä, johon voivat kuulua esimerkiksi neurologian erikoislääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, neuropsykologi, kuntoutussosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Kuntoutuja tapaa työryhmän jakson alussa yksilöllisten haastattelujen ja arvioiden merkeissä. Tämän jälkeen työryhmä kokoontuu tavoitekeskusteluun laatimaan yksilöllistä ohjelmaa kuntoutujan kanssa. Jaksolla saa apua liikuntakyvyn rajoitteiden lisäksi esimerkiksi uupumuksen, rakon- ja suolentoiminnan hankaluuksien, muistin sekä mielialan ongelmien hallintaan.

Jaksojen sisältö

Jaksoon sisältyy aina neurologin tapaaminen. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta tukee päivittäisten toimintojen sujumista.

Jaksoihin sisältyy tavoitteista riippuen:

 • neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, omahoitajan ja fysioterapeutin tapaamisia
 • tarvittaessa tapaamisia psykologin tai neuropsykologin, toimintaterapeutin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, uroterapeutin, lantionpohjaterapeutin, seksuaalineuvojan tai lymfa- ja Voice Massage -terapeutin kanssa
 • kuntouttavaa hoitoa, tarvittaessa esimerkiksi jalkahoitoa ja AV-impulssihoitoa
 • kuntoutuksen ammattilaisten ohjaamia pienryhmiä ja luentokeskusteluja esimerkiksi ravitsemuksesta, liikunnasta, seksuaalisuudesta ja kivusta
 • ryhmämuotoista liikuntaa sekä teemoittain laadittua pienryhmäliikuntaa
 • monipuolista vapaa-ajan toimintaa ja mahdollisuus kädentaitojen ohjaukseen joko ryhmässä tai yksilöllisesti.

Moniammatillinen yksilökuntoutus sopii kaikille neurologista sairautta sairastaville aikuisille

Henkilöstöllämme on erityisosaamista neurologisesta kuntoutuksesta. Laitoskuntoutusjakso tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä omaan itseensä sekä omiin tarpeisiinsa.

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa järjestetään neurologisen linjan moniammatillista yksilökuntoutusta harkinnanvaraisena (Kela 12 §) kuntoutuksena. Lisäksi moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella taikka itse maksaen.

Olemme luoneet Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen Kelan maksusitoumusta moniammatilliseen yksilökuntoutukseen hakevalle mallihakemukset ja ohjevideon avuksi hakemuksen täyttöön.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus (Kela)

Kuntoutus toteutetaan jaksotettuna. Harkinnanvaraiseen moniammatilliseen kuntoutukseen ei ole yläikärajaa. Myös 65 vuotta täyttäneet voivat hakea tähän kuntoutusmuotoon.

Voit hakea, jos

 • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
 • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
 • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Katso tarkemmat kriteerit ja ohje maksusitoumuksen hakemiseen täältä »


Moniammatillinen yksilökuntoutus (vakuutusyhtiö)

Kun olet saanut vakuutusyhtiön maksusitoumuksen, ota yhteyttä kuntoutussihteeriin sillä vakuutusyhtiöt eivät välttämättä lähetä tietoa maksusitoumuksesta suoraan kuntoutuskeskukseen.

Mikäli olet ensikertalainen, lähetä maksusitoumuksen mukana myös kopio viimeisimmästä lääkärin lausunnosta ( esim. E-todistus).


Moniammatillinen yksilökuntoutus (muu maksusitoumus tai itse maksaen)

Voit kysyä lisätietoja terveydenhuollon tai muun tahon maksusitoumuksella toteutettavasta tai omakustanteisesta laitoskuntoutuksesta vastaavalta kuntoutussihteeriltä (yhteystiedot alla).

Katso myös hinnasto itse maksavalle »

Entistä paremmin vertaistukea myös harkinnanvaraisesta yksilökuntoutuksesta

Järjestämme diagnoosikohtaisia ryhmiä harkinnanvaraisille yksilökuntoutusjaksoille. Tarve harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen järjestämisestä siten, että kuntoutuksessa on samanaikaisesti muitakin samaa sairautta sairastavia ja heidän läheisiään, on noussut asiakkaidemme keskuudesta. Kuntoutusjaksot järjestetään kolmessa osassa. Harkinnanvaraiseen yksilökuntoutukseen ei ole yläikärajaa.

Tulossa olevat ryhmät
 • Hereditäärinen motosensorinen neuropatia (HMSN), ensimmäinen jakso 26.–30.8.2024
 • Parkinsonin tauti, ensimmäinen jakso 14.–18.10.2024
 • Parkinson plus (PSP, MSA, CBS), ensimmäinen jakso 4.–8.11.2024
 • Dystonia, ensimmäinen jakso 18.–22.11.2024

Ota yhteyttä, kerromme lisää

Päivi Loukkaanhuhta
vastaava kuntoutussihteeri
p. 040 133 7010
paivi.loukkaanhuhta@neuroliitto.fi

Mirka Lehtola
kuntoutussihteeri
p. 040 133 7009
mirka.lehtola@neuroliitto.fi