facebook pixel

Selvitys Kelan hankinnoista valmistui

5.4.2019
Kategoriat: Uutinen

Kelan pääjohtaja Elli Aaltosen lokakuussa käynnistämä selvitys hankintojen kehittämisestä ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut. Selvityksessä suositellaan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan uusien hankintamenettelyjen, kuten rekisteröintimenettelyn, kokeilua. Selvitystyön tueksi kuultiin mm. asiakasjärjestöjä, palveluntarjoajia ja heidän sidosryhmiään sekä muita asiantuntijoita.

Kela kertoo tiedotteessaan (5.4.2019), että selvityksessä esitettyjen suositusten toteuttamista aletaan valmistella heti. Uudistusten aikataulujen, rakenteiden ja vastuiden on tarkoitus olla selvillä elokuussa 2019.

– Kelan avoterapioiden ja laitoskuntoutuksen hankintakierros vuonna 2018 ei todellakaan onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Kilpailutus perustui halvimpaan hintaan eikä ottanut juuri mitenkään huomioon palveluntuottajien kokemusta. Nämä epäkohdat korostuivat erityisesti neurologisten ryhmien kuntoutuksessa. Kelan hankintamenettelyjen uudistaminen erityisesti kuntoutuspalveluissa tulisi tehdä nopeasti ja kuntoutuksen ammattilaisia ja potilasjärjestöjä kuullen, toteaa Neuroliiton kuntoutusjohtaja, professori Juhani Ruutiainen.

– Nyt käynnistetty vuoropuhelu potilasjärjestöjen kanssa on erittäin positiivinen asia, ja vuoropuhelua on tärkeää jatkaa myös tulevaisuudessa. Pidämme positiivisena asiana myös sitä, että rekisteröintimenettelyn käyttöönottoa kokeillaan jo tänä vuonna. Tämä tukee valinnanvapauden toteutumista myös kuntoutuspalveluissa.

Lue Kelan tiedote täältä