facebook pixel

Masku neurologiska rehabiliteringscenter

Masku neurologiska rehabiliteringscenter är Finlands ledande och längst verksamma specialenhet inom neurologisk rehabilitering. Våra tjänster inkluderar rehabiliteringskurser, enskilda rehabiliteringsbesök, multidisciplinär individuell rehabilitering samt kortvarigt serviceboende, till exempel under närståendevårdarens ledighet.

Det är möjligt att leva ett fullgott liv även med en allvarlig neurologisk sjukdom, förutsatt att man får sakkunnig vård och rätt information och har framtidstro. I Masku ser våra kunniga specialister på olika områden till att varje rehabiliteringsdeltagare får bästa möjliga vård utifrån sina individuella behov.

Vi har specialistkunskap om bland annat MS, sällsynta neurologiska sjukdomar, hjärn- och ryggmärgsskador, cerebrovaskulära sjukdomar, muskelsjukdomar, Myastenia gravis, CP-skada, Parkinsons sjukdom och olika former av epilepsi.

Vi utvecklar våra tjänster utifrån rehabiliteringsdeltagarnas önskemål genom kontinuerlig utbildning, internationellt samarbete och forskningsverksamhet. Hos oss får du tillgång till den senaste informationen och kunskapen om neurologiska sjukdomar och vi kan därför garantera att varenda rehabiliteringsdeltagare får gott om information och stöd för att hantera sin sjukdom. Centret har plats för 86 rehabiliteringsdeltagare och våra tjänster används av ungefär 1 000 personer om året.

Rehabiliteringsdeltagaren har beroende på sina individuella behov tillgång till:

 • läkare
 • neuropsykolog
 • psykolog
 • vårdpersonal specialiserad på rehabilitering
 • konditionsskötare/motionsinstruktör
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • uroterapeut
 • rehabiliteringssocialarbetare.

Högklassig rehabiliteringsverksamhet

Vårt mål är att genom multidisciplinär rehabilitering främja deltagarnas arbets- eller funktionsförmåga och aktivitet samt att i samråd med den ansvariga hälsovårdsenheten hjälpa deltagarnas närstående att orka bättre. Vi tillhandahåller tjänsterna enligt ett avtal med beställaren, med sakkunnig personal och i ändamålsenliga lokaler.

Kärnvärderingarna som vår verksamhet bygger på är:

 • hänsyn till rehabiliteringsdeltagarens behov
 • individuellt bemötande
 • respekt för rehabiliteringsdeltagarens rättigheter.

Vi gör upp en rehabiliteringsplan tillsammans med och utifrån rehabiliteringsdeltagarens mål och bedömer tillsammans hur väl planen och målen har uppfyllts. Vi respekterar rehabiliteringsdeltagarnas och deras anhörigas självbestämmanderätt, personliga integritet och övertygelse. Deltagarnas uppgifter behandlas med full konfidentialitet.

Vi utvärderar vår verksamhet utifrån kundernas och personalens feedback och andra överenskomna kvalitetssäkringsmetoder och anpassar vid behov verksamheten utifrån inkomna observationer. Vi värdesätter samarbete, kreativitet, strukturerat arbete, forskningspositiv inställning och hälsofrämjande arbetssätt i all verksamhet och utvecklar verksamheten därefter. Vi har ett starkt fokus på kontinuerlig professionell utveckling.

Masku neurologiska rehabiliteringscenter är en del av Finlands Neuroförbund.