facebook pixel

Rehabilitering i korthet

På denna sida har vi samlat information om att välja rätt rehabiliteringsform, förberedelser inför rehabiliteringen och om själva rehabiliteringen.

Vilken typ av rehabilitering passar mig?

Rätt rehabiliteringsform

Det bästa är om man även själv vet vilken rehabiliteringsform som är mest effektiv i olika sjukdomsfaser och för att uppnå olika mål.

Om sjukdomen orsakar osäkerhet och lindrigare symtom:

Målet är stöd för livs- och symtomhantering, att lära sig egenvård och att erbjuda kamratstöd.

Om sjukdomen orsakar lindrigt nedsatt funktionsförmåga:

Målet är stöd för arbetsförmåga, aktivt deltagande, symtomhantering och egenvårdskunskaper.

Om sjukdomen orsakar betydligt nedsatt funktionsförmåga:

Målet är stöd för självständighet och aktivitet, symtomhantering, anhörigas förmåga att orka samt för anpassning av livsmiljön till de utmaningar som sjukdomen medför.


Vilken rehabiliteringsform har jag rätt till?

Du kan delta i nästan alla våra rehabiliteringstjänster på egen bekostnad, förutom rehabiliteringarna i kursform, men begär helst en remiss av din behandlande läkare eller något annat dokument om ditt hälsotillstånd/rehabiliteringsbehov.

Du kan ansöka om en betalningsförbindelse från FPA om du har en neurologisk sjukdom eller skada och kan motivera ditt rehabiliteringsbehov och fördelarna med rehabiliteringen. Det finns två olika ansökningsblanketter för betalningsförbindelser: ansökan om rehabilitering enligt prövning och ansökan om krävande medicinsk rehabilitering. Om du har rätt till rehabilitering enligt prövning kan du ansöka om en betalningsförbindelse till multidisciplinär individuell rehabilitering eller till rehabiliteringskurser. Om du har rätt till krävande medicinsk rehabilitering kan du ansöka om en betalningsförbindelse för individuell rehabilitering, rehabiliteringskurser eller öppen terapi (på finska).

Du har rätt till rehabilitering enligt prövning via FPA om du:

 • har en neurologisk sjukdom eller skada
 • behöver rehabilitering för att upprätthålla din arbets- eller funktionsförmåga
 • har ett mål för din rehabiliteringsperiod och kan motivera rehabiliteringsbehovet och dess fördelar.

Det finns ingen övre åldersgräns för prövningsbaserad rehabilitering.

Du har rätt till krävande medicinsk rehabilitering via FPA om:

 • du är under 65 år gammal
 • du inte vårdas på en offentlig vårdinrättning
 • din sjukdom begränsar ditt liv och din funktionsförmåga och dina aktiviteter och orsakar betydande problem i vardagen
 • begränsningen kräver rehabilitering under minst ett år
 • du har ett mål för din rehabiliteringsperiod och kan motivera rehabiliteringsbehovet och dess fördelar.

Begränsningen kan gälla till exempel rörelser eller användning av händer, kommunikation eller interaktion, beteende eller kognitiva funktioner, inlärning eller bearbetning av information, sinnesintryck eller att ta hand om dig själv, ditt hem eller dagliga ärenden.

Betalningsförbindelser kan även utfärdas av andra än FPA, till exempel försäkringsbolag.

Förberedelser inför rehabiliteringen

Vi kommer att kontakta dig från rehabiliteringscentret. Du får broschyren ”Välkommen på rehabilitering” och en kundenkät med posten. Fyll i och skicka tillbaka blanketten med din underskrift innan rehabiliteringsperioden börjar till adressen Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / kuntoutustoimisto, Vaihemäentie 10, 21250 Masku.

Rehabiliteringens tidpunkt

När det gäller individuell rehabilitering kan vi komma överens om tidpunkten med rehabiliteringsdeltagaren. Rehabiliterings- och anpassningskurserna har förutbestämda tider.


Fundera på dina mål

Det är viktigt att du på förhand funderar kring dina mål för rehabiliteringen och på ditt rehabiliteringsprogram. När rehabiliteringen börjar kan du precisera målen tillsammans med vår personal. Målen kan till exempel vara att:

 • förbättra och upprätthålla din funktions- och arbetsförmåga
 • lära dig mer om din sjukdom och om att tillämpa kunskaperna i din egen situation
 • identifiera de begränsningar som sjukdomen medför
 • hitta och utnyttja dina egna styrkor
 • hantera din sjukdom bättre
 • bli mer aktiv i vardagen och kunna delta mer
 • utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Ta med dig
 • FPA-kort
 • läkemedel och recept
 • utlåtanden från terapeuter och läkare
  • exempelvis från din talterapeut
 • rörelse- och kommunikationshjälpmedel
  • stöd, kryckor, rollator, rullstol eller elektrisk skoter
  • kommunikationsredskap och bild- eller ordmappar
 • hygienartiklar
  • tandborste, deodorant, krämer och hudvårdsprodukter
 • inkontinensprodukter
  • blöjor, katetrar, urinflaskor och urinpåsar
 • kläder och skor (tvättmöjlighet finns)
  • bekväma kläder och skor för inomhus- och utomhusmotion
  • baddräkt och vid behov duschsandaler
  • tvättstugan har tvättmaskin, torktumlare och strykjärn
 • betalningsmedel
  • bankkort t.ex. för kostnader under utflykter
  • kontanter t.ex. för hälsotjänster (möjlighet till kortuttag finns vid receptionen)

Du ansvarar själv för alla tillhörigheter du tar med dig.


Ankomst

Rehabiliteringen börjar på morgonen på ankomstdagen. Om resan är lång och ankomsttiden på inbjudan inte är möjlig, kom i god tid överens med rehabiliteringssekreteraren om ankomst redan föregående kväll. Extra övernattning är möjlig för en liten tilläggsavgift.

En vägbeskrivning till centret hittar du här »

 


Rehabiliteringspenning och reseersättning

Rehabiliteringspenningen tryggar din utkomst medan du deltar i rehabiliteringen och inte kan arbeta. Partiell rehabiliteringspenning betalas för rehabiliteringsdagar på minst fyra timmar, inklusive resor, om du missar en del av arbetsdagen.

Rehabiliteringspenningen beräknas på samma sätt som sjukdagpenningen och fastställs vanligen utifrån dina förvärvsinkomster enligt beskattningen. Den partiella rehabiliteringspenningen är hälften av den normala rehabiliteringspenningen. Rehabiliteringspenning betalas för sex dagar per vecka.

Korta rehabiliteringsperioder på högst 18 vardagar har en självrisk på en dag. Om du fått sjukdagpenning eller arbetslöshetsunderstöd omedelbart före rehabiliteringen kan rehabiliteringspenningen betalas genast utan självrisktid.

För mer information om rehabiliteringspenningen, kontakta FPA, tfn 020 692 205.

Efter rehabiliteringsperioden ger vi dig ett intyg som behövs för att ansöka om reseersättning. Spara kvitton på resekostnader och bifoga dem till din ansökan. Det är i första hand FPA som ansvarar för reseersättningen.

Om du ska på rehabilitering och har rätt till FPA-ersättning för taxiresan, beställ taxin från beställningsnumret för din region. Reseersättningen dras av direkt i taxin och du betalar bara din självriskandel. Om du beställer taxin på annat sätt kommer FPA inte att ersätta resan. Om du åker till Egentliga Finland med tåg eller buss, till exempel till Åbo, måste du beställa taxin från det regionala beställningsnumret för Egentliga Finland.

Du hittar beställningsnumren på www.kela.fi/web/sv/sa-har-bestaller-du-taxi.

En anhörig eller familjemedlem kan få ersättning för resan till rehabiliteringscentret om rehabiliteringsbeslutet har ett omnämnande om deras deltagande. Kostnaderna ersätts enligt det förmånligaste resesättet med hänsyn till dina behov. Ansökan skickas till FPA.

Under rehabiliteringsperioden

Dagsprogram

Du får ett personligt dagsprogram.

Delta gärna i informationsträffen vid ankomst och presentationen av fritidsprogrammet. Där får du träffa de andra deltagarna och får nyttig information.

Rehabiliteringen pågår vardagar kl. 8.15–17. Lördagen är också en rehabiliteringsdag med liknande program som på vardagarna.

Söndagen är vilodag, men även då finns vanligen fritidsprogram.


Inkvartering

Inkvartering på rehabiliteringscentret sker huvudsakligen i dubbelrum. Sängkläder och handduk finns på rummet.


Måltider

Under rehabiliteringsperioden håller våra goda och hjärtmärkta maträtter från vårt eget kök dina energinivåer uppe. Måltiderna tillagas enligt finländska rekommendationer för hälsosam kost.


Receptionens tjänster

I receptionen kan du ta ut mindre summor pengar. Den närmaste bankautomaten ligger cirka 2 km från centret. I receptionen säljs bland annat tandkräm, deodorant och andra hygienprodukter som kan betalas med kort.

Vid receptionen finns automater där du kan köpa mellanmål.


Internet, telefon och post

Rehabiliteringscentret har trådlöst internet och datorer som kunderna får använda.

Om du inte har egen mobil kan du ringa samtal utanför centret via receptionen med telefonen i ditt rum.

Om du får post kan du hämta den från receptionen, dit du även kan lämna brev som du vill skicka.


Annat

Rökning är endast tillåten i rökrummet och utomhus vid rökrutan med skärmtak. Rehabiliteringscentret är en rökfri arbetsplats, vilket betyder att vår personal inte kan hjälpa dig med rökning. Tobaksprodukter säljs inte på centret.

Undvik att dricka alkohol under rehabiliteringen. Du får mer ut av din rehabilitering utan alkohol.

Användning av droger är absolut förbjudet och leder till avbruten rehabilitering.

Om du använder medicinsk cannabis, ta med dig ditt recept och visa det för din egenvårdare i början av din rehabiliteringsperiod.

Vi vill att centret ska vara en doftfri plats och önskar därför att du undviker starka dofter.