facebook pixel

Uusi tutkimus käynnistynyt

10.10.2018
Kategoriat: Uutinen

Kuntoutuskeskuksessa on käynnistynyt uusi tutkimus, jossa arvioidaan, soveltuuko kolmesta neuropsykologisesta testistä koostuva tehtäväsarja arvioimaan kognitiivisia eli ajattelun ja tiedonkäsittelyn toimintoja MS-tautia sairastavilla. Tehtäväsarjaa kutsutaan nimellä Brief International Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS). Tutkimuksessa selvitetään, onko jo useammassa maassa käytetty testistö käyttökelpoinen myös Suomessa.

Tutkimukseen otetaan mukaan 65 MS-tautia sairastavaa ja 65 tervettä verrokkihenkilöä, jotka suorittavat tehtävät kahdesti noin 1-2 viikon välein. Tutkimuksia tehdään kuluvasta syksystä arviolta kevääseen 2019 asti. Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii neuropsykologian dosentti, kuntoutuskeskuksen johtaja Päivi Hämäläinen ja aineiston keruusta vastaa tutkimuspsykologi Vera Leo.