facebook pixel

Vaikuttava kuntoutus tuo merkittäviä hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle

3.6.2022
Kategoriat: Uutinen

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja, toteaa yli 100 toimijan Kuntoutusverkosto (KUVE). Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle.

Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu

Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen määräajassa ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta. Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ei takaa kaikille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi tarvitsemiaan palveluita.

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Jotta asiakkaalle sopivin palvelukokonaisuus voidaan löytää, edellyttää se yhteistyötä sote-palveluiden, kuntien, Kelan, järjestöjen ja kuntoutusyritysten välillä.

– Moni pystyy jossain elämän vaiheessa parantamaan kuntoutuksen avulla omaa elämänlaatua ja toimintakykyä tai ehkäisemään vakavampia ongelmia. Samalla kuntoutus on yhteiskunnalle taloudellisesti järkevä sijoitus, sanoo KUVEn puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa

Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menetys on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi, myös huomattava kustannus yhteiskunnalle. Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten asumis- ja hoivapalveluiden tai toimeentulotuen, tarvetta. Kuntoutus on vaikuttavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kustannuksiin nähden suurin säästö saadaan työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisemisestä.

– Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset. Vaikka fysioterapiaa tarvittaisiin viikoittain, maksaisi se vuodessa alle 4 000 euroa. Yhden eläkkeen ehkäisemisellä maksaa 12 vastaavaa kuntoutusjaksoa. Ei tarvitse ”onnistua” kuin joka kymmenennen kohdalla, ja silti kuntoutukseen kannattaa investoida, korostaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Tuloksellisen kuntoutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että hyvinvointialueet liittävät järjestöjen kuntoutuspalvelut ja tuen osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta heti toimintansa alusta lähtien.

Mikä on Kuntoutusverkosto eli KUVE?

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa. Myös Neuroliitto on mukana verkostossa.