Asiantuntija-artikkeleita

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa työskentelee kymmeniä neurologisen kuntoutuksen asiantuntijoita. Meillä tehdään paljon asiantuntija-artikkeleja. Alla olevista linkeistä pääset lukemaan artikkeleja Neuroliiton sivuille.

Kuntoutuksella kipujen kimppuun

Monesti keskustelu esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin tai kipuun erikoistuneen sairaanhoitajan tai psykologin kanssa auttaa ymmärtämään omaa kipua. Tiedon lisääntyessä suhtautuminen pitkäaikaiseen kipuun saattaa hiljalleen muuttua.
Lue lisää kivunhallintakeinoista »

Musiikin kuunteleminen aktivoi aivoja laajasti

Musiikki on aivojen kannalta monimutkainen ärsyke, joka aktivoi laajasti ja molemminpuolisesti tiedonkäsittelyverkostoja, jotka heijastuvat kognitiivisiin, kielellisiin, motorisiin ja emotionaalisiin prosesseihimme.  Musiikin kuuntelu vaikuttaa mielialaamme ja tehostaa verbaalista ja ei-verbaalista kommunikointia sekä sosiaalista kanssakäymistämme.
Lue musiikin vaikutuksista aivoihin »

Peliteknologiasta motivaatiota harjoitteluun

Fysioterapiassa harjoitellaan tarkoituksenmukaisesti koko ajan palautetta saaden. Kuntoutuja oppii parempien liikemallien kautta optimaalisemman tavan liikkua ja harjoitella. Haasteena onkin harjoittelun siirtäminen omaan toimintaympäristöön, jossa ammattilainen ei koko ajan kannusta ja anna palautetta. Tässä peliteknologia voisi olla sekä harjoittelua ohjaava että motivoiva menetelmä. Teknologiaa voitaisiin hyödyntää myös kuntoutuksen seurantajakson aikana.
Lue lisää peliteknologiasta osana kuntoutusta »

Fysioterapia MS-taudissa

Fysioterapialla, osana moniammatillista kuntoutusta, on tärkeä rooli multippeliskleroosia (MS-tauti) sairastavien toimintakyvyn ylläpitämisessä, sairaudesta johtuvien toimintarajoitteiden ehkäisemisessä ja oireiden lievittämisessä.
Lue lisää fysioterapiasta MS-taudissa »

Kävelykuntoutuksen mahdollisuudet

Sairauden oireet saattavat huomaamatta muuttaa kävelyä ja uudelleen oppimista tarvitaan. Kävelyrobottiharjoittelu, avustettu kävelymattoharjoittelu tai perinteinen terapeutin ohjaama kävelyharjoittelu ovat tehokkaita keinoja neurologisten kuntoutujien, erityisesti MS-tautia sairastavien henkilöiden, kävelyn harjoittamiseen. Kuntoutuskeskuksen fysioterapiayksikön osastonhoitaja Saija Järviö kartoittaa kävelykuntoutuksen mahdollisuuksia.
Lue kävelykuntoutuksesta »