Tutustu henkilökuntaamme!

Piia Siivonen, puheterapeutti
Olen työskennellyt kuntoutuskeskuksessa puheterapeuttina vuodesta 2012. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia, ryhmien vetämistä yksin tai työparin kanssa sekä luentojen pitämistä. Lisäksi toteutan avomuotoista yksilöllistä puheterapiaa. Aikuisneurologisena puheterapeuttina työni sisältää äänen ja puheen tuoton sekä nielemisvaikeuksien tutkimista ja kuntoutusta. Työssäni pidän siitä, että saan tehdä töitä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Työni on monipuolista, haastavaa ja jokainen päivä on erilainen. Nautin siitä, että saan olla kuntoutujien tukena niin kommunikoinnin kuin turvallisen syömisen ja nielemisen ongelmissa. Lisäksi kuntoutuskeskuksen mahtava ilmapiiri pelastaa huononkin päivän, plussana keittiömme mahtavat ruuat!

Arja Lilja, neuropsykologi
Olen toiminut neuropsykologina Maskussa vuodesta 1997. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia, neuropsykologisten tutkimusten tekemistä, ryhmien vetämistä yksin tai työparin kanssa, sekä luentojen pitämistä. Lisäksi toteutan avomuotoista neuropsykologista kuntoutusta. Työni tavoitteena on vähentää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamaa tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen muutosten kuntoutujalle tuomaa haittaa. Työ on monipuolista ja voittopuolisesti palkitsevaa. Opin jatkuvasti uutta ja bonuksena ovat vielä mukavat työkaverit sekä työn moniammatillisuus. Tärkeintä on jokaisen kuntoutujan kohtaaminen ja kuunteleminen.

Sari Aaltonen, vastaanottovirkailija
Olen ollut talossa kahdeksan vuotta. Ensin hoidin kanttiinia ja sitten siirryin vastaanottovirkailijaksi. Työssäni hoidan puhelinvaihteen, otan vastaan uudet asiakkaat ja kotiutan vanhat, rahastan kioskin asiakkaat ja jaan kuntoutujien päiväohjelmat. Olen myös jonkinlainen ensiapupiste. Jos asiakkaat eivät tiedä tai löydä jotakin, he tulevat ensin kysymään vastaanotosta. Juuri ne asiakkaat ovat parasta työssäni. Työpäivä on onnistunut, kun heidät saa hyvälle mielelle ja ehdimme jutella mukavia. Vuosittain kuntoutuksessa käyvät ovat jo tulleet tutuiksi. Moni hämmästeleekin, kun muistan heidät nimeltä.

Mia Kilkki, fysioterapeutti
Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa fysioterapeuttina keväästä 2001. Työviikkoni koostuvat yksilöllisestä fysioterapiasta, ryhmien ohjaamisesta, keskusteluryhmistä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä mukavien työkavereiden kanssa. Olen kouluttautunut mm. Bobath-terapeutiksi, mikä antaa hyviä työkaluja halvausoireiston kuntouttamiseen. Työssäni parasta on moniammatillisuus ja kuntoutujalähtöisyys. Saan tavata erilaisia ihmisiä, auttaa heitä ja oppia uutta. Onnistunut työpäivä koostuu sopivassa suhteessa työnteosta ja mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia kollegojen kanssa – kruununa tietysti keittiöväen maittavat sapuskat. Ilahdun positiivisesta palautteesta ja kun huomaan onnistuneeni auttamaan kuntoutujaa eteenpäin jossakin asiassa.

Lauri Aalto, kiinteistöpäällikkö
Työskentelen Maskun neurokeskuksen kiinteistöpäällikkönä. Tulin taloon kesällä 2002. Työnkuvaani kuuluu kaikki mahdollinen kiinteistöön ja piha-alueisiin liittyvä. Korjaamme muun kiinteistöhuollon porukan kanssa esimerkiksi talon omia ja kuntoutujien apuvälineitä sekä kuntouttamiseen liittyviä laitteita. Hoidamme myös näytteiden vientejä, kuntoutujien kuskaamisia, laitteiden vientejä ja noutoja ja kaikenlaisten tavaroiden ostoja. Hienoja hetkiä töissä ovat esimerkiksi ne, kun voi kehittää kuntoutujille uusia apuvälineitä arkea helpottamaan. Tästä moni on ollut ilahtunut.

Satu Marttila, toimintaterapeutti
Olen työskennellyt Maskussa toimintaterapeuttina vuodesta 2013. Työhöni kuuluu arvioida, miten kuntoutuja suoriutuu jokapäiväisistä arjen tehtävistä kuten keittiötoimista, asioinneista ja harrastuksista. Tehtäväni on auttaa löytämään keinoja, joiden avulla kuntoutuja pärjää paremmin hänelle tärkeissä toiminnoissa. Etsin soveltuvia apuvälineitä, ohjaan kodin muutostöissä tai otan kantaa henkilökohtaisen avun tarpeeseen. On palkitsevaa, kun kuntoutujan kanssa löydämme ratkaisuja arjen sujumiseksi. Mieleen on painunut erään kuntoutujan kommentti käsien pintatuntoa aktivoivan harjoittelun jälkeen: ”Tulin toimintaterapiaan ja sain uudet kädet”.

Eeva-Maija Saaranto, uroterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja
Tulin kuntoutuskeskukseen vuonna 1989 terveydenhoitajaksi, ja myöhemmin kouluttauduin uroterapeutiksi. Työhöni kuuluu muun muassa kuntoutujan rakon- ja suolentoimintaongelmien kartoitus ja niissä neuvonta. Olen myös seksuaalineuvoja, joten autan monenlaisissa intiimialueen ongelmissa. Pyrin työssäni siihen, että kuntoutujat saavat ymmärrystä omasta sairaudestaan ja keinoja arjessa selviytymiseen. Koen merkittäväksi kuntoutujien luottamuksen saamisen, sen, että he uskaltautuvat kertomaan hyvinkin henkilökohtaisista asioistaan. Se haastaa myös minut päivittämään omaa osaamistani.

Paavo Heikkilä, lähihoitaja
Työskentelen Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa lähihoitajana. Olin Maskussa ensin työharjoittelussa vuoden 2012 keväällä ja tein siitä alkaen keikkatyötä. Valmistuin vuonna 2013 ja vuonna 2014 sainkin vakituisen paikan. Avustan kuntoutujia kaikissa päivittäisissä askareissa, kuten aamu- ja iltatoimissa ja ruokailussa. Työhöni liittyy paljon myös lääkehoitoa ja erilaista kirjaamista. Kuntoutujilta saatu positiivinen palaute on aina parasta. Moni ei esimerkiksi pääse kotipaikkakunnallaan aina ulkoilemaan, joten heille jo pelkkä ulkoileminen on loistojuttu, siitä kaikki pitävät.

Liisa Söderlund, emäntä
Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa vuodesta 1988. Vastaan ruokalistojen suunnittelusta, tavaran tilauksista ja erityisruokavaliolistojen päivittämisestä. Kehitän ravitsemusta yhteistyössä ravitsemusterapeuttimme kanssa. Pidämme huolen siitä, että ruoka on ravitsemussuositusten mukaista. Olen ylpeä, että ruokamme on saanut Sydän-merkin – se on meille sydämen asia. Työni on myös asiakasneuvontaa, sillä hyvin usein kuntoutujat tulevat kysymään jotain ruokaan liittyvää. Tuntuu hyvältä, kun kuulen jonkun kuntoutujan huutavan käytävällä ”emäntää!”.

Virve Koivisto, kuntoutussihteeri
Työskentelen Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa kuntoutussihteerinä. Olen usein se ensimmäinen kontakti kuntoutujaan sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty maksusitoumus. Katsomme yhdessä sopivia ajankohtia kuntoutukseen. Neuvon myös kuntoutujia useasti jo siinä vaiheessa, kun he vasta miettivät kuntoutukseen hakeutumista. Erityisen kivoja tilanteita työssäni
on, kun huomaan pystyväni olemaan kuntoutujille avuksi; korjaamaan muun muassa yli 65-vuotiaiden käsitystä siitä, etteivät he voi enää päästä kuntoutumaan. Olen voinut kertoa mahdollisuudesta hakea vaikkapa yksilöllistä harkinnanvaraista kuntoutusta.

Anne Huuskonen, kuntoutussuunnittelija
Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa sen toiminnan alusta asti eli vuodesta 1988. Tällä hetkellä työskentelen kuntoutussuunnittelijana ja osallistun muun muassa kuntoutustoiminnan ja palvelulinjojen suunnitteluun. Erityisen mukavaa työssäni on se, kun pystyn antamaan kuntoutujalle konkreettisia neuvoja esimerkiksi kuntoutushakemuksen täyttämiseen. Työhöni kuuluu myös puhelimitse tapahtuva neuvonta ja joskus työhuoneeseeni tuleekin kuntoutusjaksolla oleva kuntoutuja, joka haluaa tulla katsomaan, minkälainen naama puhelinäänen taakse kätkeytyy.

Logo