Tutustu henkilökuntaamme!

Vera Leo, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
Tulin taloon helmikuussa 2018. Teen sekä kuntoutuspsykologista että neuropsykologista työtä yksilöllisesti ja ryhmissä. Olen myös tehnyt tutkimusta musiikin vaikutuksesta aivojen tiedonkäsittelyssä ja hyödyistä neurologisessa kuntoutuksessa. Lisäksi olen päässyt mukaan arvioimaan MS-tautia sairastavien kognitiivista oirekuvaa arvioivan testistön toimivuutta suomalaisilla sairastavilla. Tutkimustyössä minua kiehtoo uuden oppiminen ja kehittäminen, sekä saadun tiedon hyödyntäminen käytännön kuntoutustyössä. Kuntoutustyön suola on se, kun pääsee osalliseksi kuntoutujan kuntoutumisprosessiin, joka on monimutkainen ja yksilöllinen. Se tekee työstä kiinnostavaa.

elokuu 2020

Kai Nieminen, ravitsemistyöntekijä
Olen aloittanut työt kuntoutuskeskuksen keittiössä 12 vuotta sitten ja vakinaiseksi minut otettiin 2012. Työnkuvaani kuuluvat kaikki työt ruoanlaitosta tiskaukseen, salivastaavana toimimiseen ja kuormien purkuun. Siis kaikki muut työt, paitsi emännän tehtävät. Olen saariston lapsi ja kuljen Kustavista töihin päivittäin 60 kilometriä suuntaansa. Aina kun meri tulee näkyviin, työasiat unohtuvat. Toisaalta tämä on paikkana niin hieno ja työilmapiiri todella hyvä, ettei matka tunnu missään. Hyvä työpäivä on se, jolloin kaikki menee yksi yhteen sujuvasti. Mitään oikein pahaa päivää ei täällä ole ollutkaan ja huumorilla meidän keittiömme selviää tiukoista tilanteista.

helmikuu 2020

Anne Dahlberg, sairaanhoitaja
Toimin ryhmänvastaavana sairaanhoitajana kuntoutuskeskuksessa. Tulin taloon syksyllä -99. Työhöni kuuluu hoitoyksikön ryhmänjohtajana toimiminen sekä hoitotyön käytännön koordinointi. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia ja ryhmien pitämistä. Olen kouluttautunut myös muistihoitajaksi. Pidän työstäni, koska se on hyvin monipuolista ja saan tehdä töitä moniammatillisesti. Ennen kaikkea nautin siitä, että saan työskennellä yhdessä kuntoutujien kanssa ja muodostaa luottamuksellisen suhteen heihin. Mukavien kuntoutujien lisäksi meillä on hyvä ja kannustava työyhteisö, jonne on aamuisin mukava tulla.

lokakuu 2019

Heli Viljanen, sairaanhoitaja, kipuhoitaja
Olen työskennellyt sairaanhoitajana kuntoutuskeskuksessa vuodesta 2002 lähtien. Viimeisten kymmenen vuoden ajan työnkuvaani on sisältynyt hoitotyön lisäksi kivunhoitoon liittyen yksilöllisiä tapaamisia sekä ryhmien vetämistä. Työn kipuhoitajana koen hyvin mielenkiintoiseksi ja samalla erittäin haastavaksi. Kipujen ollessa yksilöllisiä myös hoitokeinot ovat. Kroonisten kipujen kanssa elävät näen arjen sankareina ja tehtäväni on tukea kipujen kanssa jaksamisessa ja toki yrittää keksiä keinoja kivunhallintaan. Työssäni nautin erilaisten ihmisten kohtaamisesta. On myös palkitsevaa voida olla avuksi erilaisin tavoin.

syyskuu 2019

Marja Ylikylä, fysioterapeutti
Olen aloittanut fysioterapeutin työt silloisessa MS-liitossa vuonna 1985 ja siirryin Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen -88. Työpäivääni sisältyy fysioterapiaa, ryhmien ohjaamista, työparityöskentelyä, luentoja ja keskusteluryhmiä. Lymfaterapia ja seksuaalineuvonta tuovat vaihtelua työhön. Pidän työn monipuolisuudesta. Erilaiset kuntoutujat ja mukavat työkaverit ovat tämän työpaikan parasta antia ja antavat jaksamista ja intoa oppia uutta ja kehittää itseään. Aamuni alkavat hyvin meidän ravintola Kuntsikan maittavan puuron voimin. Hyvä työpäivä on sellainen, jossa kokee voivansa auttaa sekä kuntoutujia että työkavereita. Iloa tuovat kuntoutujien positiiviset palautteet!

kesäkuu 2019

Tuulia Barck, kuntoutussosiaalityöntekijä
Olen työskennellyt kuntoutussosiaalityöntekijänä Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa vuodesta 2013 alkaen. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia, ryhmien vetämistä, luentoja sekä moniammatillinen yhteistyö kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutujan verkoston kanssa. Työssäni ohjaan kuntoutujia sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä. On innostavaa olla avuksi kuntoutujille ja etsiä työ- ja toimintakykyä tukevia ratkaisuja yhdessä sekä oppia uutta. Hyvä päivä pitää sisällään antoisia kohtaamisia kuntoutujien sekä kollegojen kanssa. Työ on erittäin monipuolista ja pidän siitä. Ilahdun tietysti palautteesta, jossa kuntoutuja kuvaa saaneensa avun yhdessä pohtimaamme kysymykseen.

maaliskuu 2019

Piia Siivonen, puheterapeutti
Olen työskennellyt kuntoutuskeskuksessa puheterapeuttina vuodesta 2012. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia, ryhmien vetämistä yksin tai työparin kanssa sekä luentojen pitämistä. Lisäksi toteutan avomuotoista yksilöllistä puheterapiaa. Aikuisneurologisena puheterapeuttina työni sisältää äänen ja puheen tuoton sekä nielemisvaikeuksien tutkimista ja kuntoutusta. Työssäni pidän siitä, että saan tehdä töitä vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Työni on monipuolista, haastavaa ja jokainen päivä on erilainen. Nautin siitä, että saan olla kuntoutujien tukena niin kommunikoinnin kuin turvallisen syömisen ja nielemisen ongelmissa. Lisäksi kuntoutuskeskuksen mahtava ilmapiiri pelastaa huononkin päivän, plussana keittiömme mahtavat ruuat!

joulukuu 2018

Sari Aaltonen, vastaanottovirkailija
Olen ollut talossa kahdeksan vuotta. Ensin hoidin kanttiinia ja sitten siirryin vastaanottovirkailijaksi. Työssäni hoidan puhelinvaihteen, otan vastaan uudet asiakkaat ja kotiutan vanhat, rahastan kioskin asiakkaat ja jaan kuntoutujien päiväohjelmat. Olen myös jonkinlainen ensiapupiste. Jos asiakkaat eivät tiedä tai löydä jotakin, he tulevat ensin kysymään vastaanotosta. Juuri ne asiakkaat ovat parasta työssäni. Työpäivä on onnistunut, kun heidät saa hyvälle mielelle ja ehdimme jutella mukavia. Vuosittain kuntoutuksessa käyvät ovat jo tulleet tutuiksi. Moni hämmästeleekin, kun muistan heidät nimeltä.

kesäkuu 2018

Mia Kilkki, fysioterapeutti
Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa fysioterapeuttina keväästä 2001. Työviikkoni koostuvat yksilöllisestä fysioterapiasta, ryhmien ohjaamisesta, keskusteluryhmistä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä mukavien työkavereiden kanssa. Olen kouluttautunut mm. Bobath-terapeutiksi, mikä antaa hyviä työkaluja halvausoireiston kuntouttamiseen. Työssäni parasta on moniammatillisuus ja kuntoutujalähtöisyys. Saan tavata erilaisia ihmisiä, auttaa heitä ja oppia uutta. Onnistunut työpäivä koostuu sopivassa suhteessa työnteosta ja mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia kollegojen kanssa – kruununa tietysti keittiöväen maittavat sapuskat. Ilahdun positiivisesta palautteesta ja kun huomaan onnistuneeni auttamaan kuntoutujaa eteenpäin jossakin asiassa.

huhtikuu 2018

Lauri Aalto, kiinteistöpäällikkö
Työskentelen Maskun neurokeskuksen kiinteistöpäällikkönä. Tulin taloon kesällä 2002. Työnkuvaani kuuluu kaikki mahdollinen kiinteistöön ja piha-alueisiin liittyvä. Korjaamme muun kiinteistöhuollon porukan kanssa esimerkiksi talon omia ja kuntoutujien apuvälineitä sekä kuntouttamiseen liittyviä laitteita. Hoidamme myös näytteiden vientejä, kuntoutujien kuskaamisia, laitteiden vientejä ja noutoja ja kaikenlaisten tavaroiden ostoja. Hienoja hetkiä töissä ovat esimerkiksi ne, kun voi kehittää kuntoutujille uusia apuvälineitä arkea helpottamaan. Tästä moni on ollut ilahtunut.

helmikuu 2018

Satu Marttila, toimintaterapeutti
Olen työskennellyt Maskussa toimintaterapeuttina vuodesta 2013. Työhöni kuuluu arvioida, miten kuntoutuja suoriutuu jokapäiväisistä arjen tehtävistä kuten keittiötoimista, asioinneista ja harrastuksista. Tehtäväni on auttaa löytämään keinoja, joiden avulla kuntoutuja pärjää paremmin hänelle tärkeissä toiminnoissa. Etsin soveltuvia apuvälineitä, ohjaan kodin muutostöissä tai otan kantaa henkilökohtaisen avun tarpeeseen. On palkitsevaa, kun kuntoutujan kanssa löydämme ratkaisuja arjen sujumiseksi. Mieleen on painunut erään kuntoutujan kommentti käsien pintatuntoa aktivoivan harjoittelun jälkeen: ”Tulin toimintaterapiaan ja sain uudet kädet”.

joulukuu 2017

Eeva-Maija Saaranto, uroterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja
Tulin kuntoutuskeskukseen vuonna 1989 terveydenhoitajaksi, ja myöhemmin kouluttauduin uroterapeutiksi. Työhöni kuuluu muun muassa kuntoutujan rakon- ja suolentoimintaongelmien kartoitus ja niissä neuvonta. Olen myös seksuaalineuvoja, joten autan monenlaisissa intiimialueen ongelmissa. Pyrin työssäni siihen, että kuntoutujat saavat ymmärrystä omasta sairaudestaan ja keinoja arjessa selviytymiseen. Koen merkittäväksi kuntoutujien luottamuksen saamisen, sen, että he uskaltautuvat kertomaan hyvinkin henkilökohtaisista asioistaan. Se haastaa myös minut päivittämään omaa osaamistani.

lokakuu 2017

Paavo Heikkilä, lähihoitaja
Työskentelen Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa lähihoitajana. Olin Maskussa ensin työharjoittelussa vuoden 2012 keväällä ja tein siitä alkaen keikkatyötä. Valmistuin vuonna 2013 ja vuonna 2014 sainkin vakituisen paikan. Avustan kuntoutujia kaikissa päivittäisissä askareissa, kuten aamu- ja iltatoimissa ja ruokailussa. Työhöni liittyy paljon myös lääkehoitoa ja erilaista kirjaamista. Kuntoutujilta saatu positiivinen palaute on aina parasta. Moni ei esimerkiksi pääse kotipaikkakunnallaan aina ulkoilemaan, joten heille jo pelkkä ulkoileminen on loistojuttu, siitä kaikki pitävät.

syyskuu 2017

Liisa Söderlund, emäntä
Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa vuodesta 1988. Vastaan ruokalistojen suunnittelusta, tavaran tilauksista ja erityisruokavaliolistojen päivittämisestä. Kehitän ravitsemusta yhteistyössä ravitsemusterapeuttimme kanssa. Pidämme huolen siitä, että ruoka on ravitsemussuositusten mukaista. Olen ylpeä, että ruokamme on saanut Sydän-merkin – se on meille sydämen asia. Työni on myös asiakasneuvontaa, sillä hyvin usein kuntoutujat tulevat kysymään jotain ruokaan liittyvää. Tuntuu hyvältä, kun kuulen jonkun kuntoutujan huutavan käytävällä ”emäntää!”.

kesäkuu 2017

Anne Huuskonen, kuntoutussuunnittelija
Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa sen toiminnan alusta asti eli vuodesta 1988. Tällä hetkellä työskentelen kuntoutussuunnittelijana ja osallistun muun muassa kuntoutustoiminnan ja palvelulinjojen suunnitteluun. Erityisen mukavaa työssäni on se, kun pystyn antamaan kuntoutujalle konkreettisia neuvoja esimerkiksi kuntoutushakemuksen täyttämiseen. Työhöni kuuluu myös puhelimitse tapahtuva neuvonta ja joskus työhuoneeseeni tuleekin kuntoutusjaksolla oleva kuntoutuja, joka haluaa tulla katsomaan, minkälainen naama puhelinäänen taakse kätkeytyy.

joulukuu 2016