facebook pixel

Tutustu henkilökuntaamme!

Teija Lahtinen, vapaa-ajan ja kädentaitojen ohjaaja

Aloitin kuntoutuskeskuksessa työt vapaa-ajanohjaajana 32 vuotta sitten, maaliskuussa 1990. Vapaa-ajanohjaajan tehtävien ohella olen toiminut jo pitkään Maskun Neurokeskuksen henkilökunnan työsuojeluvaltuutettuna.

Työni on monipuolista kaksivuorotyötä kuntoutujien vapaa-aikatoiminnan parissa. Osan päivästä olen kädentaitotilassa, ohjaan kuntoutujia ryhmissä ja yksilöllisesti. Lisäksi järjestän iltapainotteisesti muuta ohjelmaa: tietovisailuja, bingoa, peliryhmiä, karaokea ja elokuvailtoja. Kesäisin vietetään aikaa ulkona ja hoidetaan mm. terapiapuutarhaa yhdessä kuntoutujien kanssa. Toimistotöissä teen kirjauksia, tilaan esiintyjiä ja tavaroita sekä suunnittelen ja mainostan vapaa-ajanohjelmaa.

Pidän kovasti työstäni ja ihmisistä ympärilläni. On ilo nähdä, kun joku innostuu ja rohkaistuu kokeilemaan jotakin uutta. Sydäntäni lämmittää, kun kuulen, että kuntoutuja on saanut täältä kipinän uuteen harrastukseen. Missioni on saada kuntoutujat unohtamaan hetkeksi arkihuolet mukavan tekemisen parissa.

Työkaverit ovat ihania. Meillä on aina ollut hyvä yhteishenki ja uskon, että se välittyy myös kuntoutujille. Täällä on hyvät puitteet ja välineet tehdä työtä, meistä pidetään hyvää huolta. Koen myös työsuojeluvaltuutetun työni tärkeänä ja mielekkäänä. Saan tehdä henkilökunnan ja työnantajan kanssa yhteistyötä, jotta kaikilla olisi töissä hyvä olla.

Hyvänä päivänä töissä on säpinää, aktiivisia ja motivoituneita kuntoutujia mukana toiminnassa. Hyvä päivä on, kun hymyyni vastataan hymyllä. On kiva huomata, että pienelläkin asialla voi olla arjessa iso merkitys. Itse voi vaikuttaa siihen, millä mielellä työpäivänsä viettää. Positiivisuus kannattaa aina!

helmikuu 2023

Päivi Loukkaanhuhta on vastaava kuntoutussihteeri.

Päivi Loukkaanhuhta, vastaava kuntoutussihteeri

Työskentelen vastaavana kuntoutussihteerinä kuntoutustoimistossa. Muutin vuonna 2002 Tampereelta tänne Varsinais-Suomeen ja tulin töihin kuntoutuskeskukseen. Heinäkuun lopussa työuraa täällä tuli siis täyteen 20 vuotta.

Työni sisältää runsaasti asiakaspalvelua. Asiakkaitani ovat niin kuntoutujat kuin lukuisat yhteistyökumppanitkin. Sähköpostia ja puheluita tulee todella paljon. Asiakkaiden ohjaaminen oikeantyyppiseen kuntoutukseen, kuntoutusjaksojen varaaminen, ennakkokyselyiden ja kutsukirjeiden lähettäminen kuntoutujille ovat myös iso osa työtäni.

Työssäni ehdottomasti parasta onkin asiakaspalvelu ja vuosien varrella tutuksi tulleet kuntoutujat. Palvelulinjojen laajentuminen ja uudet diagnoosikohtaiset kuntoutuskurssit tuovat aina omat innostavat tuulensa ja uuden opettelun.

Parasta työpaikassani ovat työkaverit sekä yhteistyö moniammatillisen tiimin kanssa. Minulla on onni tehdä päivittäin työtä huipputyyppien kanssa. Hyvä työpäivä sisältää paljon naurua ja huumoria. Työpäivä on hyvä myös silloin, kun tuntee että on voinut auttaa jotakuta, asiakkaan kuntoutuksen suhteen on päästy eteenpäin tai joku on saanut ensimmäistä kertaa tietoa mahdollisuudesta hakea kursseille.

Hyvän työpäivän kruunaa se, kun Kelasta saapuu myönteinen päätös henkilölle, jonka kuntoutushakemusta on yhdessä pohdittu.

lokakuu 2022

Tarja Huilla, vastaava toimintaterapeutti

Tarja Huilla, vastaava toimintaterapeutti

Työskentelen kuntoutuskeskuksessa vastaavana toimintaterapeuttina. Tulin Maskuun toimintaterapeutin sijaiseksi syksyllä 1990 ja sain seuraavana vuonna vakituisen toimen. Työnantajani kannustuksesta olen kolmenkymmenen vuoden aikana kouluttautunut sekä esimiestehtäviin (YAMK) että oman alan erityisosaamiseen. Olen saanut osallistua myös mm. talon laajennusten suunnitteluun, kuntoutuspalvelujen jatkuvaan kehittämiseen ja kansainväliseen toimintaan.

Päivittäinen työni on mielenkiintoista terapiatyötä asiakkaiden kanssa yksilöllisesti ja ryhmissä. Erityisen mieleisiä ovat erikoistekniikan tuntemusta vaativat tilanteet, joissa voin opastaa asiakasta toimiviin ratkaisuihin. Niitä ovat esimerkiksi asunnonmuutostyöt, pyörätuolin käytettävyys ja vaihtelevat apuvälineasiat.

Toimintaterapeuttina olen kiinnostunut myös asiakkaan käsien toiminnasta, esimerkiksi hienomotoriikan muutoksista tai voiman alenemasta. Yhdessä kokeilemme ja valitsemme keinoja ja apuvälineitä omatoimisuuden säilyttämiseen rajoituksista huolimatta. Tarvittaessa teen arviointia myös asiakkaan avun tarpeesta esim. henkilökohtaista avustajaa varten.

Punaisena lankana terapiatyössäni on elämänlaadun löytäminen arkeen sairaudesta tai vammasta huolimatta. Työni valopilkkuna on moniammatillinen työporukka, jossa kaikilla on sama tavoite: toimintaamme tyytyväiset asiakkaat.

elokuu 2022

 Alar Kaskikallio, psykologi

Alar Kaskikallio, psykologi

Ehdin olla töissä kuntoutuskeskuksessa psykologina vuosina 2015–2017, minkä jälkeen vietin hetken väitöskirjatutkijana Åbo Akademilla. Palasin taloon alkusyksystä 2021 väitöskirjan valmistuttua.

Työskentelen psykologina ja neuropsykologina kuntoutujien kanssa. Siihen kuuluu mm. sopeutumisvalmennus, mielialan arviointi ja tukeminen, neuropsykologinen arviointi ja kuntoutus sekä tiedon jakaminen, luennointi ja ryhmien vetäminen edellä mainituista aiheista. Kanssani voi siis keskustella vaikkapa arjessa jaksamisesta, sairauteen ja oireisiin sopeutumisesta, muistin testaamisesta, tai mistä tahansa muista huolista. Vastaanotolleni ohjataan usein sellaisia kuntoutujia, jotka tarvitsevat tukea muistin ja ajattelutoimintojen kanssa.

Työssä innostaa etenkin se, että pääsee tapaamaan ja auttamaan erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteista. Se tekee työstä mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Ei ole kahta samanlaista työpäivää. Koen myös ajattelutoimintojen ja niiden häiriöiden parissa työskentelyn hyvin mielekkääksi – tässä työssä pääsee näkemään monia harvinaisempia neurologisia sairauksia ja oirekuvia, joita ei välttämättä tule muualla vastaan.

Hyvä päivä töissä on sellainen, jossa on sopivasti toimintaa, mutta kuitenkin sen verran väljyyttä, että jokaiseen asiakkaaseen ja ryhmään saa annettua täyden huomion. Lisättäköön myös, että päivänaikainen kofeiinitäydennys on tärkeä edellytys työskentelylle ja perjantaipulla piristää aina.

maaliskuu 2022

Sanna Lyly-Heikkilä, kuntoutuspsykologi

Olen tullut taloon elokuussa 2011. Työnkuvaani kuuluvat psykologin yksilölliset keskustelutapaamiset kuntoutujien kanssa kahden kesken tai paritapaamisina läheisen kanssa, sekä keskusteluryhmien ohjaaminen. Lisäksi olen yksi lenkki moniammatillisessa kuntoutustyössä ja yritän osaltani nostaa psykologisia näkökulmia yhteiseen pohdintaan ja vuoropuheluun. Työtäni on yhdessä miettiä kuntoutujien mielenterveyteen, ihmissuhteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä tarpeita ja tarjota mahdollisuuksia niihin vastaamiseen kuntoutuskeskuksessa käytössä olevin keinoin. Pidän myös jonkin verran luentokeskusteluja kuntoutujille ja ulkopuolisille yhteistyötahoille.

Pidän työstäni hyvin paljon ja koen sen itselleni antoisana ja merkityksellisenä. Pohjimmiltaan minua kiinnostaa ajatusten, kokemusten ja oivallusten vaihto toisten ihmisten kanssa sekä työhöni sisältyvä tunneperäinen tukeminen ja tiedollinen ongelmanratkaisu ja auttamistyö. Olen myönteisellä tavalla loputtoman utelias ihmiselämän moninaisuutta ja näkökulmien kirjoa kohtaan. Tykkään pohdiskella yhdessä toisten kanssa. Minua viehättää myös työhöni sisältyvä toivo ja kollektiivinen selviytymiskyky: yhdessä ratkotaan haasteita ja mietitään ja toimitaan paremman voinnin ja elämänlaadun hyväksi. Se on palkitsevaa. Tykkään kovasti myös työyhteisöstämme ja talon iloisesta ja huomaavaisesta yhdessä tekemisen ilmapiiristä.

Hyvä päivä töissä sisältää sopivassa suhteessa haastetta ja hellittämistä. Tässä työssä ei tule valmiiksi, aina on varaa kehittyä ja tehdä paremmin, mutta tärkeitä ovat myös levollisemmat ja lempeämmät tuokiot. Ilahdun innostavista ja myötätuntoisista kohtaamisista ja tunnen kiitollisuutta rikastuttavista keskusteluista, jotka antavat ahaa-elämäyksiä ja avartavat ajatusmaailmaa ja ymmärrystä oman mielen rajoja laveammalle. Ilahdun siitä, että saan oppia toisilta ihmisiltä uutta ja kokea yhdessä hyvää tekeviä tunteita.

tammikuu 2022

Annika Anttila, muistihoitaja

Olen toiminut sairaanhoitajana Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa vuodesta 2008. Olen opiskellut myös muistihoitajaksi ja hoitotyön lisäksi yksi osa työnkuvaani on ohjata muistikursseja. Parasta työssäni on ihmisten kohtaaminen sekä tunne siitä, että voin jakaa osaamistani ihmisten arjen helpottamiseksi. Hyvä työpäivä on sopivan kiireinen ja työntäyteinen. Merkittävää on myös toimiva moniammatillinen työyhteisö ja positiivinen ilmapiiri.

joulukuu 2021

Hanna-Maria Leino, ravitsemusterapeutti

Työskentelen kuntoutuskeskuksessa ravitsemusterapeuttina. Lisäksi olen kouluttautunut terveystiedon opettajaksi. Olen tullut Maskuun vuonna 2003. Suoran asiakastyön lisäksi teen muuta ns. kuntoutuksen aikaisen ravitsemushoidon valmistelevaa työtä, kuten tulevien kuntoutujien ruokavaliotietojen käsittelyä ja kliinisten täydennysravintovalmisteiden tilaamista. Suora asiakastyö sisältää kuntoutujien yksilöllistä ja ryhmämuotoista ravitsemusterapiaa ja neuvontaa. Osan työviikostani toimin kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa Paimiossa.

Ravitsemusterapia perustuu aina esitietoihin asiakkaan ravitsemuksesta, hänen yksilöllisiin ruokatottumuksiinsa sekä ravitsemustilan arvioimiseen. Pidän tärkeänä, että ravitsemus on osa kaikkea kuntoutusta. Työssäni minua innostaa, kun onnistun auttamaan kuntoutujaa hänelle tärkeässä asiassa. Hyvä päivä oli esimerkiksi eilen, kun MS-kurssin kanssa tehtiin pienryhmätöitä ja ryhmäläiset tekivät terveytensä kannalta tärkeitä huomioita liittyen ruokavalintoihin. Ilahdun siitä, että pystyn antamaan eväitä yksilön omaan kuntoutusprosessiin.

syyskuu 2021

Terhi Vesa, kuntoutustoimiston esimies

Olen tullut MS-liittoon vuonna 1989 tekstinkäsittelijäksi. Vuodesta 1991 alkaen olen tehnyt eri tyyppisiä sijaisuuksia sekä järjestöpuolella että kuntoutuskeskuksen puolella. Vakituiseksi vastaavaksi osastosihteeriksi kuntoutuskeskukseen minut valittiin vuonna 1996. Olen saanut monipuolisen toimistotyökokemuksen täällä ja vuodesta 2006 alkaen olenkin toiminut kuntoutustoimiston esimiehenä. Toimin lähiesimiehenä kurssisihteereille, kuntoutussihteereille, tekstinkäsittelijälle sekä vastaanottovirkailijalle.

Työnkuvani on monipuolinen. Siihen kuuluvat lähiesimiestyön lisäksi monipuoliset KuntoMaster ajanvaraus- ja jononhallintaohjelmaan liittyvät työt kuten henkilökunnan kalentereiden ja perusohjelmien tekeminen, avoterapiavarausten tekeminen sekä muut henkilökunnan ja kuntoutujien ajanvarauksiin liittyvät työt. Esimiestyöhön kuuluu myös moniin erilaisiin kokouksiin ja viikkotapaamisiin osallistuminen.

Työssäni innostaa työn monipuolisuus ja työpäivien monimuotoisuus. On myös ilo työskennellä hyvässä työilmapiirissä osaavan ja mukavan henkilökunnan kanssa.
Kaikki työpäivät ovat omalla tavallaan hyviä. Erityisesti ilahduttaa, kun pystyy huomioimaan työntekijöiden erilaisia toiveita ja toteuttamaan niitä.

elokuu 2021

Kaija Niemi, vapaa-ajanohjaaja

Olen toiminut Maskussa vapaa-ajanohjaajana reilut 20 vuotta. Opetan ja ohjaan kuntoutujille kädentöitä. Kuntoutujien on mahdollista toteuttaa monenlaisia käsityötekniikoita. Avustaminen on osa työtäni, koska työn onnistumisen kannalta se on joillekin tärkeää. Päivisin on erilaisia ryhmiä ja yksilöaikoja, joiden ohjaajana toimin. Iltapäivisin ja joskus illallakin on yleisiä ohjausaikoja. Materiaalien hankinta kuuluu myös työhöni. Iltaisin järjestän erilaisia pelituokioita ja tietokilpailuja ja pidämme erilaisia illanviettoja iloisin mielin. Juhlapyhät huomioidaan ohjelmissamme ja niihin myös somistamme taloa.

Ihaninta on kohdata kuntoutujia ja saada ohjata ja innostaa heitä toteuttamaan toiveitaan. On palkitsevaa olla omalla panoksella mukana kuntoutujien toiminnoissa heidän vapaa-ajallaan. Se hetki, kun työ valmistuu, on monesti ohjaajalle yhtä tärkeä kuin kuntoutujalle itselleen. Myös onnistuminen peleissä ja visailuissa saa useasti iloa ja naurua aikaan koko porukassa. Huumori on meillä mukana hyvänä lääkkeenä.

kesäkuu 2021

Saija Järviö, ma. kuntoutustoiminnan esimies

Toimin kuntoutustoiminnan esimiehenä terapiatyötä tekeville työntekijöille, kuten fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja erityistyöntekijöille. Esimiehen toimenkuvaan kuuluu kaikki mahdollinen esimiesrutiini työvuorojen ja lomien suunnittelusta nopeiden muutosten tekemiseen päivittäin. Tavoitteenani on mahdollistaa työntekijöille mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet. Osallistun myös paljon koko kuntoutuskeskuksen toiminnan suunnitteluun ja olen mukana vähän kaikessa. Olen tullut kuntoutuskeskukseen töihin 1992, joten vuoden päästä tulee 30 vuotta täyteen Neuroliitossa. Työskentelin ensin fysioterapeuttina, opiskelin välillä terveystieteen maisteriksi ja sen jälkeen olen toiminut esimiestehtävissä. Minua innostaa kaikenlainen uuden suunnittelu ja oppiminen. Hyvä työpäivä koostuu sekä hyvästä yhteistyöstä työkavereiden kanssa että rauhaisasta ajasta tehdä keskittyneenä esimiestöitä. Huumori ja erityisesti tilannekomiikka maustaa työpäivää ihanasti, välillä on hyvä saada nauraa kunnolla!

huhtikuu 2021

Mirka Lehtola, kuntoutussihteeri

Olen työskennellyt kuntoutuskeskuksessa kuntoutussihteerinä vuodesta 2012. Työssäni muun muassa neuvon kuntoutukseen hakeutumisessa sekä olen yhteydessä kuntoutujiin ja yhteistyökumppaneihin, kuten Kelaan. Lisäksi hoidan kuntoutusjaksojen laskutusta. Saan päivittäin erilaisia kuntoutukseen liittyviä tiedusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Teen myös työvuoroja neuvonnan työpisteessä. Työnkuvani on monipuolinen ja se pitää työn innostavana ja mielekkäänä. Myös työpaikan hyvä ilmapiiri ilahduttaa. Työssäni palkitsee se, että koen voivani olla toisille avuksi.

joulukuu 2020

Sanna Arola-Talve, neurologian erikoislääkäri

Olen tullut Maskuun kesällä 1996. Toimin neurologina kuntoutuskeskuksessa sekä MS-tautia että harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien parissa. Minulle kaikkein tärkeintä työssäni on kuntoutujien tapaaminen ja suora asiakastyö. Vastaanottotyön lisäksi kohtaan heitä luennoilla ja kyselytunneilla, joista pidän suuresti. Maskussa on myös erinomainen moniammatillinen työryhmä ja -yhteisö, jossa on hyvä tehdä töitä. Lääkärin työni rinnalla olen tehnyt myös tutkimusta lääketieteellisen genetiikan puolella. Siihenkin sain innostuksen juuri täällä Maskussa kohtaamistani kuntoutujista.

lokakuu 2020

Kai Nieminen, ravitsemistyöntekijä

Olen aloittanut työt kuntoutuskeskuksen keittiössä 12 vuotta sitten ja vakinaiseksi minut otettiin 2012. Työnkuvaani kuuluvat kaikki työt ruoanlaitosta tiskaukseen, salivastaavana toimimiseen ja kuormien purkuun. Siis kaikki muut työt, paitsi emännän tehtävät. Olen saariston lapsi ja kuljen Kustavista töihin päivittäin 60 kilometriä suuntaansa. Aina kun meri tulee näkyviin, työasiat unohtuvat. Toisaalta tämä on paikkana niin hieno ja työilmapiiri todella hyvä, ettei matka tunnu missään. Hyvä työpäivä on se, jolloin kaikki menee yksi yhteen sujuvasti. Mitään oikein pahaa päivää ei täällä ole ollutkaan ja huumorilla meidän keittiömme selviää tiukoista tilanteista.

helmikuu 2020

Anne Dahlberg, sairaanhoitaja

Toimin ryhmänvastaavana sairaanhoitajana kuntoutuskeskuksessa. Tulin taloon syksyllä -99. Työhöni kuuluu hoitoyksikön ryhmänjohtajana toimiminen sekä hoitotyön käytännön koordinointi. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia ja ryhmien pitämistä. Olen kouluttautunut myös muistihoitajaksi. Pidän työstäni, koska se on hyvin monipuolista ja saan tehdä töitä moniammatillisesti. Ennen kaikkea nautin siitä, että saan työskennellä yhdessä kuntoutujien kanssa ja muodostaa luottamuksellisen suhteen heihin. Mukavien kuntoutujien lisäksi meillä on hyvä ja kannustava työyhteisö, jonne on aamuisin mukava tulla.

lokakuu 2019

Tuulia Barck, kuntoutussosiaalityöntekijä

Olen työskennellyt kuntoutussosiaalityöntekijänä Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa vuodesta 2013 alkaen. Työnkuvaani kuuluu kuntoutujien yksilöllisiä tapaamisia, ryhmien vetämistä, luentoja sekä moniammatillinen yhteistyö kuntoutuskeskuksessa sekä kuntoutujan verkoston kanssa. Työssäni ohjaan kuntoutujia sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä. On innostavaa olla avuksi kuntoutujille ja etsiä työ- ja toimintakykyä tukevia ratkaisuja yhdessä sekä oppia uutta. Hyvä päivä pitää sisällään antoisia kohtaamisia kuntoutujien sekä kollegojen kanssa. Työ on erittäin monipuolista ja pidän siitä. Ilahdun tietysti palautteesta, jossa kuntoutuja kuvaa saaneensa avun yhdessä pohtimaamme kysymykseen.

maaliskuu 2019

Sari Aaltonen, vastaanottovirkailija

Olen ollut talossa kahdeksan vuotta. Ensin hoidin kanttiinia ja sitten siirryin vastaanottovirkailijaksi. Työssäni hoidan puhelinvaihteen, otan vastaan uudet asiakkaat ja kotiutan vanhat, rahastan kioskin asiakkaat ja jaan kuntoutujien päiväohjelmat. Olen myös jonkinlainen ensiapupiste. Jos asiakkaat eivät tiedä tai löydä jotakin, he tulevat ensin kysymään vastaanotosta. Juuri ne asiakkaat ovat parasta työssäni. Työpäivä on onnistunut, kun heidät saa hyvälle mielelle ja ehdimme jutella mukavia. Vuosittain kuntoutuksessa käyvät ovat jo tulleet tutuiksi. Moni hämmästeleekin, kun muistan heidät nimeltä.

kesäkuu 2018

Mia Kilkki, fysioterapeutti

Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa fysioterapeuttina keväästä 2001. Työviikkoni koostuvat yksilöllisestä fysioterapiasta, ryhmien ohjaamisesta, keskusteluryhmistä sekä moniammatillisesta yhteistyöstä mukavien työkavereiden kanssa. Olen kouluttautunut mm. Bobath-terapeutiksi, mikä antaa hyviä työkaluja halvausoireiston kuntouttamiseen. Työssäni parasta on moniammatillisuus ja kuntoutujalähtöisyys. Saan tavata erilaisia ihmisiä, auttaa heitä ja oppia uutta. Onnistunut työpäivä koostuu sopivassa suhteessa työnteosta ja mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia kollegojen kanssa – kruununa tietysti keittiöväen maittavat sapuskat. Ilahdun positiivisesta palautteesta ja kun huomaan onnistuneeni auttamaan kuntoutujaa eteenpäin jossakin asiassa.

huhtikuu 2018

Lauri Aalto, kiinteistöpäällikkö

Työskentelen Maskun neurokeskuksen kiinteistöpäällikkönä. Tulin taloon kesällä 2002. Työnkuvaani kuuluu kaikki mahdollinen kiinteistöön ja piha-alueisiin liittyvä. Korjaamme muun kiinteistöhuollon porukan kanssa esimerkiksi talon omia ja kuntoutujien apuvälineitä sekä kuntouttamiseen liittyviä laitteita. Hoidamme myös näytteiden vientejä, kuntoutujien kuskaamisia, laitteiden vientejä ja noutoja ja kaikenlaisten tavaroiden ostoja. Hienoja hetkiä töissä ovat esimerkiksi ne, kun voi kehittää kuntoutujille uusia apuvälineitä arkea helpottamaan. Tästä moni on ollut ilahtunut.

helmikuu 2018

Satu Marttila, toimintaterapeutti

Olen työskennellyt Maskussa toimintaterapeuttina vuodesta 2013. Työhöni kuuluu arvioida, miten kuntoutuja suoriutuu jokapäiväisistä arjen tehtävistä kuten keittiötoimista, asioinneista ja harrastuksista. Tehtäväni on auttaa löytämään keinoja, joiden avulla kuntoutuja pärjää paremmin hänelle tärkeissä toiminnoissa. Etsin soveltuvia apuvälineitä, ohjaan kodin muutostöissä tai otan kantaa henkilökohtaisen avun tarpeeseen. On palkitsevaa, kun kuntoutujan kanssa löydämme ratkaisuja arjen sujumiseksi. Mieleen on painunut erään kuntoutujan kommentti käsien pintatuntoa aktivoivan harjoittelun jälkeen: ”Tulin toimintaterapiaan ja sain uudet kädet”.

joulukuu 2017

Eeva-Maija Saaranto, uroterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja

Tulin kuntoutuskeskukseen vuonna 1989 terveydenhoitajaksi, ja myöhemmin kouluttauduin uroterapeutiksi. Työhöni kuuluu muun muassa kuntoutujan rakon- ja suolentoimintaongelmien kartoitus ja niissä neuvonta. Olen myös seksuaalineuvoja, joten autan monenlaisissa intiimialueen ongelmissa. Pyrin työssäni siihen, että kuntoutujat saavat ymmärrystä omasta sairaudestaan ja keinoja arjessa selviytymiseen. Koen merkittäväksi kuntoutujien luottamuksen saamisen, sen, että he uskaltautuvat kertomaan hyvinkin henkilökohtaisista asioistaan. Se haastaa myös minut päivittämään omaa osaamistani.

lokakuu 2017

Paavo Heikkilä, lähihoitaja

Työskentelen Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa lähihoitajana. Olin Maskussa ensin työharjoittelussa vuoden 2012 keväällä ja tein siitä alkaen keikkatyötä. Valmistuin vuonna 2013 ja vuonna 2014 sainkin vakituisen paikan. Avustan kuntoutujia kaikissa päivittäisissä askareissa, kuten aamu- ja iltatoimissa ja ruokailussa. Työhöni liittyy paljon myös lääkehoitoa ja erilaista kirjaamista. Kuntoutujilta saatu positiivinen palaute on aina parasta. Moni ei esimerkiksi pääse kotipaikkakunnallaan aina ulkoilemaan, joten heille jo pelkkä ulkoileminen on loistojuttu, siitä kaikki pitävät.

syyskuu 2017

Anne Huuskonen, kuntoutussuunnittelija

Olen työskennellyt Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa sen toiminnan alusta asti eli vuodesta 1988. Tällä hetkellä työskentelen kuntoutussuunnittelijana ja osallistun muun muassa kuntoutustoiminnan ja palvelulinjojen suunnitteluun. Erityisen mukavaa työssäni on se, kun pystyn antamaan kuntoutujalle konkreettisia neuvoja esimerkiksi kuntoutushakemuksen täyttämiseen. Työhöni kuuluu myös puhelimitse tapahtuva neuvonta ja joskus työhuoneeseeni tuleekin kuntoutusjaksolla oleva kuntoutuja, joka haluaa tulla katsomaan, minkälainen naama puhelinäänen taakse kätkeytyy.

joulukuu 2016