facebook pixel

Kuntoutuskeskuksessa vuosittainen laatukatselmointi

3.4.2019
Kategoriat: Uutinen

Kuntoutuskeskuksen laatua arvioidaan säännöllisesti sekä ulkoisin että sisäisin auditoinnein. Parhaillaan on käynnissä ulkoinen auditointi, auditoijina Reija Poikonen ja Kimmo Hongisto Kiwa Inspectasta. Tämän vuoden auditoinnin aiheina ovat johto- ja laatujärjestelmätoiminnot, ostotoiminta sekä fysio- ja toimintaterapia.