facebook pixel

Neurologinen fysioterapia ja muut avoterapiakäynnit

Avoterapiana saa myös allasterapiaa.Järjestämme Maskussa hyvien kulkuväylien varrella avoterapiakäyntejä. Avoterapiakäynnit tarkoittavat yksittäisiä tai sarjoittaisia kuntoutuskäyntejä asiantuntijan kanssa. Toteutamme terapioita aikuisasiakkaille. Kuntoutuskeskuksesta on matkaa Turkuun alle 20 km. Kuntoutuskäynneistä suosituin on neurologinen fysioterapia, mutta tarpeidesi mukaan meillä vastaanottaa myös esimerkiksi toimintaterapeutti, neuropsykologi, puheterapeutti tai ravitsemusterapeutti. Lisäksi meiltä on mahdollista saada lantionpohjafysioterapiaa, allasterapiaa ja lymfaterapiaa.

Neurologinen fysioterapia

Yksilöllinen fysioterapia

Yksilöllinen neurologinen fysioterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta. Läheinen voi osallistua terapiakerroille aina, kun se on kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Fysioterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä myös kuntoutujan muun lähiverkoston kanssa.

Yksilölliseen fysioterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:

 • liikkumis- ja toimintakykyyn liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittamista
 • apu- ja liikuntavälineiden käytön sekä kompensaatiokeinojen harjoittelua
 • hengitysharjoituksia
 • kuntosalin ja trampoliinin käyttöä
 • seisomateline- ja polkulaiteharjoittelua sekä painokevennettyä kävelyä
 • sähköärsytyshoitoja, lihasaktiviteetin mittauksia ja kipuhoitoja
 • tasapainon harjoittamista eri toimintaympäristöissä ja eri välinein
 • tarvittaessa kinesioteippausta, Bobath-terapiaa sekä lantionpohjamittauksia ja -harjoituksia.

Yksilölliseen fysioterapiaan voit tulla itse maksaen tai hakea Kelan, hyvinvointialueesi tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Voit ostaa meiltä myös fysioterapian kotikäyntejä ilman lääkärin lähetettä. Näistä palveluista voit hakea kotitalousvähennystä omassa verotuksessasi. Toteutamme kotikäyntejä 20 km:n etäisyydelle kuntoutuskeskuksesta.

Hinnasto itse maksavalle »

Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »

Ryhmämuotoinen fysioterapia (vain maksusitoumuksella)

Tyypillinen ryhmäterapiajakso koostuu 20 ryhmäkäyntikerrasta ja kahdesta yksilökäynnistä. Fysioterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä myös kuntoutujien lähiverkoston kanssa.

Ryhmämuotoiseen fysioterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:

 • liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa ryhmäterapiaa eri muodoissa
 • kompensaatiokeinojen sekä tarvittaessa apuvälineiden käyttöön ottamista ja harjaannuttamista
 • kuntosaliharjoittelua, aktiivista seisomateline- ja polkulaiteharjoittelua
 • kuntoutujan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa.

Ryhmäterapiassa korostuu kuntoutujia huomioiva yksilöllinen terapiaote, vuorovaikutus, vertaistuki, mallioppiminen ja palaute. Terapiassa annetaan kuntoutusta tukevia välitehtäviä, jotka auttavat siirtämään opittuja taitoja arkielämään.

Ryhmämuotoiseen fysioterapiaan voi hakea Kelan tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »


Allasterapia

Yksilöllinen allasterapia

Yksilöllinen allasterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta. Läheinen voi osallistua terapiakerroille aina, kun se on kuntoutujan kannalta tarkoituksenmukaista. Fysioterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä myös kuntoutujan muun lähiverkoston kanssa.

Allasterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:
• liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa terapiaa
• tasapaino-, kehonhallinta- ja koordinaatioharjoittelua
• vesiliikunta-apuvälineiden käyttöönottamista ja harjaannuttamista
• uintitekniikan opetusta
• motivointia uinti- ja vesivoimisteluharrastukseen
• kuntoutujan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa.

Liikkumis- ja toimintakykyyn liittyviä tavoitteen mukaisia taitoja harjoitellaan allasterapiakerroilla ja niitä annetaan harjoiteltavaksi väliajalle.

Yksilölliseen allasterapiaan voit tulla itse maksaen tai hakea Kelan, hyvinvointialueesi tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Hinnasto itse maksavalle »
Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »

Ryhmämuotoinen allasterapia (vain maksusitoumuksella)

Lisätietoa tulossa.

Toistaiseksi voit kysyä lisää olemalla yhteydessä kuntoutustoimistoon.

Ryhmämuotoiseen allasterapiaan voi hakea Kelan tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »


Lantionpohjafysioterapia ja uroterapia

Lantionpohjan toiminnan kartoitus

Järjestämme lantionpohjan toiminnan kartoitusta, joka koostuu uroterapeutin ja lantionpohjafysioterapeutin yksilöajoista. Yksilötapaamisissa selvitetään rakon- ja suolentoiminnan häiriöitä ja annetaan yksilöllisiä ohjeita ja hoitoja. Kartoituksen jälkeen saatamme suositella sinulle tarpeen mukaan lantionpohjafysioterapia- ja/tai uroterapiakäyntejä.

Kartoitukseen sisältyy tilanteesta riippuen:
• taustatietojen selvittäminen
• lääkityksen arviointi
• rakon/suolen oireiden kartoitus
• jäännösvirtsan mittaus
• lihastoiminnan ja tunnon arviointi ja tarvittaessa mittaus EMG:llä
• tiedon saaminen anatomiasta, toiminnan häiriöistä ja niiden hoidosta, kotiharjoittelusta, lääkityksestä ja apuvälineistä.

Kartoituskäyntiin ei voi hakea maksusitoumusta Kelasta tai terveydenhuollosta, vaan asiakas maksaa sen itse.

Hinnasto »

 

Lantionpohjafysioterapia

Lantionpohjafysioterapiaan sisältyy tilanteesta riippuen:
• lihastoiminnan harjoittelua
• omatoimisen harjoittelun ohjausta
• lihasaktivaation ja tunnon hoitoa esim. sähköhoidoilla
• rakkokoulutuksen ja wc-käyttäytymisen ohjausta.

Yksilölliseen lantionpohjafysioterapiaan voi tulla itse maksaen tai hakea Turun kaupungin (Turun kaupunginsairaala ja terveysasemat) tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Hinnasto itse maksavalle »
Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »

 

Uroterapia

Uroterapeutti selvittää rakon ja suolentoiminnan oireita ja ongelmia. Uroterapeutille kannattaa hakeutua, jos huomaa rakon- tai suolentoiminnan muuttuneen. Muutoksia voi olla esimerkiksi virtsaamisen vaikeutuminen tai lisääntynyt virtsan tai kaasun karkailu.

Vastaanotolla kartoitetaan syitä intiimialueen oireisiin tai esimerkiksi toistuviin virtsatietulehduksiin. Virtsarakon toimintaa voidaan tutkia mittaamalla jäännösvirtsamäärä ultraäänilaitteella. Haastattelun ja tutkimuksen perusteella ohjataan apuvälineiden käyttöä, neuvotaan lääkkeettömissä hoitokeinoissa sekä annetaan tietoa mahdollisista lääkkeistä. Uroterapeutti voi tarvittaessa opettaa myös toistokatetroinnin.

Uroterapiaan ei voi hakea maksusitoumusta Kelasta tai terveydenhuollosta, vaan asiakas maksaa sen itse.

Hinnasto »


Lymfaterapia

Lymfaterapia on fysioterapian erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä syntyneitä turvotuksia ja niiden seurauksia sekä vaivoja tai sairauksia, joiden yhtenä oireena on turvotus. Lymfaterapian päätehtävänä on elvyttää kehon imunestekiertoa ja vähentää turvotusta. Turvotuksen vähenemisen lisäksi keho rentoutuu ja kipu lievittyy. Lymfaterapiaa käytetään yksinään tai yhdistettynä muuhun fysioterapiaan. Keskimääräinen hoitoaika on 60 minuuttia.

Lymfaterapiaa voidaan käyttää mm.
• liikkumattomuudesta johtuvan turvotuksen hoidossa
• fibromyalgian oireiden lievittämisessä
• laskimovajaatoiminnassa ja laskimoperäisessä säärihaavassa
• hermokudoksen ärsytystiloissa sekä muissa kiputiloissa
• trauman tai leikkauksien jälkeisissä turvotuksissa
• lipödeeman eri muodoissa
• stressi- ja uupumustilojen hoidossa
• ummetuksen hoidossa.

Yksilölliseen lymfaterapiaan voi tulla itse maksaen tai hakea terveyskeskuksen tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Hinnasto itse maksavalle »
Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »


Voice Massage -terapia

Voice Massage -terapia on purentaan, äänenhuoltoon ja hengitykseen osallistuvien lihasten hierontaa. Siinä käsitellään niihin osallistuvia lihasryhmiä rintakehän, kaularangan ja pään alueella. Otteet ovat rauhallisia ja kohdistuvat myös syvempiin kudoksiin.

Voice Massage -terapian tavoitteena voi olla esimerkiksi
• puheen- ja äänentuoton ongelmien lievittäminen
• nielemisen helpottaminen
• lihaskipujen vähentäminen
• hengityksen tehostaminen
• rintakehän liikkuvuuden parantaminen.

Voice Massage -terapiaan ei voi hakea maksusitoumusta Kelasta tai terveydenhuollosta, vaan asiakas maksaa sen itse.

Hinnasto »


Toimintaterapia

Yksilöllinen toimintaterapia

Toimintaterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta. Läheinen voi osallistua terapiakerroille aina, kun se on kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Toimintaterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä myös kuntoutujan muun lähiverkoston kanssa. Kuntoutusta voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä.

Toimintaterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:
• päivittäisten toimien ja asumisen toimintojen harjoittelua kotona selviytymisen turvaamiseksi
• työssä ja erilaisissa ympäristöissä selviytymisen harjoittelua
• vaihtoehtoisten toimintatapojen ja niiden soveltamisen ohjaamista
• apuvälinekokeiluja
• käsien toiminnallisen käytön harjoittelua
• toiminnallisen liikkumisen harjoittelua (esim. nostaminen ja kantaminen)
• henkilökohtaisen avun tarpeen arviointia ja sen hankkimisessa ohjaamista
• kuntoutujan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa.

Toimintaterapeuteilla on käytettävissään monipuoliset harjoittelutilat ja -välineet sekä runsaasti harjoittelukäyttöön soveltuvia päivittäisten toimintojen apuvälineitä.

Yksilölliseen toimintaterapiaan voit tulla itse maksaen tai hakea Kelan, hyvinvointialueesi tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Hinnasto itse maksavalle »
Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »

 


Puheterapia

Puheterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta. Puheterapiapalvelumme on tarkoitettu aikuisille. Läheinen voi osallistua terapiakerroille aina, kun se on kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista.

Puheterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:
• puheen tuoton ja vastaanoton harjoittelua
• äänen tuoton ja ääntöhengityksen harjoittelua
• kielellis-kognitiivisten taitojen harjoittelua
• nielemistoiminnon harjoittelua
• kasvojen ja suun alueen sensomotorisia harjoituksia
• puheen ja nielemisen kompensaatiokeinojen harjoittelua
• puhetta tukevien sekä korvaavien menetelmien sekä kommunikaatioapuvälineiden käytön harjoittelua
• kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen tukemista ja harjaannuttamista
• motivointia aktiiviseen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja omatoimiseen harjoitteluun.

Puheterapiaan voit tulla itse maksaen tai hakea Kelan, hyvinvointialueesi tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Hinnasto itse maksavalle »
Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »


Ravitsemusneuvonta

Ravitsemusterapeutti pyrkii ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyä sekä ehkäisemään ja hoitamaan sairauksia ravitsemuksen keinoin. Ravitsemusterapian lähtökohtana ovat ruokailutottumukset ja elämäntilanne sekä sairaudesta aiheutuvat erityistarpeet.

Ravitsemusneuvontaan sisältyy tilanteesta riippuen
• asiakkaan ravitsemustilan arviointi
• energian ja ravintoaineiden tarpeen kartoitus
• ruoankäytön ja syömiskäyttäytymisen kartoitus
• ravinnonsaannin riittävyyden arviointi
• käytännönläheistä ravitsemusohjausta.

Ravitsemushoidon toteutumisen seuranta ja jatkohoidon suunnittelu ovat myös ravitsemusterapeutin tehtäviä.

Ravitsemusterapiapalvelumme on tarkoitettu ainoastaan aikuisille, joilla on joku neurologinen sairaus.

Ravitsemusneuvontaan ei voi hakea maksusitoumusta Kelasta tai terveydenhuollosta, vaan asiakas maksaa sen itse.

Hinnasto »


Neuropsykologinen kuntoutus

Tutkimusten mukaan useat neurologiset potilasryhmät hyötyvät neuropsykologisesta kuntoutuksesta, jonka tavoitteena on potilaan ja hänen läheistensä tukeminen neuropsykologisten oireiden, kuten muistin, keskittymisen tai toiminnan ohjaamisen hankaluuksien kanssa elämisessä. Kuntoutus alkaa kuntoutustavoitteen tarkentamisesta.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen sisältyy tavoitteista riippuen:
• kognitiivisten taitojen (esim. muisti, keskittyminen, hahmottaminen, toiminnan ohjaaminen) harjaannuttamista
• kompensaatiokeinojen harjoittelua
• oiretiedostuksen tukemista
• sopeutumisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemista
• tavoitteiden toteutumista edistäviä kotitehtäviä
• kuntoutujan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa.

Kuntoutuskeskuksessa on ammattitaitoinen joukko neuropsykologian erikoispsykologeja, joilla on kokemusta mm. aivovammoihin, aivoverenkiertohäiriöiden, MS-tautiin sekä harvinaisiin neurologisiin sairauksiin liittyvistä kognitiivisista sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän muutoksista.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voit tulla itse maksaen tai hakea Kelan, hyvinvointialueesi tai muun tahon (kuten vakuutusyhtiön) maksusitoumusta.

Hinnasto itse maksavalle »
Maksusitoumuksen hakeminen avoterapiakäynneille »

Tule kuntoutumaan!

Avoterapiakäynneille voi tulla joko itse maksaen tai hakea niille maksusitoumusta. Tullessasi itse maksaen, ota yhteyttä kuntoutussihteereihimme: mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi, puh. 040 133 7010 tai 040 133 7009. Itse maksavalla kuntoutujalla olisi hyvä olla hoitavan lääkärin tekemä lähete tai jonkinlainen dokumentti terveydentilasta/kuntoutustarpeesta.