facebook pixel

Hakuohjeet

Hakemuksen tekoon kannattaa panostaa, sillä mitä huolellisemmin se on laadittu, sitä todennäköisemmin saat kaipaamasi lopputuloksen.

Olemme luoneet maksusitoumuksen hakemiseen avuksesi ohjeita ja Kelan maksusitoumusta moniammatilliseen yksilökuntoutukseen hakevalle mallihakemuksia sekä hakemuksentäyttövideoita.

Muista, että voit myös aina kääntyä kuntoutustoimistomme puoleen kaivatessasi lisäapua.

Avoterapiakäynnit

Kelan maksusitoumusta avoterapiakäynnille voi hakea alle 65-vuotias henkilö, jolla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Maksusitoumusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kelan maksusitoumusta voi hakea yksilölliseen sekä ryhmämuotoiseen fysio-, allas- tai toimintaterapiaan, puheterapiaan ja neuropsykologiseen kuntoutukseen.

Lataa hakulomake (Kela, KU 104) »

Terveydenhuollon maksusitoumusta voivat hakea ne, jotka eivät täytä Kelan maksusitoumuksen hakukelpoisuutta. Tähän ryhmään kuuluvat ne alle 65-vuotiaat henkilöt, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen sekä kaikki yli 65-vuotiaat. Mahdollisen maksusitoumuksen myöntää hyvinvointialueesi.

Soita kuntoutussihteereillemme kysyäksesi lisää terveydenhuollon maksusitoumuksista.

Maksusitoumuksia voivat myöntää myös muut tahot, kuten vakuutusyhtiöt ja työterveyshuolto.

Muistathan, että avoterapiakäynneille voit tulla myös itse maksaen. Ota tällöin yhteyttä kuntoutussihteereihimme. Itse maksavalla kuntoutujalla olisi hyvä olla hoitavan lääkärin tekemä lähete tai jonkinlainen dokumentti terveydentilasta/kuntoutustarpeesta. Hinnasto itse maksavalle »


Kurssimuotoinen kuntoutus

Kursseilla on usein paikkoja harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaille. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Hae harkinnanvaraisen kuntoutuksen maksusitoumusta kurssille mikäli

  • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
  • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
  • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Tällöin kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 -lomakkeella. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva lääkärin B-todistus tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kuntoutuskurssille osallistumisesta (pl. parikurssit omaishoitajalle ja hoidettavalle). Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Lataa hakulomake (Kela, KU 132) »


Moniammatillinen yksilökuntoutus

Voit hakea Kelan harkinnanvaraiseen moniammatilliseen yksilökuntoutukseen neurologiselle linjalle mikäli

  • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
  • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
  • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökuntoutusta hakevalle ei ole yläikärajaa.

Harkinnanvaraista kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva lääkärin B-todistus. Suunnitelmassa tulee mainita tarve neurologisen linjan mukaiseen kuntoutukseen. Jos läheisen olisi hyvä osallistua kuntoutukseen, tulee suositus omaisen jaksosta löytyä B-todistuksesta. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Lataa hakulomake (Kela, KU 132) »

Mallihakemus harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökuntoutukseen »

Katso myös hakemuksen täyttöön opastava video:

Kelan hakemukseen on tullut muutoksia, joten valitettavasti lopun numeroinnit eivät täysin vastaa videota.

 

Vakuutusyhtiön maksusitoumus moniammatilliseen yksilökuntoutukseen

Kun olet saanut vakuutusyhtiön maksusitoumuksen, ota yhteyttä kuntoutussihteeriin, sillä vakuutusyhtiöt eivät välttämättä lähetä tietoa maksusitoumuksesta suoraan kuntoutuskeskukseen. Mikäli olet ensikertalainen, lähetä maksusitoumuksen mukana myös kopio viimeisimmästä lääkärin lausunnosta ( esim. E-todistus).

 

Voit kysyä lisätietoja terveydenhuollon tai muun tahon maksusitoumuksella toteutettavasta tai omakustanteisesta moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta vastaavalta kuntoutussihteeriltä.


Ota yhteyttä, kerromme lisää!