MS-tautia sairastavien kuntoutus, kurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutusta järjestetään Maskussa rautaisella ammattitaidolla monen vuoden kokemuksella. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana laitos- ja avomuotoisia kuntoutuskursseja sekä ruotsinkielisen sopeutumisvalmennuskurssin MS-tautia sairastaville.

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Ammattitaitoisen neurologisen kuntoutuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän tuella etsitään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin. Tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, helpottaa ja tukea työ- ja arkielämässä selviytymistä, ohjata kuntoutujaa ymmärtämään sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita, auttaa tunnistamaan voimavaroja ja saavuttamaan kompensoivia keinoja sekä ohjata ja motivoida itsehoitoon. Kursseilla pääsee myös hyödyntämään ryhmän antamaa vertaistukea.

Tulossa olevat MS-kuntoutuskurssit

28.1.–6.2.2019 ja 5.8.–9.8.2019
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 7.8.–9.8.2019
kurssinumero: 70253

8.4.–17.4.2019 ja 23.9.–27.9.2019
poissa työelämästä oleville
läheisen osuus 25.9.–27.9.2019
kurssinumero: 70254


Kuntoutuskurssien sisältö

Kuntoutuskurssiin sisältyy
• neurologin, kuntoutussosiaalityöntekijän, erikoissairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin ja uroterapeutin yksilölliset tapaamiset
• neurologin, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin, uroterapeutin, seksuaalineuvojan ja psykologin ryhmätapaamisia
• ryhmämuotoista liikuntaa ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa.

Kurssin työntekijöinä toimivat
• neurologian erikoislääkäri
• sairaanhoitaja
• kuntoutussosiaalityöntekijä
• fysioterapeutti
• toimintaterapeutti
• uroterapeutti
• psykologi
• ravitsemusterapeutti
• puheterapeutti
Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa (pl. avomuotoinen kurssi).

Katso hakuohjeet »

MS-anpassningskurs

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en svenskspråkig anpassningkurs för MS-patienter. Kursen betalas av Folkpensionsanstalten. Det gäller en anpassningsträningskurs som ordnas dels för klienter med nyligen fått diagnos och dels för klienter som har haft sjukdomen för längre tid. Sjukdomen ger upphov till ett behov av multidisciplinär rehabilitering i kursform. Syftet är att stöda klienterna i att anpassa sig till sjukdomen och den nya livssituationen.

En arbetsgrupp bestående av kompetenta yrkespersoner inom neurologisk rehabilitering hjälper till att finna lösningar på problem i vardagen och att stöda patientens och den närståendes liv tillsammans. Kursen hålls från måndag till fredag (fem dygn).

Kommande kurser

18.11.–22.11.2019
kurs: 70264

Kursinnehåll

Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringspraxisen och stödnätverken på den egna orten och att stärka livshanteringen och egenvården.

I kursarbetet deltar
• en neurolog
• en sjukskötare
• en fysioterapeut
• en ergoterapeut
• en psykolog
• en socialarbetare.
Vårdpersonalen svarar för det dagliga vårdarbetet och assistans.

Ansökning

Gör så här: Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r eller till behövsprövad kurs med blanketten KU132r. Bifoga ett gällande B-läkarutlåtande  eller  en  rehabiliteringsplan där rekommenderas deltagande i kursen. Lämna in ansökan till FPA-byrån.

Logo