MS-tautia sairastavien kuntoutus, kurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutusta järjestetään Maskussa rautaisella ammattitaidolla monen vuoden kokemuksella. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana MS-tautia sairastaville kuntoutuskursseja ja sopeutumisvalmennuskursseja. Yksi sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään ruotsiksi.

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Ammattitaitoisen neurologisen kuntoutuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän tuella etsitään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin. Tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, helpottaa ja tukea työ- ja arkielämässä selviytymistä, ohjata kuntoutujaa ymmärtämään sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita, auttaa tunnistamaan voimavaroja ja saavuttamaan kompensoivia keinoja sekä ohjata ja motivoida itsehoitoon. Kursseilla pääsee myös hyödyntämään ryhmän antamaa vertaistukea.

Tulossa olevat MS-kuntoutuskurssit

15.–24.4. ja 8.–12.6.2020
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 10.–12.6.2020
kurssinumero: 78039

11.–20.5. ja 10.–14.8.2020
poissa työelämästä oleville
läheisen osuus 12.–14.8.2020
kurssinumero: 78042

6.–15.7. ja 14.–18.9.2020
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 16.–18.9.2020
kurssinumero: 78040

30.9.–9.10. ja 23.–27.11.2020
poissa työelämästä oleville
läheisen osuus 25.–27.11.2020
kurssinumero: 78043

28.10.–6.11.2020 ja 11.1.–15.1.2021
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 13.–15.1.2021
kurssinumero: 78041


MS-kuntoutuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • sosiaalityöntekijä
 • psykologi ja neuropsykologi
 • uroterapeutti
 • toiminta- / ravitsemus- / puheterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

MS-tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja itsehoitoa.

Tulossa olevat MS-sopeutumisvalmennuskurssit

23.–27.3.2020
kurssinumero: 78064

17.–21.8.2020
kurssinumero: 78065

30.11.–4.12.2020
kurssinumero: 78066


MS-sopeutumisvalmennuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • psykologi
 • fysioterapeutti
 • toimintaterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

MS-anpassningskurs

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en svenskspråkig anpassningkurs för MS-patienter. Kursen betalas av Folkpensionsanstalten. Det gäller en anpassningsträningskurs som ordnas dels för klienter med nyligen fått diagnos och dels för klienter som har haft sjukdomen för längre tid. Sjukdomen ger upphov till ett behov av multidisciplinär rehabilitering i kursform. Syftet är att stöda klienterna i att anpassa sig till sjukdomen och den nya livssituationen.

En arbetsgrupp bestående av kompetenta yrkespersoner inom neurologisk rehabilitering hjälper till att finna lösningar på problem i vardagen och att stöda patientens och den närståendes liv tillsammans. Kursen hålls från måndag till fredag (fem dygn).

Kommande kurser

9.–13.11.2020
kurs: 78328

Kursinnehåll

Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringspraxisen och stödnätverken på den egna orten och att stärka livshanteringen och egenvården.

I kursarbetet deltar
• en neurolog
• en sjukskötare
• en fysioterapeut
• en ergoterapeut
• en psykolog
• en socialarbetare.
Vårdpersonalen svarar för det dagliga vårdarbetet och assistans.

Ansökning

Gör så här: Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r eller till behövsprövad kurs med blanketten KU132r. Bifoga ett gällande B-läkarutlåtande  eller  en  rehabiliteringsplan där rekommenderas deltagande i kursen. Lämna in ansökan till FPA-byrån.

Logo