MS-tautia sairastavien kuntoutus, kurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutusta järjestetään Maskussa rautaisella ammattitaidolla monen vuoden kokemuksella. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana MS-tautia sairastaville kuntoutuskursseja ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kaksi sopeutumisvalmennuskurssia järjestetään ruotsiksi.

Kurssien ajankohtiin voi tulla muutoksia.
Kurssihaku Kelan sivuilla »

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Ammattitaitoisen neurologisen kuntoutuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän tuella etsitään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin. Tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, helpottaa ja tukea työ- ja arkielämässä selviytymistä, ohjata kuntoutujaa ymmärtämään sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita, auttaa tunnistamaan voimavaroja ja saavuttamaan kompensoivia keinoja sekä ohjata ja motivoida itsehoitoon. Kursseilla pääsee myös hyödyntämään ryhmän antamaa vertaistukea.

Täytämme Kelan laatuvaatimusten lisäksi palvelulle asetetut lisälaatuvaatimukset, jotka Kela tarkistaa puolivuosittain. Lue aiheesta lisää.

Kurssiin kuuluu kolmen vuorokauden mittainen läheisen jakso. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen.

Tulossa olevat MS-kuntoutuskurssit

8.–17.12.2021 ja 28.2.–4.3.2022, työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville, läheisen osuus 2.–4.3.2022, kurssinumero: 78649

10.–19.1. ja 21.–25.3.2022, työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville, läheisen osuus 23.–25.3., kurssinumero: 79901

4.–13.4. ja 27.6.–1.7.2022, poissa työelämästä oleville, läheisen osuus 29.6.–1.7., kurssinumero: 79905

16.–25.5. ja 22.–26.8.2022, työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville, läheisen osuus 24.–26.8., kurssinumero: 79902

13.–22.6. ja 19.–23.9.2022, poissa työelämästä oleville, läheisen osuus 21.–23.9., kurssinumero: 79906

10.–19.10.2022 ja 6.–10.2.2023, työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville, läheisen osuus 8.–10.2.2023, kurssinumero: 79903


MS-kuntoutuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • sosiaalityöntekijä
 • psykologi ja neuropsykologi
 • uroterapeutti
 • toiminta- / ravitsemus- / puheterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

MS-tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja itsehoitoa.

Tulossa olevat MS-sopeutumisvalmennuskurssit

8.–12.11.2021, kurssinumero: 78666

24.–28.1.2022, kurssinumero: 79920

6.–10.6.2022, kurssinumero: 79921

12.–16.9.2022, kurssinumero: 79922


MS-sopeutumisvalmennuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • psykologi
 • fysioterapeutti
 • toimintaterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

MS-anpassningskurser

Masku neurologiska rehabiliteringscenter arrangerar svenskspråkiga FPA-finansierade anpassningskurser för MS-sjuka. Kurserna lämpar sig både för personer som nyligen fått sin diagnos och för dem som haft sjukdomen en längre tid, som behöver information och stöd för att anpassa sig till att leva med sjukdomen.

Läs mer om våra svenskspråkiga MS-anpassningskurser »