MS-tautia sairastavien kuntoutus, kurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutusta järjestetään Maskussa rautaisella ammattitaidolla monen vuoden kokemuksella. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää Kelan kustantamana MS-tautia sairastaville kuntoutuskursseja ja sopeutumisvalmennuskursseja. Yksi sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään ruotsiksi.

Kurssien ajankohtiin voi tulla muutoksia.
Kurssihaku Kelan sivuilla »

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit

MS-tautia sairastavien kuntoutuskurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauden kanssa elämiseen.

Ammattitaitoisen neurologisen kuntoutuksen asiantuntijoista koostuvan työryhmän tuella etsitään ratkaisukeinoja arkipäivän ongelmatilanteisiin. Tavoitteena on jakaa tietoa sairaudesta, helpottaa ja tukea työ- ja arkielämässä selviytymistä, ohjata kuntoutujaa ymmärtämään sairauteen liittyviä toimintakyvyn rajoitteita, auttaa tunnistamaan voimavaroja ja saavuttamaan kompensoivia keinoja sekä ohjata ja motivoida itsehoitoon. Kursseilla pääsee myös hyödyntämään ryhmän antamaa vertaistukea. Täytämme Kelan laatuvaatimusten lisäksi palvelulle asetetut lisälaatuvaatimukset, jotka Kela tarkistaa puolivuosittain.

Tulossa olevat MS-kuntoutuskurssit

30.9.–9.10. ja 23.–27.11.2020
poissa työelämästä oleville
läheisen osuus 25.–27.11.2020
kurssinumero: 78043

28.10.–6.11.2020 ja 11.1.–15.1.2021
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 13.–15.1.2021
kurssinumero: 78041

7.–16.4. ja 28.6.–2.7.2021
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 30.6.–2.7.2021
kurssinumero: 78647

3.–12.5. ja 16.–20.8.2021
poissa työelämästä oleville
läheisen osuus 18.–20.8.2021
kurssinumero: 78650

14.–23.6. ja 27.9.–1.10.2021
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 29.9.–1.10.2021
kurssinumero: 78648

6.–15.9. ja 29.11.–3.12.2021
poissa työelämästä oleville
läheisen osuus 1.–3.12.2021
kurssinumero: 78651

8.–17.12. ja 28.2.–4.3.2022
työssä käyville, töihin palaaville, kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville
läheisen osuus 2.–4.3.2022
kurssinumero: 78649


MS-kuntoutuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • sairaanhoitaja
 • sosiaalityöntekijä
 • psykologi ja neuropsykologi
 • uroterapeutti
 • toiminta- / ravitsemus- / puheterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

MS-tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Kurssit sopivat sekä hiljattain diagnoosinsa saaneille että pidempään sairastaneille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea sairauteen sopeutumisessa.

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa löytämään ratkaisukeinoja arkipäivän haasteisiin. Tavoitteena on antaa tietoa sairaudesta, kuntoutuskäytännöistä ja oman paikkakunnan tukiverkostoista sekä vahvistaa elämänhallintaa ja itsehoitoa.

Tulossa olevat MS-sopeutumisvalmennuskurssit

30.11.–4.12.2020
kurssinumero: 78066

8.–12.2.2021
kurssinumero: 78664

5.–9.7.2021
kurssinumero: 78665

8.–12.11.2021
kurssinumero: 78666


MS-sopeutumisvalmennuskurssien asiantuntijat

Kurssin työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • psykologi
 • fysioterapeutti
 • toimintaterapeutti

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »

MS-anpassningskurser

Masku neurologiska rehabiliteringscenter arrangerar svenskspråkiga FPA-finansierade anpassningskurser för MS-sjuka. Kurserna lämpar sig både för personer som nyligen fått sin diagnos och för dem som haft sjukdomen en längre tid, som behöver information och stöd för att anpassa sig till att leva med sjukdomen.

Läs mer om våra svenskspråkiga MS-anpassningskurser »