facebook pixel

Kuntoutuskeskuksen henkilöstö

Henkilöstöllämme on etenevien neurologisten sairauksien kuntoutuksen erityisosaamista. Kehitämme palvelujamme kuuntelemalla kuntoutujiamme sekä aktiivisella kouluttautumisella, kansainvälisellä yhteistyöllä ja tutkimustoiminnalla.

Lääkärit

Kuntoutuskeskuksessa työskentelee useita neurologian erikoislääkäreitä, joilla on kuntoutuksen erityispätevyys. Tarvittaessa saatavilla on myös muiden erityisalojen konsultaatioita.

Neuropsykologit

Kuntoutuskeskuksessa on mahdollisuus yksilöllisiin neuropsykologisiin tutkimuksiin, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Neuropsykologi vetää myös keskusteluryhmiä. Välitehtävät, verkostoyhteistyö ja viestit kuntoutujan läheisille ovat osa kuntoutusprosessia.

Psykologit

Kuntoutuskeskuksen psykologit toteuttavat psykologista yksilötyöskentelyä sekä vetävät keskusteluryhmiä. Psykologien toimintaan kuuluvat sairauteen liittyvien elämänmuutosten ja kriisien käsittely, itsestä huolehtimisen ja elämänhallinnan tukeminen, kuntoutujan ja läheisten ohjaus ja neuvonta.

Kuntouttava hoitohenkilökunta

Kuntoutuskeskuksessa on vahva sairaanhoidollinen osaaminen. Erityisasiantuntemusta löytyy mm. lääkehoidosta, kivunhoidosta, ravitsemuksesta ja jalkahoidosta sekä vaikeavammaisten päivittäin tarvitsemasta vaativasta avustuksesta esimerkiksi ravitsemuksessa ja hygieniassa. Sairaanhoitajat vetävät myös keskusteluryhmiä.

Kuntohoitaja

Kuntohoitajamme toimii osaltaan sekä lymfaterapeuttina että Voice Massage -terapeuttina. Lymfaterapia elvyttää imusuonten toimintaa, vähentää turvotusta, lievittää kipua ja rentouttaa. Lymfaterapiassa käytetään keveää rytmikästä otetekniikkaa. Voice Massage -terapia on hengitykseen ja äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien käsittelyä klassisen hieronnan ottein. Lisänä voidaan käyttää hengitysharjoituksia ja venytysliikkeitä.

Fysioterapeutit

Fysioterapeuttimme hallitsevat mm. Bobath-terapian, psykofyysisen fysioterapian, sähköstimulaation ja kinesioteippauksen. Joukossa on myös seksuaalineuvojia ja lantionpohjahoitoon erikoistuneita fysioterapeutteja. Kuntoutuskeskuksessa on mahdollisuus kokeilla erilaisia apuvälineitä ja tukia. Lisäksi käytettävissä ovat SOLIA-apuvälinetoiminnan soveltavan liikunnan ja erityisliikunnan apuvälineet.

Toimintaterapeutit

Toimintaterapian keskiössä on kuntoutujan toimintamahdollisuuksien arviointi itsestä huolehtimiseen, asioimiseen ja kotielämään sekä vapaa-aikaan liittyen. Toimintaterapeutit tekevät apuväline- ja kodinmuutostöiden tarpeen arviointia, toiminnallisten taitojen ja valmiuksien arviointia sekä yläraajojen toimintakyvyn arviointia ja harjoittamista.

Puheterapeutit

Puheterapeutin alaa ovat puheterapeuttinen yksilöllinen tutkimus, nielemisen, puheen, kielen, kommunikaatiotaitojen, ääntöhengityksen ja äänen kuntoutus sekä korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Puheterapeutti vetää myös ryhmiä.

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti ohjaa terveelliseen ravitsemukseen sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Ravitsemusterapeutti neuvoo myös erityisruokavalioissa.

Uroterapeutti/seksuaalineuvoja

Uroterapeuttimme on erikoistunut virtsarakon- ja suolentoiminnanhäiriöiden hoitoon ja hänellä on myös seksuaalineuvojan pätevyys. Seksuaalineuvot tukevat seksuaalista hyvinvointiasi.

Sosionomi

Sosiaalityön tavoitteena on kuntoutujien sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja toimeentulon turvaaminen. Tavoitteeseen pyritään sosiaaliturvan, kuntoutuksen ja palvelujen järjestämisellä, asiakkaiden ohjauksella ja neuvonnalla sekä yhteistyöllä omaisten ja viranomaisverkoston kanssa. Sosionomi vetää myös pienryhmiä ja keskusteluja.

Vapaa-ajanohjaajat

Kuntoutuskeskuksessa on mahdollisuus virikkeelliseen, kuntoutusta tukevaan kädentaito- ja vapaa-ajanohjaukseen. Kuntoutuskeskuksessa järjestetään erilaisia ohjelmia ja esityksiä. Kuntoutujilla on myös mahdollisuus osallistua esimerkiksi teatteriretkiin. Monipuoliset kädentaitotilat, viihtyisät liikunta- ja oleskelutilat sekä luonnonläheinen ympäristö ja lähiseudun nähtävyydet tarjoavat monia mahdollisuuksia myös omatoimiseen vapaa-ajanviettoon.

Ravitsemustyöntekijät

Kuntoutusta rytmittävät ateriat, joiden valmistuksessa noudatetaan terveellisiä suomalaisia ravitsemussuosituksia.

Oletko kuntoutuksen ammattilainen?

Haluatko kehittyä neurologisen kuntoutuksen huippuosaajaksi? Tarjoamme haastavia työtehtäviä ja moniammatillisen tiimin tuen. Meillä työskentelee myös muiden alojen ammattilaisia.

Katso työpaikat Tule töihin Neuroliittoon -sivulta tai kysy avoimista työpaikoista yksiköiden esimiehiltä. Katso yhteystiedot »