facebook pixel

Palveluja MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville

på svenska ↓

Maskussa on erityinen tuntemus MS-taudista ja harvinaisista neurologisista sairauksista. Otamme kuntoutuksessa huomioon myös näkymättömät haitat.

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa sopii kaikille neurologista sairautta sairastaville aikuisille. Henkilöstöllämme on erityisosaamista neurologisesta kuntoutuksesta.

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa järjestetään neurologisen linjan moniammatillista yksilökuntoutusta suomeksi ja ruotsiksi harkinnanvaraisena kuntoutuksena (Kela 12 §) sekä ruotsinkielellä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (Kela 9 §). Harkinnanvarainen kuntoutus on myös yli 65-vuotiaille. Lisäksi moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella taikka itse maksaen.

Lue moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta täältä »

Kurssit MS-tautia sairastaville

Järjestämme Kelan kustantamana MS-tautia sairastaville kuntoutuskursseja ja sopeutumisvalmennuskursseja. Yksi sopeutumisvalmennuskurssi järjestetään myös ruotsiksi.

Siirry MS-kursseihin tästä »

Kurssit ikääntyneille monisairaille (IKKU)

Järjestämme kuntoutuskursseja Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla, Satakunnassa tai Varsinais-Suomessa asuville yli 68-vuotiaille monisairaille Kelan kustantamana. Kurssit sopivat monisairaille henkilöille, jotka asuvat kotona tai palvelutalossa ja joille sairaudet aiheuttavat tarpeen kuntoutukselle.

Siirry IKKU-kursseihin tästä »

Kurssit omaishoitajalle ja sairastavalle

Järjestämme omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen parikursseja Kelan kustantamana. Kurssit on tarkoitettu omaistaan kotona päivittäin hoitaville henkilöille, joilla on omaishoitajuudesta johtuvaa uupumusta, joka uhkaa omaishoitajana jaksamista. Omaishoidon tuen saaminen ei ole kurssille hakemisen edellytys.

Siirry omaishoitajien kursseihin tästä »

 

Tjänster för människor med MS och andra sällsynta neurologiska sjukdomar

Centret i Masku har specialistkunskaper om MS och sällsynta neurologiska sjukdomar. I rehabiliteringen beaktar vi även de symtom som inte syns utåt.

Multidisciplinär individuell rehabilitering

Multidisciplinär individuell rehabilitering på rehabiliteringscentret i Masku lämpar sig för alla vuxna med neurologiska sjukdomar. Vår personal har specialutbildning inom neurologisk rehabilitering.

Centret i Masku ordnar finsk- och svenskspråkig multidisciplinär individuell rehabilitering inom den neurologiska linjen i form av rehabilitering enligt prövning (FPA 12 §) och krävande medicinsk rehabilitering (FPA 9 §). Även personer över 65 år kan delta i rehabilitering enligt prövning. Det är även möjligt att delta i multidisciplinär individuell rehabilitering med en betalningsförbindelse från den offentliga hälsovården eller ett försäkringsbolag, eller på egen bekostnad.

Läs mer om multidisciplinär individuell rehabilitering här »

Kurser för MS-sjuka

Vi ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för MS-sjuka som bekostas av FPA. En av anpassningskurserna ordnas även på svenska.

Läs mer om våra svenskspråkiga MS-anpassningskurser »