facebook pixel

Multidisciplinär individuell rehabilitering underlättar din vardag

Multidisciplinär individuell rehabilitering på rehabiliteringscentret i Masku lämpar sig för alla vuxna med neurologiska sjukdomar. Vår personal har specialutbildning inom neurologisk rehabilitering.

Centret i Masku ordnar svenskspråkig multidisciplinär individuell rehabilitering inom den neurologiska linjen i form av rehabilitering enligt prövning (FPA 12 §). Det är även möjligt att delta i multidisciplinär individuell rehabilitering med en betalningsförbindelse från den offentliga hälsovården eller från ett försäkringsbolag, eller på egen bekostnad.

En rehabiliteringsperiod hos oss erbjuder en unik möjlighet att fokusera på sig själv och sina egna behov. Vår erfarna och sakkunniga personal stödjer dig i din rehabilitering. Under rehabiliteringen får deltagaren en multidisciplinär bedömning av sin situation samt information om och stöd för att hantera sin sjukdom.

Skräddarsydda rehabiliteringsperioder efter individuella behov och mål

En arbetsgrupp ansvarar för rehabiliteringsperiodens utformning. Gruppen kan till exempel bestå av en neurolog, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, neuropsykolog, talterapeut, rehabiliteringssocialarbetare och en sjukskötare.

Deltagaren får träffa sin arbetsgrupp i början av rehabiliteringen i samband med individuella intervjuer och utvärderingar. Därefter samlas arbetsgruppen för ett målsättningssamtal där man tillsammans med rehabiliteringsdeltagaren gör upp ett individuellt rehabiliteringsprogram. Rehabiliteringen erbjuder hjälp mot rörelsesvårigheter, utmattning, inkontinensbesvär samt hantering av minnesproblem och humörsvängningar.

Varje rehabiliteringsperiod inkluderar ett neurologbesök. Vår kunniga vårdpersonal hjälper dig alla med vardagliga sysslor.

Beroende på målen kan rehabiliteringen inkludera:

 • möten med neurolog, specialsjukskötare, egenvårdare eller fysioterapeut
 • vid behov möten med exempelvis psykolog eller neuropsykolog, rehabiliteringssocialarbetare och ergoterapeut
 • rehabiliterande vård, vid behov till exempel fotvård och behandling med AV-impulssystem
 • handledd rehabilitering i små grupper och föreläsningsdiskussioner
 • gruppmotion och motion i grupper med olika teman
 • mångsidig fritidsverksamhet och möjlighet till hantverk med stöd av en instruktör, antingen i grupper eller individuellt.

Rehabilitering enligt prövning (FPA)

Rehabiliteringen genomförs i perioder. Det finns ingen övre åldersgräns för multidisciplinär prövningsbaserad rehabilitering. Även personer som fyllt 65 år kan ansöka om denna rehabiliteringsform.

Du kan ansöka om en betalningsförbindelse för rehabilitering enligt prövning från FPA till multidisciplinär individuell rehabilitering inom den neurologiska linjen om du:

 • har en neurologisk sjukdom eller skada
 • behöver rehabilitering för att upprätthålla din arbets- eller funktionsförmåga
 • har ett mål för din rehabiliteringsperiod och kan motivera rehabiliteringsbehovet och dess fördelar.

Ansök om rehabilitering enligt prövning med FPA:s blankett KU 132r. Bifoga ett giltigt B-utlåtande från din läkare eller en rehabiliteringsplan. Planen ska inkludera en hänvisning till rehabilitering inom den neurologiska linjen. Om du vill att en anhörig ska delta i rehabiliteringen måste B-utlåtandet eller rehabiliteringsplanen ha en rekommendation om detta. Returnera din ansökan till ditt lokala FPA-kontor.

Ladda ner ansökningsblanketten (KU 132r) »


Krävande medicinsk rehabilitering (FPA)

Rehabiliteringen pågår vanligen i 13, 20 eller 26 dygn och genomförs vanligen i en eller två perioder.

Du kan ansöka om en betalningsförbindelse för krävande medicinsk rehabilitering från FPA till multidisciplinär individuell rehabilitering inom den neurologiska linjen om:

 • du är under 65 år gammal
 • du inte vårdas på en offentlig vårdinrättning
 • din sjukdom begränsar ditt liv, din funktionsförmåga och dina aktiviteter och orsakar betydande problem i vardagen
 • begränsningen kräver rehabilitering under minst ett år
 • du har ett mål för din rehabiliteringsperiod och kan motivera rehabiliteringsbehovet och dess fördelar.

Begränsningen kan gälla till exempel rörelser eller användning av händer, kommunikation eller interaktion, beteende eller kognitiva funktioner, inlärning eller bearbetning av information, sinnesintryck eller att ta hand om dig själv, ditt hem eller dagliga ärenden.

Ansök om krävande medicinsk rehabilitering med FPA:s blankett KU 104r. Bifoga en rehabiliteringsplan från den offentliga hälsovården till din ansökan. Planen ska inkludera en hänvisning till rehabilitering inom den neurologiska linjen. Om du har en anhörig som behöver stöd och handledning och därför skulle ha nytta av att delta i rehabiliteringen måste din rehabiliteringsplan inkludera en rekommendation om en anhörigperiod. Returnera din ansökan till ditt lokala FPA-kontor.

Ladda ner ansökningsblanketten (KU 104r) »


Multidisciplinär individuell rehabilitering (försäkringsbolag)

När du har fått en betalningsförbindelse från försäkringsbolaget, kontakta rehabiliteringssekreteraren eftersom försäkringsbolagen inte nödvändigtvis meddelar rehabiliteringscentret om betalningsförbindelsen.

Om du ska på rehabilitering för första gången, skicka även en kopia på ditt senaste läkarutlåtande tillsammans med betalningsförbindelsen (t.ex. E-utlåtande).


Multidisciplinär individuell rehabilitering (annan betalningsförbindelse eller på egen bekostnad)

Kontakta rehabiliteringskontoret för mer information om hur du ska gå till väga för att delta i rehabilitering på centret med någon annan typ av betalningsförbindelse från hälsovården eller på egen bekostnad.