facebook pixel

MS-anpassningskurser

Masku neurologiska rehabiliteringscenter arrangerar svenskspråkiga FPA-finansierade anpassningskurser för MS-sjuka. Kurserna lämpar sig både för personer som nyligen fått sin diagnos och för dem som haft sjukdomen en längre tid, som behöver information och stöd för att anpassa sig till att leva med sjukdomen.

En arbetsgrupp bestående av specialister på neurologisk rehabilitering hjälper dig att hitta lösningar på vardagens utmaningar. Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringsmetoderna och stödnätverket på den egna orten samt att främja livshantering och egenvård.

Kommande kurser
  • 28.8.–1.9.2023 | kurs: 85954  inställd

Kurspersonal
  • neurolog
  • fysioterapeut
  • sjukskötare
  • psykolog
  • socialarbetare
  • ergoterapeut

Vår erfarna vårdpersonal hjälper dig och ansvarar för det dagliga vårdarbetet.


Ansökan

När du ansöker till kursen behöver du ett högst ett år gammalt B-utlåtande från din läkare eller en rehabiliteringsplan med rekommendation om att delta i kursen. För de flesta är det första steget därför att boka en läkartid. Kursansökningar görs med FPA:s blankett KU 132r. Till ansökan bifogas B-utlåtande eller rehabiliteringsplan. Lämna in din ansökan till ditt lokala FPA-kontor.