facebook pixel

Tietoa pähkinänkuoressa

Tälle sivulle olemme keränneet oleellista tietoa sopivasta kuntoutusmuodosta, kuntoutukseen valmistautumisesta ja kuntoutusjaksolla olemisesta.

Minulle sopiva kuntoutus

Oikea kuntoutusmuoto

On hyvä tietää myös itse, mikä kuntoutusmuoto sopii missäkin sairauden vaiheessa ja erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Sairauden aiheuttaessa epätietoutta tai vähäisiä oireita:

Tavoitteena on tällöin tukea elämänhallintaa, oirehallintaa ja itsehoidon valmiuksia sekä tarjota vertaistukea.

Sairauden aiheuttaessa lievää toimintakykyhaittaa:

Tavoitteena on tukea työkykyä, aktiivista osallistumista, oirehallintaa ja itsehoidon valmiuksia.

Sairauden aiheuttaessa huomattavaa toimintakykyhaittaa:

Tavoitteena on tukea omatoimisuutta, osallistumista, oirehallintaa ja läheisten jaksamista sekä mukauttaa ympäristöä sairauden tuottamiin haasteisiin.

Mihin kuntoutukseen olen oikeutettu?

Kurssimuotoista kuntoutusta lukuun ottamatta voit tulla lähes kaikkiin kuntoutuspalveluihimme itse maksaen, jolloin sinulla olisi hyvä olla hoitavan lääkärin tekemä lähete tai jonkinlainen dokumentti terveydentilasta/kuntoutustarpeesta.

Kelan maksusitoumusta voit hakea, mikäli olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö ja kuntoutuksesi tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa. Maksusitoumuksen hakemiseen on kaksi eri lomaketta: harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakulomake ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakulomake. Mikäli olet oikeutettu harkinnanvaraiseen kuntoutukseen voit hakea maksusitoumusta moniammatilliseen yksilökuntoutukseen tai kuntoutuskursseille. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetut voivat hakea maksusitoumusta moniammatilliseen yksilökuntoutukseen (sv), kuntoutuskursseille tai avoterapiakäynneille.

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen olet oikeutettu mikäli

 • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
 • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
 • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakevalle ei ole yläikärajaa.

Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen olet oikeutettu mikäli

 • olet alle 65-vuotias
 • et ole julkisessa laitoshoidossa
 • sinulla on sairautesi vuoksi rajoitteita suoriutumisessa tai osallistumisessa, ja tästä aiheutuu huomattavaa arjen haittaa
 • rajoite aiheuttaa vähintään vuoden kestävän kuntoutustarpeen
 • kuntoutusjaksolle on tavoite, ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Rajoite voi olla esimerkiksi liikkumisen ja käsien käytön, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen, käyttäytymisen ja mielentoimintojen, oppimisen ja tiedon soveltamisen, aistitoimintojen, tai itsestä, kodista tai asioinneista huolehtimisen alueella.

Maksusitoumuksia myöntää myös muut tahot kuten vakuutusyhtiöt.

Hakuohjeet

Avoterapiakäynnit

Kelan maksusitoumusta avoterapiakäynnille voi hakea alle 65-vuotias henkilö, jolla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Maksusitoumusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Kelan maksusitoumusta voi hakea yksilölliseen sekä ryhmämuotoiseen fysio-, allas- tai toimintaterapiaan, puheterapiaan ja neuropsykologiseen kuntoutukseen.

Lataa hakulomake (Kela, KU 104) »

Terveydenhuollon maksusitoumusta voivat hakea ne, jotka eivät täytä Kelan maksusitoumuksen hakukelpoisuutta. Tähän ryhmään kuuluvat ne alle 65-vuotiaat henkilöt, joiden sairaus ei ole vaikea-asteinen sekä kaikki yli 65-vuotiaat. Mahdollisen maksusitoumuksen myöntää hyvinvointialueesi.

Soita kuntoutussihteereillemme kysyäksesi lisää terveydenhuollon maksusitoumuksista.

Maksusitoumuksia voivat myöntää myös muut tahot, kuten vakuutusyhtiöt ja työterveyshuolto.

Muistathan, että avoterapiakäynneille voit tulla myös itse maksaen. Ota tällöin yhteyttä kuntoutussihteereihimme. Itse maksavalla kuntoutujalla olisi hyvä olla hoitavan lääkärin tekemä lähete tai jonkinlainen dokumentti terveydentilasta/kuntoutustarpeesta. Hinnasto itse maksavalle »


Kurssimuotoinen kuntoutus

Kursseilla on usein paikkoja harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaille. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Hae harkinnanvaraisen kuntoutuksen maksusitoumusta kurssille mikäli

 • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
 • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
 • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Tällöin kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 -lomakkeella. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva lääkärin B-todistus tai kuntoutussuunnitelma, jossa on suositus kuntoutuskurssille osallistumisesta (pl. parikurssit omaishoitajalle ja hoidettavalle). Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Lataa hakulomake (Kela, KU 132) »


Moniammatillinen yksilökuntoutus

Voit hakea Kelan harkinnanvaraiseen moniammatilliseen yksilökuntoutukseen neurologiselle linjalle mikäli

 • olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö
 • kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta
 • kuntoutusjaksolle on tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökuntoutusta hakevalle ei ole yläikärajaa.

Harkinnanvaraista kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva lääkärin B-todistus. Suunnitelmassa tulee mainita tarve neurologisen linjan mukaiseen kuntoutukseen. Jos läheisen olisi hyvä osallistua kuntoutukseen, tulee suositus omaisen jaksosta löytyä B-todistuksesta. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Lataa hakulomake (Kela, KU 132) »

Mallihakemus harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökuntoutukseen »

Katso myös hakemuksen täyttöön opastava video:

Kelan hakemukseen on tullut muutoksia, joten valitettavasti lopun numeroinnit eivät täysin vastaa videota.

 

Vakuutusyhtiön maksusitoumus moniammatilliseen yksilökuntoutukseen

Kun olet saanut vakuutusyhtiön maksusitoumuksen, ota yhteyttä kuntoutussihteeriin, sillä vakuutusyhtiöt eivät välttämättä lähetä tietoa maksusitoumuksesta suoraan kuntoutuskeskukseen. Mikäli olet ensikertalainen, lähetä maksusitoumuksen mukana myös kopio viimeisimmästä lääkärin lausunnosta ( esim. E-todistus).

 

Voit kysyä lisätietoja terveydenhuollon tai muun tahon maksusitoumuksella toteutettavasta tai omakustanteisesta moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta vastaavalta kuntoutussihteeriltä.


Kuntoutukseen valmistautuminen

Sinuun ollaan yhteydessä kuntoutuskeskuksesta. Saat postitse Tervetuloa kuntoutumaan -kirjasen ja asiakaskyselylomakkeen. Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna ennen kuntoutusjaksosi alkua osoitteella: Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / kuntoutustoimisto
Vaihemäentie 10, 21250 Masku

Kuntoutuksen ajankohta

Yksilöllisen laitoskuntoutuksen ajankohta sovitaan aina yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuskurssit järjestetään ennalta määrättyinä ajankohtina.


Tavoitteiden pohdinta

On tärkeää, että mietit etukäteen tavoitteitasi kuntoutusjaksolle. Tavoitteet voivat liittyä muun muassa seuraaviin asioihin:

 • toiminta- ja työkyvyn paraneminen ja säilyminen
 • tiedon lisääminen ja syventäminen sairaudesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä tiedon soveltaminen omaan tilanteeseen
 • sairauden aiheuttamien rajoitteiden tunnistaminen
 • omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto
 • sairauden kanssa selviytymisen tukeminen
 • itsehoitoon ohjaaminen ja motivoiminen
 • kokemusten vaihtaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Mukaan otettavat varusteet
 • Kela-kortti
 • lääkkeet ja reseptit
 • terapeuttien ja lääkärien palautteet
  • esimerkiksi puheterapeutin lausunto
 • liikkumisen ja kommunikoinnin apuvälineet
  • tuet, kepit, rollaattori, pyörätuoli ja sähkömopo
  • kommunikointilaitteet ja kuva- tai sanakansiot
 • hygieniatarvikkeet
  • hammasharja, deodorantti, rasvat ja ihonhoitotuotteet
 • inkontinenssivälineet
  • vaipat, katetrit, urinaalit ja virtsapussit
 • vaatteet ja jalkineet
  • mukavat sisä- ja ulkoliikuntaan sopivat vaatteet ja jalkineet
  • uima-asu sekä tarvittaessa suihkusandaalit ja kylpytakki
  • pyykinpesutilassa on pesukone, kuivuri ja silitysvälineet (pyykinpesuun saat tarvittaessa apua)
 • maksuvälineet
  • pankkikortti mm. retkimaksuihin
  • käteistä mm. hyvinvointipalveluihin (käteisnostot onnistuvat pankkikortilla myös neuvonnasta)

Kaikki mukana tuomasi tavarat ovat omalla vastuullasi.


Kuntoutukseen saapuminen

Kuntoutus alkaa tulopäivän aamulla. Jos et pitkän matkan vuoksi ehdi saapua kutsussa mainittuun aikaan, ota mahdollisimman pian yhteyttä kuntoutussihteeriin ja sovi mahdollisuudesta saapua kuntoutuskeskukseen jo edellisenä iltana. Ylimääräinen yöpyminen on mahdollista pienestä lisämaksusta.

Katso saapumisohjeet kuntoutuskeskukseen »


Kuntoutusraha ja matkakorvaukset

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Osakuntoutusrahaa voit saada sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään neljä tuntia tai estää muutoin sinua tosiasiallisesti tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Kuntoutusraha lasketaan kuten sairauspäivärahan määrä. Se määräytyy yleensä verotuksessa todettujen työtulojesi mukaan. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. Kuntoutusrahaa maksetaan kuudelta päivältä viikossa.

Lyhyellä sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssilla tai yksilöllisellä kuntoutusjaksolla, jonka kesto on enintään 18 arkipäivää, omavastuuaikasi on yksi päivä. Jos olet välittömästi ennen kuntoutusta saanut sairauspäivärahaa tai työttömyysetuutta, kuntoutusrahaa voidaan maksaa heti ilman omavastuuaikaa.

Lisätietoja kuntoutusrahasta voit kysyä Kelasta p. 020 692 205.

Kuntoutusjakson päättyessä annamme matkakorvausten anomista varten todistuksen, jonka liitteeksi tarvitset kuitit matkakuluista. Matkakorvauksista vastaa ensisijaisesti Kelan toimisto. Omaisen tai perheenjäsenen matka kuntoutukseen voidaan korvata, kun osallistumisesta on maininta kuntoutuspäätöksessä. Kustannukset korvataan edullisimman tarpeelliseksi katsotun matkustustavan mukaan. Hakemus tehdään Kelan toimistoon.

Kun tulet kuntoutukseen ja sinulla on sairautesi vuoksi oikeus Kelan korvaukseen taksimatkasta, tilaa matka oman alueesi tilausnumerosta. Alueelliset tilausnumerot löydät täältä. Saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi omavastuuosuuden. Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi. Jos tulet julkisilla liikennevälineillä Varsinais-Suomen alueelle, esim. Turkuun, on taksi
Maskuun tilattava Varsinais-Suomen alueellisesta tilausnumerosta.

Omaisen tai perheenjäsenen matka kuntoutukseen voidaan korvata, kun osallistumisesta on maininta kuntoutuspäätöksessä. Kustannukset korvataan edullisimman tarpeelliseksi katsotun matkustustavan mukaan. Hakemus tehdään Kelan toimistoon.

Kuntoutusjaksolla oleminen

Päiväohjelma

Saat henkilökohtaisen päiväohjelman.

Jakson alussa kannattaa osallistua tuloinfoon ja vapaa-ajan ohjelman esittelyyn. Niiden yhteydessä tapaat muita kuntoutujia ja saat tarpeellista tietoa.

Kuntoutusta on arkisin noin klo 8.15–17.00 välisenä aikana. Lauantai on myös kuntoutuspäivä. Lauantain ohjelma on arkipäivää muistuttava ja sunnuntai on lepopäivä.

Kuntoutusohjelmasi riippuu tavoitteistasi sekä siitä, oletko moniammatillisella yksilökuntoutusjaksolla vai kuntoutuskurssilla.


Majoittuminen

Kuntoutuskeskuksessa majoitutaan pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Liinavaatteet ja pyyhkeet kuuluvat majoitushuoneen varustukseen.


Ruokailu

Kuntoutusta rytmittävät ruokailut valoisassa ruokasalissa. Päivittäin nautitaan aamiaisesta, lounaasta, välipalasta, päivällisestä ja iltapalasta. Lisäksi tarjolla on hedelmiä sekä kahvia ja teetä. Huomioimme myös erityisruokavaliot.


Neuvonnan palvelut

Neuvonnasta voi nostaa pieniä summia käteistä. Pankkiautomaatti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä. Neuvonnassa on myynnissä mm. hammastahnaa, deodoranttia sekä muita hygieniatuotteita. Maksuvälineenä käy pankkikortti.

Neuvonnan yhteydessä on välipala-automaatti.

Neuvonnan aukioloajat löytyvät sen yhteydestä.


Internet ja posti

Kuntoutuskeskuksessa on langaton verkko ja asiakaskäyttöön tarkoitettuja tietokoneita.

Saapuneen postin voi hakea neuvonnasta. Samaan paikkaan voi jättää myös lähtevän postin.

 


Muuta huomioitavaa

Tupakointi on sallittu vain tupakkahuoneessa ja ulkona olevassa tupakkakatoksessa. Kuntoutuskeskus on tupakoimaton työyhteisö, joten henkilökuntamme ei voi avustaa tupakoinnissa. Kuntoutuskeskuksessa ei myydä tupakkatuotteita.

Alkoholin käyttäminen kuntoutusjakson aikana ei ole suotavaa. Hyödyt kuntoutuksesta parhaiten ilman sitä.

Huumausaineiden käyttäminen on ehdottomasti kielletty ja johtaa jakson keskeyttämiseen.

Jos käytät lääkekannabista, ota resepti mukaasi ja esitä se omahoitajallesi heti kuntoutusjakson alussa.

Pyrimme sisätiloissa hajusteettomuuteen. Ethän siis käytä voimakkaita tuoksuja.