facebook pixel

Tutustu vuoden 2021 kuntoutuspalveluihin

18.1.2021
Kategoriat: Uutinen

 

Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen kurssitarjontaa kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2021 kuntoutuskeskuksessa järjestetään uusia parikursseja sairastavalle ja hänen läheiselleen. Kurssitarjonta vahvistui kolmella uudella parikurssilla. Sen lisäksi moniammatillisen yksilökuntoutuksen laitoskuntoutusjakso tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskittyä omaan itseensä sekä omiin tarpeisiinsa.

Kuntoutuskeskuksen johtaja Päivi Hämäläinen ja kuntoutussuunnittelija Anne Huuskonen kertovat palveluista lisää.

Kenelle moniammatillinen yksilökuntoutus on, ja kuinka siihen haetaan?

– Tavallisesti yksilölliseen moniammatilliseen kuntoutukseen tullaan Kelan päätöksellä. Yksilöllinen kuntoutus voidaan toteuttaa myös terveydenhuollon (SVOL) tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itse maksaen. Voit kysy näistä lisää kuntoutustoimistosta.

Kelan järjestämä aikuisten neurologisen linjan harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus toteutetaan vähintään kahdessa osassa ja se on myös yli 65-vuotiaille. Jaksolle voi osallistua osaksi aikaa myös läheinen. Harkinnanvaraiseen moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voit hakea, jos olet neurologista sairautta sairastava tai vammautunut henkilö, kuntoutus on tarpeen työ- tai toimintakykysi kannalta, kuntoutusjaksolle on tavoite, ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt ovat perusteltavissa.

Harkinnanvaraista yksilöllistä kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 132. Liitteeksi tarvitaan viimeisen vuoden aikana tehty lääkärin B-lausunto, jossa on suositus kuntoutuksesta. Suosituksessa tulee mainita tarve neurologisen linjan mukaiseen kuntoutukseen. Jos läheinen tarvitsee tukea ja ohjausta, tulee suositus omaisen jaksosta löytyä lääkärin lausunnosta. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

Mitä uusia Kelan kustantamia kursseja järjestetään vuonna 2021?

– Järjestämme parikursseja muistisairautta sairastavalle ja läheiselle, liikehäiriösairautta sairastavalle (Parkinsonin tauti, dystonia, primaarinen ataksia) ja läheiselle sekä omaishoitajalle ja hänen sairastavalle läheiselleen.

Näiden lisäksi järjestämme vuoden 2020 tapaan kursseja MS-tautia sairastaville, AVH-kuntoutujille, epilepsiaa sairastaville ja ikääntyneille monisairaille (IKKU-kurssit).

Mitä kursseihin sisältyy?

– Kurssilaisen käytössä on kuntoutuskeskuksemme huippuammattilaisista koostuva henkilöstö. Kursseihin sisältyy monipuolista, moniammatillista ryhmätoimintaa erikoislääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, sairaanhoitajan, psykologin ja muiden kuntoutuksen ammattilaisten ohjaamana. Sairastava saa kursseilta uutta tietoa ja itsehoitokeinoja sekä pääsee vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden samaa sairautta sairastavien kanssa.

Kenelle? Muistisairautta sairastavalle ja läheiselle. Kuka voi hakea? Muistisairas, jolla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus ja joka tarvitsee tukea sairauden kanssa pärjäämisessä. Kurssin tavoite: Antaa eväitä sairauden kanssa pärjäämiseen arjessa. Huomioi myös: Muistitestin (MMSE) tulos tulee olla vähintään 18/30 pistettä. Kuntoutujan tulee pystyä osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Kenelle? Omaishoitajalle ja hoidettavalle. Kuka voi hakea? Omaishoitaja, joka hoitaa päivittäin aikuista läheistään. Kurssille pääsyn edellytyksenä ei ole omaishoidon tuen saaminen. Kurssin tavoite: Tukea omaishoitajan jaksamista ja antaa keinoja omaishoitajan roolista selviytymiseen. Huomioi myös: Tälle kurssille voi hakeutua, vaikka olisi ollut aiemmin vastaavalla kurssilla. HUOM! Kurssille ei tarvita lääkärin lähetettä. Kenelle? Liikehäiriösairautta sairastavalle ja läheiselle. Kuka voi hakea? Parkinsonin tautia, dystoniaa tai primaarista ataksia sairautta sairastava henkilö. Kurssin tavoite: Tukea sairastavaa ja läheistä selviytymään sairauden aiheuttamista haasteista arjessa. Huomioi myös: Kurssit on jaettu erilaisiin kohderyhmiin iän ja sairastamisajan mukaan parhaan mahdollisen vertaistuen mahdollistamiseksi.