facebook pixel

Kuntoutusta muistisairautta sairastaville, kurssit

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen parikursseja Kelan kustantamana. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus. Näitä sairauksia ovat mm. Alzheimerin tauti, vaskulaarinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsaohimolohkorappeumat. Lisäksi MMSE-testin tuloksen tulee olla vähintään 18 pistettä ja hakijan toimintakyvyn mahdollistavan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Sopeutumisvalmennuskurssit muistisairautta sairastavalle ja läheiselle

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa kuntoutujaa ja läheistä löytämään ratkaisuja arkipäivän haasteisiin, oivaltamaan toimintakykyynsä vaikuttavat tekijät ja tunnistamaan rajoitteiden lisäksi vahvuutensa, jotka mahdollistavat sopeutumisen muuttuneeseen tilanteeseen. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen.

Kurssit ovat viiden vuorokauden mittaisia ja ne toteutetaan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin.

Tulossa olevat parikurssit
 • 1.–5.7.2024, yli 68-vuotiaille | kurssinumero: 87216
 • 5.–9.8.2024, alle 68-vuotiaille | kurssinumero: 87211
 • 2.–6.9.2024, alle 68-vuotiaille | kurssinumero: 87212
 • 7.–11.10.2024, yli 68-vuotiaille | kurssinumero: 87218
 • 2.–6.12.2024, yli 68-vuotiaille | kurssinumero: 87219
 • 9.–13.12.2024, alle 68-vuotiaille | kurssinumero: 87213

Kurssien asiantuntijat

Kurssien työntekijöinä toimivat

 • neurologian erikoislääkäri
 • sairaanhoitaja
 • psykologi
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • toimintaterapeutti
 • seksuaalineuvoja
 • ravitsemusterapeutti
 • liikunnanohjaaja

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »