facebook pixel

Kuntoutusta muistisairautta sairastaville, kurssit

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen parikursseja Kelan kustantamana. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus. Näitä sairauksia ovat mm. Alzheimerin tauti, vaskulaarinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsaohimolohkorappeumat. Lisäksi MMSE-testin tuloksen tulee olla vähintään 18 pistettä ja hakijan toimintakyvyn mahdollistavan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Kurssien ajankohtiin voi tulla muutoksia.
Kurssihaku Kelan sivuilla »

Sopeutumisvalmennuskurssit muistisairautta sairastavalle ja läheiselle

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa kuntoutujaa ja läheistä löytämään ratkaisuja arkipäivän haasteisiin, oivaltamaan toimintakykyynsä vaikuttavat tekijät ja tunnistamaan rajoitteiden lisäksi vahvuutensa, jotka mahdollistavat sopeutumisen muuttuneeseen tilanteeseen. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen.

Kurssit ovat viiden vuorokauden mittaisia ja ne toteutetaan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin.

Tulossa olevat parikurssit

25.–29.7.2022
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 83049

29.8.–2.9.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83054

26.–30.9.2022
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 83050

7.11.–11.11.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83053

14.–18.11.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83056

19.–23.12.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83055
(huom. muuttunut ajankohta)

20.–24.2.2023
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 85425

20.–24.3.2023
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 85426

2.–6.5.2023
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 85422

17.–21.7.2023
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 85427

14.–18.8.2023
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 85429

28.8.–1.9.2023
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 85423

11.–15.9.2023
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 85428

2.–6.10.2023
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 85424

6.–10.11.2023
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 85430

 


Kurssien asiantuntijat

Kurssien työntekijöinä toimivat

  • neurologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja
  • psykologi
  • kuntoutussosiaalityöntekijä
  • toimintaterapeutti
  • seksuaalineuvoja
  • ravitsemusterapeutti
  • liikunnanohjaaja

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »