Kuntoutusta muistisairautta sairastaville, kurssit

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus järjestää muistisairautta sairastaville ja heidän läheisilleen parikursseja Kelan kustantamana. Kurssit on tarkoitettu henkilöille, joilla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus. Näitä sairauksia ovat mm. Alzheimerin tauti, vaskulaarinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsaohimolohkorappeumat. Lisäksi MMSE-testin tuloksen tulee olla vähintään 18 pistettä ja hakijan toimintakyvyn mahdollistavan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Kurssien ajankohtiin voi tulla muutoksia.
Kurssihaku Kelan sivuilla »

Sopeutumisvalmennuskurssit muistisairautta sairastavalle ja läheiselle

Neurologisen kuntoutuksen ammattihenkilöistä koostuva työryhmä auttaa kuntoutujaa ja läheistä löytämään ratkaisuja arkipäivän haasteisiin, oivaltamaan toimintakykyynsä vaikuttavat tekijät ja tunnistamaan rajoitteiden lisäksi vahvuutensa, jotka mahdollistavat sopeutumisen muuttuneeseen tilanteeseen. Lue läheisen osallistumisen hyödyistä artikkelista Läheinen mukaan kuntoutukseen.

Kurssit ovat viiden vuorokauden mittaisia ja ne toteutetaan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin.

Tulossa olevat parikurssit

27.9.–1.10.2021
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 81009

13.–17.12.2021
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 81015

24.–28.1.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83051

25.–29.4.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83052

30.5.–3.6.2022
alle 68-vuotiaille
kurssinumero: 83048

27.6.–1.7.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83053

25.–29.7.2022
kurssinumero: 83049
alle 68-vuotiaille

29.8.–2.9.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83054

19.–23.9.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83055

26.–30.9.2022
kurssinumero: 83050
alle 68-vuotiaille

14.–18.11.2022
yli 68-vuotiaille
kurssinumero: 83056

 


Kurssien asiantuntijat

Kurssien työntekijöinä toimivat

  • neurologian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja
  • psykologi
  • kuntoutussosiaalityöntekijä
  • toimintaterapeutti
  • seksuaalineuvoja
  • ravitsemusterapeutti
  • liikunnanohjaaja

Tarvittaessa hoidosta ja avustuksesta vastaa ammattitaitoinen kuntouttavan hoitotyön henkilöstö.


Haku

Kurssit ovat Kelan kustantamia ja niille haetaan Kelan kautta. Hakemukseen voidaan kuitenkin merkitä kurssin toteutuspaikkatoiveeksi Maskun neurologinen kuntoutuskeskus. Muistathan, että voit tulla Maskussa järjestettävälle kurssille, vaikka asuisit missä päin Suomea tahansa.

Katso hakuohjeet »