facebook pixel

Lediga platser på MS-anpassningskurs 19.-23.11.2018

4.5.2018
Kategoriat: Uutinen

Masku neurologiska rehabiliteringscenter ordnar en svenskspråkig anpassningkurs för MS-patienter.
Kursen betalas av Folkpensionsanstalten.
Det gäller en anpassningsträningskurs som ordnas dels för klienter med nyligen fått diagnos
och dels för klienter som har haft sjukdomen för längre tid.

Målet är att informera om sjukdomen, rehabiliteringspraxisen och stödnätverken på den egna orten och att stärka livshanteringen och egenvården.

Ansökning
Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r eller till behövsprövad kurs med blanketten KU132r.
Bifoga ett gällande B-läkarutlåtande  eller  en  rehabiliteringsplan där rekommenderas deltagande i kursen. Lämna in ansökan till FPA-byrån.

Kurs nummer är 65519