facebook pixel

Kuntoutujat saavuttavat Maskussa kuntoutustavoitteensa keskivertoa useammin

23.5.2024
Kategoriat: Uutinen

Viimeisin Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi -raportti valmistui joulukuussa. Raportti koskee kuntoutuksessa vuoden 2021 aikana olleita henkilöitä. Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin GAS-menetelmällä. Harkinnanvaraisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen kuntoutujista koko maassa tavoitteensa saavutti tai ylitti 60 % kuntoutujista, kun taas Maskussa tavoitteensa saavutti tai ylitti peräti 70 % harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen kuntoutujista. Viime vuonna kaikista kuntoutujistamme tavoitteensa saavutti tai ylitti 77 %.

Lisäksi raportista käy ilmi, että kuntoutuksen alussa 57 % harkinnanvaraisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen kuntoutujista oli tyytymättömiä terveyteensä, mutta kuntoutuksen lopussa osuus oli laskenut 45 prosenttiin. Elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi arvioineiden osuus kasvoi kuntoutuksen myötä kaikissa palveluryhmissä. Myös fyysinen elämänlaatu nousi kuntoutuksen aikana jokaisessa palveluryhmässä.

Tutustu moniammatilliseen yksilökuntoutukseen »

Tutustu Kelan raporttiin »